Olice
28.05.07,09:31
Dobrý deň, mal by som takúto otázku:
v zákone o účtovníctve v paragr.30 odst. 1 sa okrem iného píše:
......pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov.....sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou.....
Chcem sa opýtať akým spôsobom alebo akou formou sa vykonáva inventarizácia rozdielu majetku a záväzkov?
ondrejvla
28.05.07,09:38
Dobrý deň, mal by som takúto otázku:
v zákone o účtovníctve v paragr.30 odst. 1 sa okrem iného píše:
......pri záväzkoch, rozdiele majetku a záväzkov.....sa skutočný stav zisťuje dokladovou inventúrou.....
Chcem sa opýtať akým spôsobom alebo akou formou sa vykonáva inventarizácia rozdielu majetku a záväzkov?

Inventarizácia majetku - fyzickou inventúrou, prepočítavaním, vážením ( pri zásobách) stav musí súhlasiť na účtovnú evidenciu účtu majetku, zásob, finančných prostriedkov.
Účty záväzkov a pohľadávok musia ti súhlasiť sumarizácie záväzkov a pohľadávok buď zo saldokonta, alebo zo zostatku neuhradených záväzkov, stav musí súhlasiť pri záväzkoch na účty 321, 324, 325, príp.379...
To znamená, to čo eviduješ na účte je aj v súpise záväzkov, zásob, pohľadávok.
Olice
28.05.07,15:24
Inventarizácia majetku - fyzickou inventúrou, prepočítavaním, vážením ( pri zásobách) stav musí súhlasiť na účtovnú evidenciu účtu majetku, zásob, finančných prostriedkov.
Účty záväzkov a pohľadávok musia ti súhlasiť sumarizácie záväzkov a pohľadávok buď zo saldokonta, alebo zo zostatku neuhradených záväzkov, stav musí súhlasiť pri záväzkoch na účty 321, 324, 325, príp.379...
To znamená, to čo eviduješ na účte je aj v súpise záväzkov, zásob, pohľadávok.
Ďakujem za vysvetlenie.
ondrejvla
28.05.07,20:39
Ďakujem za vysvetlenie.

Ak pomohlo, mám dobrý pocit.
koňo
28.05.07,21:40
Pre marek15
Rozdiel majetku a záväzkov je vlastne vlastné imanie. Aj to sa musí podľa jednotlivých účtov inventarizovať. Základné imanie preukážeš výpisom z obch. registra, rezervný fond rozpisom prídelov, príp. použitia. Nerozdelený zisk opäť rozpisom zvyšovania a vyplatenia. Dôkazom sú uznesenia valného zhromaždenia.
Toto všetko by tiež malo byť v dokumentácii o inventarizácii, ináč riskuješ sankciu podľa zákona o účte.