kekisha
29.05.07,11:53
Dobrý deň, vie mi niekto prosím objasniť prečo sú lepené koberce - technickým zhodnotením budovy? Je to aj Váš názor.

Ďakujem
Danila
29.05.07,12:12
Dobrý deň, vie mi niekto prosím objasniť prečo sú lepené koberce - technickým zhodnotením budovy? Je to aj Váš názor.

ĎakujemMôj nie.:)
DušanČ
29.05.07,12:12
Dobrý deň, vie mi niekto prosím objasniť prečo sú lepené koberce - technickým zhodnotením budovy? Je to aj Váš názor.

Ďakujem

Pred pár rokmi postupy účtovania takéto prípady, keď HM bol pevne spojený s budovou, riešili ako TZ budovy, a to bez ohľadu na cenu tohto majetku alebo bez ohľadu vlastnícky vzťah k budove. Rovnako sa posudzovali napr. žalúzie. Teraz je rozhodujúcim kritériom cena. Keď takýto majetok v jednotlivých prípadoch nepresahuje 30 tis. Sk, je ho možné jednorázovo odpísať do nákladov bez toho, aby sa zaradil k prislúchajúcej budove. Zaleží ale od rozhodnutia organizácie. Lebo v podstate obidva spôsoby sú správne.
Tweety
29.05.07,12:17
Pred pár rokmi postupy účtovania takéto prípady, keď HM bol pevne spojený s budovou, riešili ako TZ budovy, a to bez ohľadu na cenu tohto majetku alebo bez ohľadu vlastnícky vzťah k budove. Rovnako sa posudzovali napr. žalúzie. Teraz je rozhodujúcim kritériom cena. Keď takýto majetok v jednotlivých prípadoch nepresahuje 40 tis. Sk, je ho možné jednorázovo odpísať do nákladov bez toho, aby sa zaradil k prislúchajúcej budove. Zaleží ale od rozhodnutia organizácie. Lebo v podstate obidva spôsoby sú správne.
Opravím, 30 tis. je správne.
DušanČ
29.05.07,13:43
Opravím, 30 tis. je správne.

O.K. Sorry. Samozrejme.
DušanČ
29.05.07,13:48
Opravím, 30 tis. je správne.

Radšej som to opravil v pôvodnom texte, aby to neplietlo.
kekisha
01.06.07,11:56
Ďakujem, za odpoveď no ja by som potrebovala tieto koberce zaradiť do 2.odpisovej skupiny (koberce) a odpisovať 6 rokov. Myslíte že táto možnosť nie je transparentejšia - účtovne si myslím že to nie je problém len daňovo som si nie istá.
Tweety
01.06.07,12:01
AK sa rozhodnete zaradiť do majetku, môžete tak urobiť, zákon vám to dovoľuje.
betka
01.06.07,12:11
Osobne si myslím, že lepený koberec predstavuje vo Vašom prípade TZ (aj je cena viac ako 30 tis. Sk), pretože ide o vybavenie stavby, kt. je jeho súčasťou, a odpisuje sa so stavbou v rovnakej odpisovej skupine. dá sa povedať, že je zabudovaný do stavby týmto lepením. Keby bol len voľne položený, považovala by som ho za samostatne hnuteľnú vec.
To je ten istý prípad, akokeby ste tam dávali napr. parkety, dlažbu, tie sú tiež pevne zabudované do stavby, a tvoria jej súčasť, nemôžem ich odpisovať samostatne.
betka
01.06.07,12:13
AK sa rozhodnete zaradiť do majetku, môžete tak urobiť, zákon vám to dovoľuje.

Tweety, nemôžem s týmto tvrdením súhlasiť. Lepený koberec nie je samostatnou hnuteľnou vecou, je to to isté ako iné pokrytie podlahy napr. dlažbou, parketami, korkom, tie tiež nemôžem odpisovať samostatne a zaradiť do OS. KEby nebol lepený, to je iná vec...
adato
01.06.07,14:27
Súhlasím s tým, že lepený koberec je súčasťou vybavenia budovy rovnako, ako parkety, linoleum a pod., ale mohlo by sa jednať aj o opravu, ak sa jedná o výmenu podlahoviny.
kekisha
11.07.07,07:49
Dobrý deň, podľa daňového úradu je to oprava a udržiavanie aj výmena podlahy, aj okien...

