Maji
28.05.07,09:04
Prosím poradte mi. Naša spoločnosť nakupuje materiál - zdravto.materiál+ lieky. Pri nákupe materiálu tohto druhu nemáme nárok na odpočet DPH, nakoľko sa používa na zdravotnú strarostlivosť, ktorá je z pohľadu DPH oslobodená. Nezhodli sme sa v zaučtovaní materiál.faktúr.
Daňový poradca tvrdí, že tovar treba príjímat na sklad bez DPH a DPH preučtovať na účet 548. Auditor zas, že prijať materiál na sklad vrátane DPH a tretí názor bol, že prijať na sklad bez DPH a DPH zaučtovať na príslušný účet nákladov, čiže účet 501.
Už som z toho úplne pomýlená. Účtovník po ktorom som to prebrala, to účtoval raz z DPH a raz bez DPH. Rada by som poznala aj Váš názor.

Ďakujem
JAJA11
28.05.07,09:07
Prosím poradte mi. Naša spoločnosť nakupuje materiál - zdravto.materiál+ lieky. Pri nákupe materiálu tohto druhu nemáme nárok na odpočet DPH, nakoľko sa používa na zdravotnú strarostlivosť, ktorá je z pohľadu DPH oslobodená. Nezhodli sme sa v zaučtovaní materiál.faktúr.
Daňový poradca tvrdí, že tovar treba príjímat na sklad bez DPH a DPH preučtovať na účet 548. Auditor zas, že prijať materiál na sklad vrátane DPH a tretí názor bol, že prijať na sklad bez DPH a DPH zaučtovať na príslušný účet nákladov, čiže účet 501.
Už som z toho úplne pomýlená. Účtovník po ktorom som to prebrala, to účtoval raz z DPH a raz bez DPH. Rada by som poznala aj Váš názor.

Ďakujem

V tomto prípade je najlepšie urobiť si smernicu a dodržiavať jednotný postup, pre ktorý sa rozhodnete. :rolleyes: :)
Tweety
28.05.07,09:09
AK na jej odpočítane platiteľ dane nemá nárok, dph je výdavkom podľa §19 odst 3 písm.k2 Zákona o dani z príjmov. Takže, tovar prijímate na sklad bez dane, pretože túto zaúčtujete medzi výdavky-548.
Maji
28.05.07,09:16
Ďakujem za radu. No smernice sa asi nedočkám. Koho názor akceptovať? Ja by som sa priklonila k názoru, že na sklad bez DPH a DPH účtovať na účet 343 bez nároku odpočtu a pri uzávierke zúčtovala na príslušný účet nákladový.
Jana Acsová
28.05.07,09:22
Stotožňujem sa s názorom audítora.

Účtovanie na 548 alebo 501 by nevyriešila ani smernica. Ak sa v postupoch hovorí, že DPH je v týchto prípadoch súčasťou obstarávacej ceny tovaru alebo služby, tak to vylučuje podľa môjho názoru použitie účtu 548.
Jana Acsová
28.05.07,09:31
A čo sa týka názoru, že na sklad bez DPH a DPH na 501 ... tak je potrebné si uvedomiť, že sa vlastne jedná o dorovnanie obstarávacej ceny zásob, rovnako ako v predchádzajúcom názore, že sa účtuje na sklad v cene s DPH. V oboch prípadoch sa v konečnom dôsledku do nákladov na účte 501 účtuje v cene vrátane dane.
Čiže aj tento spôsob vylučuje účtovanie na 548.

Pre účely účtovné je podľa zvoleného spôsobu následne pristúpiť k internej úprave ocenenia prírastkov a úbytkov zásob.
Maji
28.05.07,09:44
OK. Takže asi najjednoduchší spôsob bude akceptovať názor auditora a účtovať, nákup liekov a zdravot.materiálu, na sklad vrátane DPH.