Dada
25.05.07,11:17
Trojstranný obchod. Talian dodáva tovar Čechovi, ale faktúra ide Slovákovi.
Slovák účtuje sklady A spôsobom. Musí v tomto prípade prijať daný tovar na sklad, alebo ho môže účtovať rovno na účet 504?
betka
26.05.07,13:23
Z pohľadu DPH:
Osobitné pravidlá pre trojstranný obchod znamenajú zjednoduhšenie uplatňovania dane, keď tovarové toky nie sú zhodné s tokmi faktúr. Toto zjednoduhšenie, sa vzťahuje na druhú, prostrednú osobu. Ak by neexistovalo zjednoduhšenie pre druhú osobu, musela by sa táto osoba z dôvodu, že nadobudla tovar v ČŠ C, do kt. prepravila tovar registovať ....Ide o dodanie tovaru druhou osobou tretej osobe.

Predmetom obchodu je dodanie tovaru.
Ide o podobný prípad ako pri komise (8/6) . Pričom aj tento prvý odberateľ, osoba koná vo vlastnom mene, obstará kúpu tovaru a zabezpečí jej ďalší predaj. Táto osoba tovar kúpila a predala.


Podľa zákona o účtovníctve: sa riadim tým, či UJ účtuje A sposobom, alebo B:
§ 64
Obsahové vymedzenie účtových skupín nákladov na hospodársku činnosť
(1) Na účtoch účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy sa účtuje v závislosti od zvoleného spôsobu účtovania zásob
a) pri spôsobe A účtovania zásob
1. v priebehu účtovného obdobia spotrebované položky materiálu a predané položky tovaru sa účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar so súvzťažným zápisom v prospech účtov zásob,
2. inventarizačné rozdiely sa účtujú podľa svojho charakteru podľa § 43,
b) pri spôsobe B účtovania zásob
1. v priebehu účtovného obdobia náklady, ktoré tvoria obstarávaciu cenu jednotlivých položiek nákupu, sa účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar,
2. pri uzavretí účtovných kníh začiatočné stavy účtov 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v predajniach sa účtujú so súvzťažným zápisom na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar; konečné stavy zásob materiálu a tovaru overené inventarizáciou sa účtujú na ťarchu účtov 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v predajniach a v prospech účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar.

Zákon o DPH mi hovorí, že ide o nákup a predaj tovaru. Podľa postupov sa potom riadim par. 64, podľa spôsobu účtovania.

Osobne by som účtovala i o skladových zásobách, aj keď sa ku mne nedostanú. Možno má niekto iný názor
betka
26.05.07,13:37
Dadi, ak vediem tovar cez sklad, môžem si kontrolovať, či mi dodavateľ predal daný tovar za cenu vyššiu, resp. nižšiu, oproti minulým dodávkam, viem OC zásoby ... proste každý pohyb...
Dada
28.05.07,05:53
Mám takýto prípad:
Talian dodal Čechovi tovar 3.5.2007. My sme fakturovali tento tovar Čechovi 3.5.2007. Faktúra od Taliana k nám prišla 22.5.2007. Dátum vystavenia faktúry 11.5.2007. A teraz akým dátumom účtovať tovar na sklad?