Pekný deň
Januška
11.07.07,09:46
Dlhšie som neúčtovala "stavby a techn.zhodnotenie" , preto sa chcem spýtať, či je možné ešte aj dnes použiť k tomuto účelu FS 3/98, kde je rozpísané, čo je súčasť stavby. Mne to veľmi pomohlo.
betka
13.07.07,12:33
ˇAno, môžete ide o metodickú pomôcku Pokyn MFSR č. 3 400/1998-62, bol publikovaný vo FS
Zužu
02.10.07,11:50
Dobrý deň, prosím o radu ohľadom nehnuteľnosti. Majiteľ nehnuteľnosti /zaradená do obch. majetku/ chce dať vydlaždiť dvor areálu. teraz je na dvore areálu betón, ktorý je už popraskaný. Materiál vyšiel na 90000,- Sk bez DPH. Nie som si istá či to je technické zhodnotenie budovy, alebo to mám odpisovať samostatne. ďakujem
Danila
02.10.07,12:36
Dobrý deň, prosím o radu ohľadom nehnuteľnosti. Majiteľ nehnuteľnosti /zaradená do obch. majetku/ chce dať vydlaždiť dvor areálu. teraz je na dvore areálu betón, ktorý je už popraskaný. Materiál vyšiel na 90000,- Sk bez DPH. Nie som si istá či to je technické zhodnotenie budovy, alebo to mám odpisovať samostatne. ďakujemPodľa mňa oprava - 511.
Zužu
02.10.07,12:40
Dopĺňam , že sa jedná o jednoduché účtovn. takže priamo do prev. réžie? Vyjadrí sa ešte niekto?
cloe
02.10.07,12:43
Dobrý deň, prosím o radu ohľadom nehnuteľnosti. Majiteľ nehnuteľnosti /zaradená do obch. majetku/ chce dať vydlaždiť dvor areálu. teraz je na dvore areálu betón, ktorý je už popraskaný. Materiál vyšiel na 90000,- Sk bez DPH. Nie som si istá či to je technické zhodnotenie budovy, alebo to mám odpisovať samostatne. ďakujem

Je to oprava. Výmena jedného materiálu za iný /predtým beton, teraz dlažba/. Myslím že iné by bolo, keby na dvore predtým bola len hlina.
Danila
02.10.07,13:20
Dopĺňam , že sa jedná o jednoduché účtovn. takže priamo do prev. réžie? Vyjadrí sa ešte niekto?Takže priamo do prevádzkovej réžie. Ale pre istotu teda počkaj, až sa ešte niekto vyjadrí.:)
betka
02.10.07,16:27
JA zase myslím, že ide o TZ.
Neviem, či by sa toto mohlo považovať za zámenu použitého materiálu pri dodržaní porovnateľnýh vlastností...
Myslím si, že nejde o porovnateľné vlastnosti materiálu:
Beton a dlažba. Aké su ich porovnateľné vlastnosti?
Opravu by som dala, ak by sa menila stará dlažba za novú, alebo nejaké kocky, tvarovky.....

Ak by som to nepovažovala za rekonštrukciu, tak za modernizáciu. Pôvodný majetok neobsahoval tieto súčasti.

AK si zoberiem napr. nehnuteľnosť. Podlaha je vyliataa betonom, ale ako náhle tam dam parkety, dlažbu (v tomto prípade kocky) ide o TZ.
betka
02.10.07,16:39
ČO rozumieme pod pojmom opravy?

náklady na opravy a udržiavanie dlhodobého hmotného majetku, pričom opravami sa odstraňuje čiastočné fyzické opotrebovanie alebo poškodenie za účelom uvedenia do predchádzajúceho alebo prevádzkyschopného stavu a uvedením do prevádzky - schopného stavu sa rozumie vykonanie opravy aj s použitím iných než pôvodných materiálov, náhradných dielcov, súčastí alebo technológii, ak nedôjde k zmene technických parametrov alebo zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia; udržiavaním sa spomaľuje fyzické opotrebovanie, predchádza jeho následkom a odstraňujú sa drobnejšie závady,

