sir_flash
28.05.07,22:57
Ahojte všetci,

spol. s r.o., je už neaktívna 4 roky, dal som žiadosť na DU o súhlas s výmazom z obchodného registra. Nato samozrejme prisli na kontrolu dane z príjmu roky 2001,2002,2003. Spoločnosť nemá žiadny hmotný ani nehmotný majetok, nemá žiadne závazky ani pohľadávky a je to spoločnosť o jednom spoločníkovi, ktorý je zároveň aj likvidátor.
Na kontrole za rok 2001 našli 2 faktúry z českej republiky zaplatené v hotovosti za vykonané školenie v ČR a vykonaný prieskum trhu na Ukraine a v Poľsku. K týmto faktúram mám aj zmluvu so spomínanou spoločnosťou o vykonaní týchto služieb. ˇ
Daňový úrad žiada doloženie správy z vykonaného prieskumu trhu a zo spomínaného školenia žiada taktiež správu o školení, presný zoznam ľudí, ktorí sa zúčastnili ako aj prezenčnú listinu. Tieto veci už nemám, nakoľko som nepovažoval za nutné ich archivovať.
Má vôbec právo DU žiadať takéto doklady, alebo je daňový subjekt povinný uchovávať takéto doklady???? (patrí to k účtovným dokladom). Má právo neuznať tieto faktúry??

A ešte jedna vec, v prípade dorubenia dane alebo pokuty ako to môže DU vymáhať od spoločnosti ktorá je v likvidácii a nemá žiadny majetok?? Môže si niečo nárokovať od spoločníka??
Ďakujem za odpoveď.