daja
25.05.07,12:01
Ahojte. CHcem Vás poprosiť o radu. Vykonali sme prepravu, pre slovenského zákazníka /SK IČDPH/. Išlo o pravidelné prepravy- stavebný materiál- medzi dvoma mestami v Rakúsku. (firma, pre ktorú sme to vozili tam uskutočňuje stavbu pre Rakúsku spoločnosť). Ako bude naša spoločnosť fakturovať za túto prepravu s DPH alebo bez DPH? A ako to bude s faktúrou zo strany stavebnej firmy? Uvažujem nad tým už dva dni, ale stále som si nie istá. Prosím poraďte. Ešte doplním, že my sme tiež registrovaný pre DPH len na SLovensku.
betka
25.05.07,12:18
Základným pravidlom na určene miesta dodania prepr. služieb je pravidlo, že miestom dodania je miesto, kde sa preprava tovaru vykonáva.

Výnimka -pre prepravu z 1 ČŠ do druhého je 16/1 a 2)

Miestom dodania prepravnej služby je miesto, kde sa preprava tovaru začína s výnimkou prípadu, ak je prepravná služba poskytovaná osobe, kt. si ju objednala pod IČ prideleno v inom ČŠ ako je štát, kt sa preprava tovaru začína. Tu sa dodanie presúva do ČŠ, kde je zákazník registrovaný pre daň.
daja
25.05.07,12:33
Preprava sa uskutočňovala na území Rakúska. Miestom dodania je teda Rakúsko a fakturovať sme mali bez DPH? /keďže nejde o prepravu medzi členskými štátmi/. Ďakujem.