Beton a náhrada za dlažbu. Išlo naozaj o poškodenie, aby som uviedla tento majetok do predchádzajúceho stavu? Asi nie. (i keď sa dá ......,...tu už nezachádzam);)
A do prevádzkyschopného stavu? ....;)

Alebo sa snažim naozaj o TZ-rekonštrukciu, modernizáciu :)
betka
02.10.07,16:55
Skúsme ísť na túto situáciu z úplne opačnej strany.
Zaúčtujete dlažbu ako opravu. Príde Vám DK o dva roky. Pozastavia sa nad týmto daňovým dokladom, dajú si ho nabok. A podme dokazovať, že to bola oprava.

Ako to dokážeme, môžeme vymýšľať, že sme skutočne vykonali opravu, a že naozaj nešlo o TZ, že tento majetok bol tak v zlom stav, že bola nutná oprava.
Tu Vám už pomôže iba dôkaz, že sa po betone nedalo chodiť, že bol tak opotrebovaný, poškodený, že ste si mohli i nohy dolámať, autá poškodiť a......
Zabezpečíte si to iba nafotením, natočením a uchovaním týchto dôkazov v prípade DK.
Danila
02.10.07,16:58
JA zase myslím, že ide o TZ.
Neviem, či by sa toto mohlo považovať za zámenu použitého materiálu pri dodržaní porovnateľnýh vlastností...
Myslím si, že nejde o porovnateľné vlastnosti materiálu:
Beton a dlažba. Aké su ich porovnateľné vlastnosti?
Opravu by som dala, ak by sa menila stará dlažba za novú, alebo nejaké kocky, tvarovky.....

Ak by som to nepovažovala za rekonštrukciu, tak za modernizáciu. Pôvodný majetok neobsahoval tieto súčasti.

AK si zoberiem napr. nehnuteľnosť. Podlaha je vyliataa betonom, ale ako náhle tam dam parkety, dlažbu (v tomto prípade kocky) ide o TZ.Janka, ale ja si myslím, že nie je dôvod hovoriť o rekonštrukcii. To, že je materiál modernejší, možno/?/ kvalitnejší ešte neprináša nejakú zmenu úžitkových vlastností dvora. A použiť pri oprave niečo novšie, modernejšie ešte nepredpokladá režim TZ.
betka
02.10.07,18:31
Prečo nie, Danilka, môže byť dôvod hovoriť o rekonštrukcii:
Ak sa vykonanými stavebnými prácami zmení čo len jeden parameter, potom pôjde o rekonštrukciu.
Mne sa moc tá oprava nepáči, je to na diskusiu.....
Jednoducho ide o položenie dlažby (nevieme nič bližšie) na beton.
Nejde tu o nejakú demontáž a montáž, ako je zvykom pri opravách. Ale zrejme iba o montáž.
Na Fa bude určite napísané:
Fakturujeme Vám montáž dlažby.....Materiál: typ dlažby, koľko m2.

Chápeme pojem opravu. Odstránenie čiastočného fyzického opotrebenia a poškodenia.....- z pohľadu účtovníctva (definícia je vyššie). V súčasnosti nie sú k didpozícii pôvodné materiály alebo ich použitie je neobvyklé, teda môžeme použiť iné než pôvodné materiály. Nedôjde tu kzmene technických parametrov, zvýšeniu výkonnosti a ani k zmene účeli použitia.


