Mary-Ann2
25.05.07,12:02
Prosím Vás o radu, hľadala som na porade niečo o vyradení automobilu po skončení leasingu do osobného užívania a potrebujem poradiť. SZČO obstaral automobil formou leasingu v 06/2004.leasingová zmluva bude ukončená v 6/07. Môže ho v septembi vyradiť do osobného užívania a môže si uplatniť odpisy za mesiace 1-6/07? Veľmi Vám všetkým ďakujem.
Tweety
25.05.07,12:05
Odpisy u lízingu sú po rovnomerné po celú dobu lízingu, takže do 6/07. Vyradila by som až po tomto termíne.
Mary-Ann2
25.05.07,12:26
Veľmi pekne Vám ďakujem. A keďže sa jedná o úžitkový automobil, u ktorého bola odpočítaná celá DPH, treba urobiť úpravu odpočítanej dane podľa § 54? ď.
Tweety
25.05.07,12:43
Veľmi pekne Vám ďakujem. A keďže sa jedná o úžitkový automobil, u ktorého bola odpočítaná celá DPH, treba urobiť úpravu odpočítanej dane podľa § 54? ď.

[S]Je potrebné postupovať podľa §54.Opravím sa: pri vyradení MV nie je potrebná nijaká úprava dane.
Jana Acsová
25.05.07,14:11
Je potrebné posktupovať podľa §54.
Isto ?
Tweety
25.05.07,19:06
Dík sa usmernenie, opravila som svoj pôv.príspevok.
Mary-Ann2
27.05.07,15:40
A prečo netreba u MV upravovať DPH? POdľa akého zákona?
betka
27.05.07,16:02
(3) Zmenou účelu použitia investičného majetku sa rozumie, ak platiteľ
a) investičný majetok, pri ktorom odpočítal daň, používa na dodávky tovarov a služieb bez možnosti odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb s možnosťou pomerného odpočítania dane alebo na iný účel ako na podnikaniealebo na iný účel ako na podnikanie,
b) investičný majetok, pri ktorom nemohol odpočítať daň, používa na dodávky tovarov a služieb s možnosťou odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb s možnosťou pomerného odpočítania dane,
c) investičný majetok, pri ktorom odpočítal pomernú výšku dane, používa na dodávky tovarov a služieb s možnosťou odpočítania dane alebo na dodávky tovarov a služieb bez možnosti odpočítania dane alebo na iný účel ako na podnikanie ; za zmenu účelu použitia investičného majetku, pri ktorom platiteľ odpočítal pomernú výšku dane, považuje sa aj zmena výšky ročného koeficientu (§ 50 ods. 4) o hodnotu väčšiu ako 0, 10.

Ustanovenia par. 54 zákona upravujú prípady, kedy bol kúpený IM zaradený podľa par. 49/2 a 4 zákona na účely odpočítania dane do:
1. skupiny–majetok s možnosťou odpočítania dane v plnej výške (označenie 1)
2. skupiny-majetok bez možnosti odpočítania dane (označenie 0)
3. skupiny-majetok s možnosťou odpočítania dane v pomernej výške (označenie k)
a následne v roku, v kt. platiteľ dane odpočítal dań, alebo v priebehu 4, resp. 9 rokov, dôjde k zmene účelu použitia tohto majetku:
- majetok sa začne používať úplne na opačné účely ako sa zaradil pri odpočítaní dane
- majetok sa začne používať aj na iné účely, ako sa zaradil pri odpočítaní dane.