Fany
25.05.07,13:16
Chcem sa spýtať, či je výhodné, alebo vhodné, ak manželia vytvoria sro, kde sú obaja rovným dielom spoločníci a obaja aj konatelia. Môže to mať niekedy v budúcnosti nejaký negatívny dopad na ich súkromie, alebo firmu? Alebo je to skôr dobre, že to takto majú? Musia potom riadne písať zápisnice z valného zhromaždenia ... keď si to vlastne prebrali medzi sebou a nieje predpoklad, že by mal byť z toho nejaký spor? Napr. rozdelenie zisku na konci roka - rozdelia si rovnako ale nespisujú o tom žiadnu zápisnicu, iba sa to zaúčtuje a vyplatí.
Danila
25.05.07,13:25
Chcem sa spýtať, či je výhodné, alebo vhodné, ak manželia vytvoria sro, kde sú obaja rovným dielom spoločníci a obaja aj konatelia. Môže to mať niekedy v budúcnosti nejaký negatívny dopad na ich súkromie, alebo firmu? Alebo je to skôr dobre, že to takto majú? Musia potom riadne písať zápisnice z valného zhromaždenia ... keď si to vlastne prebrali medzi sebou a nieje predpoklad, že by mal byť z toho nejaký spor? Napr. rozdelenie zisku na konci roka - rozdelia si rovnako ale nespisujú o tom žiadnu zápisnicu, iba sa to zaúčtuje a vyplatí.Ak sú manželia vo firme spoločníci, tak je výhodné ak sú aj konatelia. Pokiaľ bude ich fungovanie vo firme v zmysle zásad spoločenskej zmluvy a oddelia podnikanie od súkromia / ak to vôbec je možné/ tak je viac ako isté, že spoločnosť môže prosperovať, lebo nemusa odolávať prípadnému stresu z podrazov spoločníkov, ktoré sú častým javom v iných s.r.o. A písať zápisnice z VZ v zmysle Obchodného zákonníka samozrejme musia pri každom rozhodovaní, ktoré vyžaduje schvaľovanie valným zhromaždením.
JAJA11
25.05.07,13:25
Chcem sa spýtať, či je výhodné, alebo vhodné, ak manželia vytvoria sro, kde sú obaja rovným dielom spoločníci a obaja aj konatelia. Môže to mať niekedy v budúcnosti nejaký negatívny dopad na ich súkromie, alebo firmu? Alebo je to skôr dobre, že to takto majú? Musia potom riadne písať zápisnice z valného zhromaždenia ... keď si to vlastne prebrali medzi sebou a nieje predpoklad, že by mal byť z toho nejaký spor? Napr. rozdelenie zisku na konci roka - rozdelia si rovnako ale nespisujú o tom žiadnu zápisnicu, iba sa to zaúčtuje a vyplatí.

Či to bude dobré, záleží od nich, či sa budú vedieť vždy dohodnúť, ale čo sa týka valných hromád, zápisníc, rozdeľovania zisku, vzniká im rovnaká povinnosť ako všetkým majiteľom s.r.o., bez ohľadu na to, že sú manželia.;) :) :rolleyes:
m.hladka
25.05.07,13:34
Samozrejme, že je to dobre, pretože mám takú SRO, ale ozaj to záleží len od prístupu oboch manželov, spoločníkov a konateľov v jednom. Zápisnice a chod firmy musí byť v súlade so zákonmi, tam niet o čom diskutovať.
Žabinka
28.05.07,09:54
My s manželom sme spoločníci+konatelia, a stále sa ľúbime ako "kone". A keď máme nejaký pracovný konflikt, pravdu mám vždy ja...
Peterka
28.05.07,12:55
Ako pri všetkom, nastanú problémy pri nezhodám a pri rozvode.Konatelia si začnú robiť prieky a väčšinou to končí konkurzom sro.
m.hladka
29.05.07,11:25
Problémy nastanú len vtedy, ak nie je medzi partnermi porozumenie, a to tak v práci ako aj v manželstve. Všetko je len o kompromise. Ak sa obaja navzájom rešpektujú a jeden druhého vážia, a veľa, veľa rozprávajú, rozoberajú a riešia všetky problémy spolu, tak by tam nemal byť žiadny problém.
mercedes007
29.05.07,19:04
Ja si myslím, že by nebolo na škodu tieto zápisnice písať, nakoľko všetci sme len ľudia a aj v tom najdokonalejšom vzťahu môže čokoľvek zaškrípať. Nedajbože v prípade rozchodu alebo akýchkoľvek nezhôd môže to byť veľký problém a potom ústne tvrdenia sú ťažko dokazovateľné.Dnešna doba je jednak rýchla a nepredvídavá a ako sa hovorí, že človek niekedy nemôže veriť ani sám sebe nie to ešte partnerovi.Rozprávam to z vlastných skúseností, nakoľko jeden môj klient mal presne takýto prípad a bolo to potom ťažké a zdlhavé dokazovanie na súdoch.
Fany
30.05.07,08:24
My s manželom sme spoločníci+konatelia, a stále sa ľúbime ako "kone". A keď máme nejaký pracovný konflikt, pravdu mám vždy ja...
Jasné, podobne to funguje aj u nás, ibaže pravdu má vždy manžel, hoci aj tak ju mám vždy ja. A ak náhodou uzná, že sa mýlil, aj tak má pravdu "on".
Chce to pevné nervy, ale funguje to. Najťažšie je ale nebrať si prácu a pracovné problémy domov.