Pri rozlišovaní opráv a TZ využijeme stavebný zákon.
Danila
02.10.07,18:58
Betón na dvore je popraskaný. Pre mňa to znamená čiastočné fyzické opotrebenie, ktoré sa odstráni opravou, za účelom uvedenia do predchádzajúceho, alebo prevádzkyschopného stavu a to aj s použitím iných, než pôvodných materiálov, ak nedôjde k zmene technických parametrov, alebo k zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia. Ale je to celkom určite vec na diskusiu, v ktorej môj názor opieram o tento zadefinovaný pojem opravy v opatreniach.
cloe
02.10.07,19:29
Betón na dvore je popraskaný. Pre mňa to znamená čiastočné fyzické opotrebenie, ktoré sa odstráni opravou, za účelom uvedenia do predchádzajúceho, alebo prevádzkyschopného stavu a to aj s použitím iných, než pôvodných materiálov, ak nedôjde k zmene technických parametrov, alebo k zvýšeniu výkonnosti majetku a ani k zmene účelu použitia. Ale je to celkom určite vec na diskusiu, v ktorej môj názor opieram o tento zadefinovaný pojem opravy v opatreniach.

Presne takto to aj ja chápem a naviac si ešte myslím, že pôjde aj o demontáž aj montáž /Betka v predchádzajúcom príspevku písala, že pravdepodobne to bude iba montáž/. Nemyslím, že by dlažbu dávali na popraskaný betón, ale tento sa odstráni /zdemontuje/ a dlažba sa položí /namontuje/. Podľa všetkých vyššie uvedených indícií sa stále prikláňam k oprave.
betka
02.10.07,19:30
Ak by bol beton na dvore popraskaný, ano, je to čiastočné fyz.op. a odstránim ho opravou tak, že špáry na betone zalejem novým betonom, ak by tam bola jama zalejem betonom, ak by sa časť betonu zosunula, tak to opravím pomocou betonu. Ale opravu určite nevykonám podľa mňa tak, že tam položím dlažbu, kt má iné technické parametre.
Opraviť by som mohla ešte tým spôsobom, že tam vylejem nový beton po celej časti a vyrovnám ho.

Túto vec budem stále považovať za TZ, môj názor.

Ak by bola predtým dlažba napr. zámková, prejde mi tadiaľ kamion, popraská sa mi, prepadne, ďalej poveternostné podmienky mi vplývajú na dlažbu a už je v takom zlom stave, tak si ju vymením za novú s porovnateľ. vlastnosťami, potom to budem posudzovať za opravu.

Na ten beton by som mohla hodiť asi len dobrú bombu, aby som to opravila:D
ekonom99
03.10.07,09:07
podľa mňa sa jedná o opravu.
Zužu
03.10.07,09:43
Ďakujem za všetky Vaše názory.
Zužu
04.10.07,10:12
z prísp. 15: Dobrý deň, prosím o radu ohľadom nehnuteľnosti. Majiteľ nehnuteľnosti /zaradená do obch. majetku/ chce dať vydlaždiť dvor areálu. teraz je na dvore areálu betón, ktorý je už popraskaný. Materiál vyšiel na 90000,- Sk bez DPH (http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2007-a.html). Nie som si istá či to je technické zhodnotenie budovy, alebo to mám odpisovať samostatne. ďakujem

To bola moja otázka , ešte podotýkam , že sa jedná o JÚ.

