ekovm
25.05.07,12:54
Začíname prevádzkovať penzión na Slovensku - len ubytovanie. Sme plátcami DPH.
Otázky: 1/ ak fakturujem českému občanovi je to s DPH???
2/ ak fakturujem českej cestovke - plátca DPH v Česku je to s DPH???
3/ Deň dodania služby je posledný deň ubytovania???
4/Musím dať podpísať faktúru príjemcovi faktúry? Alebo stačí ju iba odovzdať alebo zaslať????
JAJA11
25.05.07,13:31
Začíname prevádzkovať penzión na Slovensku - len ubytovanie. Sme plátcami DPH.
Otázky: 1/ ak fakturujem českému občanovi je to s DPH??? Áno
2/ ak fakturujem českej cestovke - plátca DPH v Česku je to s DPH??? Áno
3/ Deň dodania služby je posledný deň ubytovania??? Áno
4/Musím dať podpísať faktúru príjemcovi faktúry? Alebo stačí ju iba odovzdať alebo zaslať???? - pre neskoršie vymáhanie, je lepšie ak je fa podpísaná, nemusí sa dohadovať, či ju prevzal alebo nie
ekovm
25.05.07,13:48
Ďakujem za dobré rady!