skvrnka
25.05.07,12:55
Výber valút z SKK účtu a vklad do valutovej pokladne
mi je jasný - výber aj vklad kurzom komerčnej banky.
Tým dostanem
výber z účtu 2200 Eur 76.406,- 261 221
vklad do valut.pokl. 2200 Eur 76.406,- 211 261
- na druhý deň prišla faktúra a platím ju hneď v hotovosti
na Eur 2200,- (zaevidovanú v došfa kurzom nbs 74.219,20Sk)
T.j. mám výdaj z valutovej pokladne 321 211
ale neviem či 76.406,- a hneď pri VPD zaúčtovať kurzový rozdiel-strata,
alebo Sk 74219,20 a zostatok vo val.pok. mám 0,- EUR a 2.186,80 Sk,
a nechám až na konci roka pri závierke alebo čo s tým mám robiť
teraz v súvislosti aj s došlou faktúrou.
Danila
25.05.07,13:18
Výber valút z SKK účtu a vklad do valutovej pokladne
mi je jasný - výber aj vklad kurzom komerčnej banky.
Tým dostanem
výber z účtu 2200 Eur 76.406,- 261 221
vklad do valut.pokl. 2200 Eur 76.406,- 211 261
- na druhý deň prišla faktúra a platím ju hneď v hotovosti
na Eur 2200,- (zaevidovanú v došfa kurzom nbs 74.219,20Sk)
T.j. mám výdaj z valutovej pokladne 321 211
ale neviem či 76.406,- a hneď pri VPD zaúčtovať kurzový rozdiel-strata,
alebo Sk 74219,20 a zostatok vo val.pok. mám 0,- EUR a 2.186,80 Sk,
a nechám až na konci roka pri závierke alebo čo s tým mám robiť
teraz v súvislosti aj s došlou faktúrou.Všetko máš správne, a úhradu faktúry v cudzej mene v hotovosti prepočítaš kurzom účtovného ocenenia valút.
petovsan
25.05.07,13:24
Všetko máš správne, a úhradu faktúry v cudzej mene v hotovosti prepočítaš kurzom účtovného ocenenia valút.
...chápem správne, že by sa podľa tohto úhrada fa mala prepočítať kurzom, za ktorý boli tie valuty nakúpené? ... nie náhodou kurzom NBS zo dňa úhrady tej konkrétnej faktúry + zároveň zaúčtovať vzniknutý kurz. rozdiel?
Danila
25.05.07,13:35
...chápem správne, že by sa podľa tohto úhrada fa mala prepočítať kurzom, za ktorý boli tie valuty nakúpené? ... nie náhodou kurzom NBS zo dňa úhrady tej konkrétnej faktúry + zároveň zaúčtovať vzniknutý kurz. rozdiel?Tie valuty boli do pokladne prijaté kurzom komerčnej banky. Takýmto kurzom budú účtované aj pri úhrade faktúry v hotovosti. A taktiež zaúčtuje kurzový rozdiel vyplývajúci z predpisu a úhrady faktúry. Iné je to v prípade úhrady faktúry z účtu, prípadne úveru.
petovsan
25.05.07,14:08
Tie valuty boli do pokladne prijaté kurzom komerčnej banky. Takýmto kurzom budú účtované aj pri úhrade faktúry v hotovosti. A taktiež zaúčtuje kurzový rozdiel vyplývajúci z predpisu a úhrady faktúry. Iné je to v prípade úhrady faktúry z účtu, prípadne úveru.
aha, ďakujem za vysvetlenie, Danila ... priznám sa, že doteraz som účtovala o úhr. zahr. fa vždy iba z bank. výpisu, nikdy ma nenapadlo sa zamýšľať nad úhradou cez pokladňu ...
a môžeš mi prilepiť k tomuto postupu aj nejaké usmernenie, ak máš po ruke?
petovsan
25.05.07,14:12
ešte otázka: ak by tie valuty boli do val. pokladne nakúpené z banky napr. na 3x, a až potom by bola úhrada faktúry, tak by sa mala účtovať priemerným kurzom zisteným vo valut. pokladni?
Danila
25.05.07,16:47
ešte otázka: ak by tie valuty boli do val. pokladne nakúpené z banky napr. na 3x, a až potom by bola úhrada faktúry, tak by sa mala účtovať priemerným kurzom zisteným vo valut. pokladni?Priemerom, alebo metódou FIFO. Ten prepočet cudzej meny na slovenskú v zmysle §-24 zákona o účt. a § -24 postupov...
ivako
25.05.07,17:10
Priemerom, alebo metódou FIFO. Ten prepočet cudzej meny na slovenskú v zmysle §-24 zákona o účt. a § -24 postupov...

Podľa posledného znenia zákona o účtovníctve v § 25 ods. 3 platí, že pri peňažných prostriedkoch v cudzej mene v pokladnici účtovnej jednotky možno za spôsob ocenenia považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku valút sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku valút (FIFO). Toto znenie bolo doplnené ako ďalšia možnosť oceňovania majetku, pričom v § 24 ods. 2 je znenie:
"Ak tento zákon neustanovuje inak, majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene, prepočítava účtovná jednotka na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska platným ku dňu uskutočnenia účtovného prípadu, ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a k inému dňu, ak to ustanovuje osobitný predpis".

Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene prepočítava účtovná jednotka na slovenskú menu kurzom vyhláseným Národnou bankou Slovenska. Pri peňažných prostriedkoch v cudzej mene v pokladnici účtovnej jednotky možno za spôsob ocenenia považovať aj ocenenie úbytku cenou zistenou váženým aritmetickým priemerom alebo spôsobom, keď prvá cena na ocenenie prírastku valút sa použije ako prvá cena na ocenenie úbytku valút.

Našla som to v Poradcovi. Ja prepočítavám kurzom NBS.
Danila
25.05.07,20:54
ivako ospravedlňujem sa za to, že vôbec Tvojmu príspevku nerozumiem. O to viac, ak si použila citáciu. A už vôbec nie, v akej súvislosti používaš na prepočet kurz NBS. Chcem len veriť tomu, že nie v súvislosti s nákupom cudzej meny do valutovej pokladne a následnom použití na úhradu zahraničnej faktúry v hotovosti.
ivako
28.05.07,06:29
Ak vyberám EUR z účtu vedeného v EUR prepočítavám vklad do pokladne kurzom NBS a úhradu fa tiež.
Teraz som si všimla,že v príspevku bol výber z účtu vedeného v Sk.
Lila
08.06.07,08:58
Hm, ale mohli ste kúpiť devízy od banky a vtedy tiež účtujeme nákup na devízovom účte kurzom komerčným. Sú to bežné spotové operácie. Pri úhrade faktúry z devíz. účtu používame kurz za aký sme devízy kúpili.