siskage
29.05.07,09:52
Dobry deň. Poprosím o radu.
S.r.o mení majiteľa a ruší registráciu dph k 31.5.2007 (kvartálny platca).
Čo všetko je treba pri rušení registrácii v účtovníctve vykonať?
Používame koeficient. Je potrebné to vysporiadať ako na konci kalendárneho roka? Čo zo zásobami. S.r.o. Si doteraz vôbec neviedla sklad. evidenciu, a ja nemám vôbec potuchy ako vyrátať DPH
z ostávajúcich zásob.
Dph sa asi bude podávať riadne po skončení kvartálu?
vikinka
29.05.07,10:15
DÚ pri zrušení registrácie určí posledné zdaň.obdobie,do 10 dní ste povinný odovzdať osvedčenie o registr.V § 81 odst.6 Zák.o DPH sú určené podmienky ako vypočítate daň zo zost.ceny majetku a zásob,treba urobiť fyzickú inventúru zásob ku dňu zrušenia registrácie.
siskage
11.06.07,08:01
Môžem sa ešte opýtať na ten koeficient. Pri rušení registrácie
postupujem v prípade koeficientu tak ako pri zúčtovaní na konci
roka? Vypočítam si skutočný koeficient a potom vyrovnám DPH podľa
skutočného koeficientu?