Po prečítaní príspevku od andrej_rv - za ktorý veľmi pekne ďakujem a dodávam: z dôvodu , že betón, ktorý je v areáli firmy je popraskaný - fyz. opotrebovaním, majiteľ sa rozhodol dať zámkovú dlažbu / na faktúre je to tak napísané/. Ešte dodávam, že pozemok pod budovou bol pri kúpe zaradený priamo do prevádzkovej réžie - vo výške 3000,-Sk. Pri kúpe bola samostaná faktúra na nehnuteľnosť a na pozemok. Moja otázka v pôvodnom príspevku znela či dlažbu mám odpisovať ako TZ budovy alebo samostane. Nakoniec z niektorých príspevkov vychádza, že to môže ísť priamo do prevádzkovej réžie. Suma 90 000,- Sk za dlažbu + ešte práca za položenie - je to dilema čo stým, aby som to obhájila pri daň. kontrole. Ďakujem za všetky príspevky.
Danila
04.10.07,10:23
Pozemok pod budovou by som celkom určite zaradila do majetku. A všetky práce ohľadne spomínanej o p r a v y ako daňové výdavky.
johny18
11.10.07,06:23
Nasa firma vykonava urcite prace pri budovani dialnic, mame tam asi 8 nakladnych aut a museli sme do nich podla poziadavky investora nainstalovat monitorovaci system GPS. Dodavatel tohto monitorovacieho systemu nam vyfakturoval dodanie a instalaciu monit.systemu (8 vozidiel) - za 180.000 Sk bez DPH.
Dilema:
- dat monitorovaci system do majetku ako samostatny majetok
- dat to ako technicke zhodnotenie kazdeho vozidla
- dat to do nakladov (problem je v tom, ze dodavatel vyfakturoval 1 kus instalaciu monitorovacieho systemu - 8 vozidiel - za 180.000 Sk bez DPH, hoci podla mna to mal vyfakturovat ako 8 kusov po 22.500 Sk).
Anja111
11.10.07,07:21
Nasa firma vykonava urcite prace pri budovani dialnic, mame tam asi 8 nakladnych aut a museli sme do nich podla poziadavky investora nainstalovat monitorovaci system GPS. Dodavatel tohto monitorovacieho systemu nam vyfakturoval dodanie a instalaciu monit.systemu (8 vozidiel) - za 180.000 Sk bez DPH.
Dilema:
- dat monitorovaci system do majetku ako samostatny majetok
- dat to ako technicke zhodnotenie kazdeho vozidla
- dat to do nakladov (problem je v tom, ze dodavatel vyfakturoval 1 kus instalaciu monitorovacieho systemu - 8 vozidiel - za 180.000 Sk bez DPH, hoci podla mna to mal vyfakturovat ako 8 kusov po 22.500 Sk).
Daj dodávateľovi prepracovať faktúru: 8 ks á 22.500,-- Sk a máš po probléme...
Lenuška
15.10.07,10:00
V zariadení sme vymenili koberce. Pôvodný koberec v hodnote 134000,- v bol odpísaný a vyradený z dlhodobého majetku .
Nový koberec - výmena - môžem o novom koberci účtovať ako opravu a udržiavanie na účte 511 , v hodnote 165000,- SK ?

Ďakujem.
zazulka
14.12.12,09:35
Tiež by som potrebovala poradiť ohľadom výmeny koberca v reštaurácii. Bude to robiť externá firma, náklady na prácu sú 3000€ a materiál - koberec 1200 bez DPH . Môžem to chápať ako opravy udržiavanie 511? Ďakujem za radu
Tweety
14.12.12,09:45
Práca drahšia ako samotný koberec? Zvláštne.
zazulka
14.12.12,10:04
Áno práca je drahšia, nakoľko je tam doprava, strhávanie strého koberca, brúsenie, čistenie, lepenie. Viete mi poradiť?
Tweety
14.12.12,10:05
Áno práca je drahšia, nakoľko je tam doprava, strhávanie strého koberca, brúsenie, čistenie, lepenie. Viete mi poradiť?
Dala by som to na 511, samozrejme, ak je budova, v ktorej ten koberec je, v majetku spoločnosti.
zazulka
14.12.12,10:08
No budova v majetku spoločnosti nie je, nakoľko priestory ktoré využívame sú prenajaté. V zmluve je uvedené, že všetky opravy si prenajímateľ musí hradiť a riešiť sám. Čo v takomto prípade?
zazulka
15.12.12,08:38
Tiež by som potrebovala poradiť ohľadom výmeny koberca v reštaurácii.No budova v majetku spoločnosti nie je, nakoľko priestory ktoré využívame sú prenajaté. V zmluve je uvedené, že všetky opravy si prenajímateľ musí hradiť a riešiť sám Bude to robiť externá firma, náklady na prácu sú 3000€ a materiál - koberec 1200 bez DPH . Môžem to chápať ako opravy udržiavanie 511? Nevie nikto poradiť? :(
KEJKA
15.12.12,16:20
opravy tohto druhu na prenajatom majetku so súhlasom prenajímateľa sú jeho nepeňažným príjmom, ked si to platíte sami.
Je to určite koberec rovnakej kvality ako ked ste priestory prevzali do nájmu??
zazulka
16.12.12,10:12
Koberec bol opotrebovaný, zničený a je potreba ho vymeniť. Ide o podobnú kvalitu.
Indeed
16.12.12,11:22
Záleží od PLOCHY v m2 na ktorých su tie koberce nalepené...

