SERVIS
28.05.07,11:34
Vysvetlite mi prosím príklad odpisu hm. inv. majetku. Jedná sa o rekonštrukciu prenajatej budovy. Môžem odpísať aj zrýchlennými odpismi?
Výška fa je napr. 400.000.- Sk. Do ktorej skupiny zaradiť atď. .., aký bude zrýchl. odpis v 1. roku ... Ďakujem.
Zoltán Kovács
28.05.07,11:38
Vysvetlite mi prosím príklad odpisu hm. inv. majetku. Jedná sa o rekonštrukciu prenajatej budovy. Môžem odpísať aj zrýchlennými odpismi?
Výška fa je napr. 400.000.- Sk. Do ktorej skupiny zaradiť atď. .., aký bude zrýchl. odpis v 1. roku ... Ďakujem.

Odpisovať môžeš aj zrýchlenou metódou. TZ budovi sa odpisuje 20 rokov. Musíš mať na to ale súhlas prenajímateľa.

§ 28
Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku
Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-112007.html#hore)

(1) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa odpisovým skupinám priraďujú tieto koeficienty pre zrýchlené odpisovanie:

Koeficient pre zrýchlené odpisovanie

Odpisová v prvom v ďalších pre zvýšenú
skupina roku rokoch zostatkovú
odpisovania odpisovania cenu
1 4 54
2 6 76
3 12 13 12
4 20 21 20.

(2) Pri zrýchlenom odpisovaní sa určia odpisy z hmotného majetku takto:

a) v prvom roku odpisovania ako podiel jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania,
b) v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval.

(3) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku po vykonaní technického zhodnotenia sa odpisy určujú takto:

a) v roku zvýšenia zostatkovej ceny ako podiel dvojnásobku tejto ceny hmotného majetku a priradeného koeficientu zrýchleného odpisovania platného pre zvýšenú zostatkovú cenu,
b) v ďalších rokoch odpisovania ako podiel dvojnásobku zostatkovej ceny hmotného majetku a rozdielu medzi priradeným koeficientom zrýchleného odpisovania platným pre zvýšenú zostatkovú cenu a počtom rokov, počas ktorých sa odpisoval zo zvýšenej zostatkovej ceny.

(4) Ročný odpis vypočítaný podľa odsekov 2 a3 sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.
SERVIS
28.05.07,12:02
Toto som si už prečítala, ale neviem to pochopiť. Takže zaradím do 4 skupiny
Teda 400.000 : 20 = 20.000. V prvom roku bude odpis 20000? A s druhým rokom ako?
betka
28.05.07,12:33
TZ prenajatého majetku je vyššie ako 30 tis. Sk. Zaradíte ho ako INY MAJETOK podľa par. 22/6/d. Zaradíte do OS, v kt. sa budova nachádza. Budova sa odpisuje v 4.0S 20 rokov, a teda i tento iný majetok (TZ) budete odpisovať v 4:0S, vytvoríte si nan kartu, zaradíte ho do používania a odpisujete, pokiaľ Vám dal prenajímateľ súhlas. Predpokladám, že h máte....
Rovný odpis: 400 000/20= 20 tis. Sk 1. rok odpisovania
2. rok 20 000, Sk (ZC je 360 tis.
3. rok 20 000, Sk (ZC je 340 tis. )

Pri zrýchlenom odpisovaní v prvých rokoch odpisovania remietnete vačšiu časť TZ do daňových výdavkov
1. rok: 20 000, Sk ZC= 380 tis.
2.rok (2x380 000/(21-1)= 38 000, Sk (ZC 342 000? Sk)
3. rok (2x342 000/(21-2) = 36 000, Sk......

Tu nepostupujete podľa par. 28/3, pretože toto TZ by ste použili, keby ste odpisovali i budovu a urobili b ste na nej TZ.
Vo VAšom prípade je TZ Iný majetok - názov, druh majetku
SERVIS
05.06.07,12:23
Ešte raz sa vraciam k tejto téme.
Ak by som teda začala odpisovať technické zhodnotenie prenajatej budovi, tak účtovné odpisy viem spraviť. Ale neviem ako na daňové. Môžem aj zrýchlene odpisovať? A ako? Ďakujem.
SERVIS
05.06.07,12:28
Prepáč, už ma osvietilo... A môžem sa rozhodnúť pre zrýchlý odpis?
skuba
19.09.07,11:03
Ahojte, chcela by som sa spýtať, keď sme urobili v prenajatej budove zhodnotenie v hodnote 400 000, prenajímateľ nám dal súhlas odpisovať, chceme ju začať odpisovať po jej zhodnotení od septembra tohto roku rovnomerne 20 rokov. Odpíšem na konci roka odpisy vo výške 20 000,-Sk (čo by boli ročné odpisy) alebo tých 20 000 musím rozdeliť prvý rok podľa mesiacov odpisovania teda by odpisy museli byť v tomto roku len v alikvotnej čiastke. Od septembra do decembra t.j. 6666,-Sk Ďakujem všetkým
betka
19.09.07,11:15
Daňové odpisy sú vo výške 1/20, teda 20 000, Sk, pretože budete mať mať tento iný majetok evidovaný k 31.12.2007.
Účtovné odpisy budú vo výške 6666 (ak vediete PU)/mesiac. Rozdiel bude predstavovať odloženú daň z príjmov. (4x6666)
skuba
19.09.07,11:50
a ak sa nám daňové odpisy = s účtovnými, tak odpíšem 20 000,-Sk?
Mikolajova
13.11.07,12:24
Prosím vás ak počítam odpisy na budove, v ktorá bola TZ aká bude správna výška odpisov?
Napr.
2006 100 000,-/20 5000,- Sk

2007 + 100 000,- TZ
200 000,-/20 alebo 21?
Anja111
13.11.07,12:48
Prosím vás ak počítam odpisy na budove, v ktorá bola TZ aká bude správna výška odpisov?
Napr.
2006 100 000,-/20 5000,- Sk

2007 + 100 000,- TZ
200 000,-/20 alebo 21?
Z uvedených údajov predpokladám, že ide o rovnomerné odpisovanie. Takže ročný odpis po TZ sa vypočíta 200 000,--/20 = 10 000,-- Sk.