JankaV
28.05.07,10:02
Dobrý deň, účtujem bufet a reštauráciu v PU. Bufet je klasický stánok a predaj. Tam účtujem 504/604. Zásoby B. Tento mesiac sa otvorila i reštaurácia, nákupy robí spolu, z faktúry neviem určiť, čo je pre reštauráciu a čo je pre bufet. Je lepšie účtovať všetko spôsobom 504/604 aj v reštaurácii, alebo aspoň to, čo je jasné, že nemôže byť predaj tovaru (suroviny na jedlá) mám účtovať 501/601.
Viem, že sú tu rôzne názory a prevláda názor 501/601, len mám obavu, ak to správne neurčím, čo potom.
Ďakujem za pomoc