Iná situacia v tomto ohľade bude, ak tie koberce sú nalepené na 60m2, oproti 1200 m2.
zazulka
16.12.12,11:32
Plocha na ktorých je koberec nalepený je cca 300 m2.
marjankaj
16.12.12,12:07
Koberec bol opotrebovaný, zničený a je potreba ho vymeniť. Ide o podobnú kvalitu.
Potom by malo ísť o opravu. Teda neodpisovať.
Teda ak to máte v zmluve s prenajímateľom.
tibor1000
16.12.12,13:33
Dobrý deň prosím Vás,vnútorné zateplenie miestnosti - iba 1 miestnost z celeho domu, v sume 2259 eur - mam považovať za technické zhodnotenie?
dakujem
tibor1000
16.12.12,14:35
a nemusim to dat ako technicke zhodnotenie? ale mozem teda ano? podla mojho rozhodnutia?
netusim kto to vymyslel,ja len učtujem :D
KEJKA
16.12.12,14:45
a nemusim to dat ako technicke zhodnotenie? ale mozem teda ano? podla mojho rozhodnutia?
netusim kto to vymyslel,ja len učtujem :Dmusíš, ved je vo vyššej hodnote ako 1700 EUR.
zazulka
18.12.12,15:22
v Zmluve je to uvedené takouto formou. : Nájomca na vlastné náklady zabezpečuje opravy súvisiace s prevádzkovaním predmetu nájmu a udržiava predmet nájmu vo funkčnom a užívania schopnom stave, to sa vzťahuje aj na technologické vybavenie predmetu nájmu. Takže to môžem chápať ako opravu 511 - výmenu koberca? (cena práce 2500 € a koberec 1200 bez DPH)?
KEJKA
18.12.12,15:56
v Zmluve je to uvedené takouto formou. : Nájomca na vlastné náklady zabezpečuje opravy súvisiace s prevádzkovaním predmetu nájmu a udržiava predmet nájmu vo funkčnom a užívania schopnom stave, to sa vzťahuje aj na technologické vybavenie predmetu nájmu. Takže to môžem chápať ako opravu 511 - výmenu koberca? (cena práce 2500 € a koberec 1200 bez DPH)?tiež áno, ale potom to nazveš oprava a nie TZ.
priame náklady sú nepeňažným príjmom prenajímateľa.
zazulka
20.12.12,18:39
tiež áno, ale potom to nazveš oprava a nie TZ.
priame náklady sú nepeňažným príjmom prenajímateľa.

Kejka mohli by ste mi to prosím objasniť? mám nejakú povinnosť oznámiť prenajímateľovi, alebo ako mám chápať nepeňažný príjem?
KEJKA
20.12.12,20:15
každá väčšia oprava má byť predsa odsúhlasená majiteľom. A hodnota tej opravy je nepeňažný príjem vlastníka. Aby to nebolo také tvrdé - pokiaľ ste si dohodli výmenu koberca v takej hodnote v zmluve, tak to nie je jeho nep. príjem.
ZDP
(20) Súčasťou základu dane je aj nepeňažný príjem prenajímateľa, ktorý je vlastníkom prenajatej veci, a to vo výške výdavkov vynaložených nájomcom, po predchádzajúcom písomnom súhlase prenajímateľa, na technické zhodnotenie tejto veci nad rámec povinností dohodnutých v nájomnej zmluve a neuhradených prenajímateľom, a to v zdaňovacom období, v ktorom

a) bolo technické zhodnotenie uvedené do užívania, ak o hodnotu technického zhodnotenia vlastník zvýšil vstupnú (zostatkovú) cenu tohto majetku,
b) došlo k skončeniu nájmu; nepeňažný príjem sa určí vo výške zostatkovej ceny, ktorú by malo technické zhodnotenie pri použití rovnomerného odpisovania (§ 27).

