dendoz
25.05.07,17:05
Rád by som si overil jednu vec. Spoločnosť má uzatvorerú zmluvu s leasingovkou, na základe ktorej leasingovka splnomocnila spoločnosť, aby uzatvárala v jej mene leasingové zmluvy. Z týchto uzatvorených zmlúv má spoločnosť nárok na províziu od leasingovky. Túto províziu má spoločnosť fakturovať leasingovke s DPH, či bez? Podľa nášho názoru táto provízia (sprostredkovanie leasingu) nespadá do § 39 - finančné služby, pretože sa jedná o uzatváranie zmlúv o finančnom prenájme a ten v spomínanom paragrafe nie je spomínaný.
betka
26.05.07,14:51
Pre finančné činnosti, kt. sú oslobodené od dane, platí oslobodenie bez ohľadu na to, aký subjekt ich poskytuje, či ide o bankový alebo nebankový subjekt.
(osobodené je sprostredkovanie úveru, pôžičky, sprostredkovanie stavebného sporenia, sprostredkovanie úverovej záruky, ..)

Sprostredkovanie leasing. zmlúv nemá vymedzenie v par.
Fakturovala by som to ako dodanie služby, kt. nie je oslobodené, so sadzbou DPH.
marta bodonova
14.09.09,10:56
Dobrý deň, to znamená, že ja platca DPH dostanem províziu od LS kde neni vyčíslena DPH, tak neodvediem DPH ?
Ďakuejm
adabirk
14.09.09,11:18
je to riadne dodanie služby, ktoré nie je oslobodené od DPH. Pri každom dodaní služby je platiteľ povinný vyhotoviť faktúru - § 71 zákona o DPH a odviesť DPH z poskytnutej služby.
marta bodonova
14.09.09,11:22
Leas.spoločnosť mi neposlala faktúru, len privizný list, kde je suma bez DPH. Ako mám z tejto sumy vyčisliť DPH?
Ďakujem
adabirk
14.09.09,11:30
ak požaduje províziu za poskytnuté služby Vaša spoločnosť - je povinná vystaviť faktúru a odviesť DPH.
adabirk
14.09.09,11:34
predpokladám, že provízia na províznom liste je vrátane DPH - t. j. vyrátať DPH z toho, lebo od leas. spoločnosti obdržíte iba predmetnú platbu (žiadne DPH naviac).
marta bodonova
14.09.09,11:38
Takže ja požadujem províziu za poskytnuté služby a leas.spoločnosť mi musí poslať faktúru, kde je vyčislená DPH, ktorú ja odvediem.
Rozumiem správne?
Dakujem
adabirk
14.09.09,11:48
nie povinnosť vystaviť faktúru je na strane Vašej spoločnosti.
marta bodonova
14.09.09,11:58
Pri uzavretí leasingu je moja provízia vyčislená ihneď.
Ja vystavím faktúru a k tejto provízii, npr. 500eur pridám 19% DPH?
adabirk
14.09.09,12:06
je potrebné vystaviť faktúru v takej hodnote - akú máte dohodnutú s leasingovou spoločnosťou.
marta bodonova
14.09.09,12:19
Rozumiem, takže moja provízia je 500 EUR, tak na FA bude:
420,17 - suma bez DPH
79,83 - DPH
500 - Spolu
Srdečne ďakujem a veľmi.