iso9000
25.05.07,09:39
Uvádzajú sa v danovom priznaní DPH aj sluzby faktrurované od google z Irska???
Johanka
25.05.07,09:42
O akú službu sa jedná? Môže ísť o prenos daňovej povinnosti ...
Johanka
25.05.07,09:46
KEJKA
25.01.09,14:05
Nie je to o tomto - http://www.porada.sk/t52834-inzercia-na-nemeckom-internetovom-vyhadavaei.html ?
áno je., Na faktúre dole je uvedené, že dodanie je povinný samozdaniť príjemca..........