(21) Nepeňažným príjmom prenajímateľa sú aj výdavky vynaložené nájomcom na opravy prenajatého hmotného majetku zahrnuté do daňových výdavkov nájomcu nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve.80)
zazulka
21.12.12,06:40
Takze vymenu koberca treba odsuhlasit s prenajimatelom. V zmluve nie je uvedene ze by tieto opravy zaplatil on. Takze tuto oopravu si zaplatime my, zauctujeme na 511 uplatnime dph a tieto vydavky mu uvediem ako jeho nepenazny prijem.?
KEJKA
21.12.12,18:45
no - dáš mu to na vedomie, predpokladám, že vo vzťahu k vám figuruje len ako prenajímateľ
zazulka
21.12.12,20:08
áno len ako prenajímateľ. Kejka ďakujem Vám veľmi pekne. Nevedeli by ste mi poradiť ešte vo veci, keď vznikne škoda na prenajatom majetku? Prenajímateľ by to určite neriešil, ( tak ako je uvedené, že si opravy rieši nájomca sám, aj aby bol majetok v užívania schopnom stave) poviem príklad že nám rozbije 3 osoba sklené dvere. My to dáme opraviť a potom mu prefakturujem opravu. Je to možné? alebo nastane prípad kedy si opravu vieme zabezpečiť sami, len budem dotyčnej osobe fakturovať poškodenie majetku. Ako to zaúčtovať?
KEJKA
21.12.12,20:59
škoda je len neodstrániteľné poškodenie, takže náklady na opravu 518/321,211
a faktúra za náhradu 311/648
zazulka
22.12.12,07:11
A je mozne si v oboch pripadoch uplatnit DPH?
zazulka
22.12.12,07:12
škoda je len neodstrániteľné poškodenie, takže náklady na opravu 518/321,211
a faktúra za náhradu 311/648

Naklady na opravu na 518? Nemozem na 511?
Tweety
22.12.12,08:17
Naklady na opravu na 518? Nemozem na 511?
Nie, 511- tam idú len služby na vlastnom majetku, a vy ho máte prenajatý, preto 518.
zazulka
22.12.12,09:01
Ďakujem Tweety, už tomu rozumiem..a DPH si môžem uplatniť ako pri oprave, tak pri náhrade škody?
Tweety
22.12.12,09:03
Ďakujem Tweety, už tomu rozumiem..a DPH si môžem uplatniť ako pri oprave, tak pri náhrade škody?
ÁNo, z opráv áno ale náhrada škody nie je predmetom dph.
zazulka
22.12.12,09:07
Čiže keď osobe, ktorá spôsobila škodu vysavím faktúru tak 311/648 ale bez DPH.
A keby ma oprava vyjde na ZD 100, DPH 20, spolu 120, tak prefakturovať môžem celú sumu 120 alebo iba 100 ZD?Pri prefakturácii sa použije taký istý účet?
Tweety
22.12.12,09:10
Čiže keď osobe, ktorá spôsobila škodu vysavím faktúru tak 311/648 ale bez DPH.
A keby ma oprava vyjde na ZD 100, DPH 20, spolu 120, tak prefakturovať môžem celú sumu 120 alebo iba 100 ZD?Pri prefakturácii sa použije taký istý účet?
Škoda bola vo výške 120, tak aj náhrada môže byť v tejto výške.
zazulka
22.12.12,09:12
Ďakujem veľmi pekne!
tibor1000
22.12.12,14:08
Dobrý den,prosím Vás,ked si s.r.o. vo vlastnom dome urobi dlažbu keramicku,na beton, to je techn.zhodnotenie vsak?
v sume bez dph 570 e
dakujem
a_je_to
22.12.12,16:36
Dobrý den,prosím Vás,ked si s.r.o. vo vlastnom dome urobi dlažbu keramicku,na beton, to je techn.zhodnotenie vsak?
v sume bez dph 570 e
dakujem

Môže byť, ale nemusí ... :
§ 29
Technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku

(1) Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa na účely tohto zákona rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, 107) rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie.

(2) Za technické zhodnotenie hmotného majetku a nehmotného majetku podľa odseku 1 sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. V tomto prípade sa takéto výdavky odpisujú ako súčasť vstupnej ceny, zvýšenej vstupnej ceny alebo zvýšenej zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku.
Petra29
22.12.12,17:31
Nie, 511- tam idú len služby na vlastnom majetku, a vy ho máte prenajatý, preto 518.

Postupy uctovania vyslovne neurcuju pouzivanie uctu 511 len na opravy vlastneho DHM.
KEJKA
22.12.12,17:37
Čiže keď osobe, ktorá spôsobila škodu vysavím faktúru tak 311/648 ale bez DPH.
A keby ma oprava vyjde na ZD 100, DPH 20, spolu 120, tak prefakturovať môžem celú sumu 120 alebo iba 100 ZD?Pri prefakturácii sa použije taký istý účet?ak si platiteľ DPH a tú DPH vo výške 20 si odpočítaš, tak škoda je 100, nie 120. Fakturuješ náhradu vo výške 100.
Samozrejme, kto uvidí, či je tvoja škoda 100 alebo 120? Kludne môžeš fakturovať aj 120, len účtovne už tých 20 je vlastne tvoj zisk.
pozdenka
22.12.12,19:04
Prosím Vás, viete mi poradiť v nasledujúcom prípade? Sro vykonala v r. 2011 TZ v prenajatej budove. Teraz sa rozhodla, ze s tohto priestoru odchadza. Ma uz za seba nahradu a chce toto TZ (kedze este nie je odpisane) odpredat novemu najomcovi, s tym, ze povodna Sro dlhuje prenajimatelovi na najomnom a tento novy najomca by za neho prebral aj istu cast zavazkov t.j. odkupi od pôvodneho TZ v hodnote 15.000 eur - nevyplati mu ich ale prevezme za neho dlh na najomnom, ktory splati prenajimatelovi. Prosim Vas o nazor, ci by bol takyto postup v poriadku... Ďakujem za rady.
KEJKA
22.12.12,20:18
môže byť, len to treba správne papierovo doriešiť.
a_je_to
22.12.12,21:41
Postupy uctovania vyslovne neurcuju pouzivanie uctu 511 len na opravy vlastneho DHM.

Aj ja si myslím to isté, nech sa na mňa Tweety a Kejka nenahnevajú. Prenajaté priestory v cudzom majetku síce nie sú majetkom nájomcu, ale škoda na priestoroch je "vlastníctvom" nájomcu v zmysle zmluvy. Ak by to tak nebolo, tak ani výnos z poistnej udalosti by nemohol ísť na 648. Náklady na odstránenie škôd idú na 511. Na 518 idú iba služby, nezaradené na iných účtoch podtriedy 51. Nenachádzam žiadny vecný, ani účtovný dôvod nato, aby oprava cudzieho majetku mala byť účtovaná na 518. Ak je na to dôvod, rád sa o ňom dozviem.
Adiks
02.01.13,11:59
v Zmluve je to uvedené takouto formou. : Nájomca na vlastné náklady zabezpečuje opravy súvisiace s prevádzkovaním predmetu nájmu a udržiava predmet nájmu vo funkčnom a užívania schopnom stave, to sa vzťahuje aj na technologické vybavenie predmetu nájmu. Takže to môžem chápať ako opravu 511 - výmenu koberca? (cena práce 2500 € a koberec 1200 bez DPH)?


tiež áno, ale potom to nazveš oprava a nie TZ.
priame náklady sú nepeňažným príjmom prenajímateľa.

S tým nepeňažným príjmom prenajímateľa v tomto prípade nesúhlasím, lebo výdavky nájomcu na opravu nie sú nad rámec povinností nájomcu dohodnutých v nájomnej zmluve. Ako píše zazulka, v nájomnej zmluve je uvedené, že opravy súvisiace s prevádzkovaním predmetu nájmu zabezpečuje nájomca.
KEJKA
02.01.13,15:11
súhlasím, ked to takto pekne odcitoval.