uctovnictvo
29.05.07,14:12
Ahojte, chcela by som sa opýtať, či je medzi Vami niekto, kto účtuje FO podnikateľa, zatiaľ neplatiteľa DPH ale bude, v sústave podvojného účtovníctva. Jednoduché mi moc nevonia a preto ma zaujíma či má niekto takúto skúsenosť. Ak by som účtovala v podvojnom, pri vypracovaní daňového priznania by som brala do úvahy výnosy a náklady ako pri s. r. o. alebo len príjmi a výdaje ako pri jednoduchom účtovníctve? A aké daňové by som robila? Aké výkazy? Bol by rozdiel pri vedení podvojného účta pre FO oproti účtovníctvu pre s. r. o.? Veľmi pekne ďakujem za pomoc.
A ešte jedna otázočka: ak by som predsalen účtovala jednoduché účtovníctvo, môžem pri tom použiť program pre podvojné, s tým, že si samozrejme upravím jednotlivé účty? Myslým, že daňovákom môže byť jedno, v akom programe pracujem? Nie?
plavčík
29.05.07,14:33
Sice nerobím podvojné účto pre FO ale v zásade je na tebe ako sa rozhodneš ale na DU nahlásiš aké účto vedieš. Myslím , že nie je v tom žiaden problém ani v prípade neplátcu. A daňové priznanie by si odovzdávala normálne za FO-B
ormika
29.05.07,14:33
Účtujem FO a vediem podvojné účtovníctvo. Ak sa FO rozhodne viesť podvojné účtovníctvo, tak sa musí samozrejme riadiť aj účtovaním podľa postupov v PÚ. Rozdiel je len v tom, že daňové priznanie sa robí ako pre FO "B", no neprikladajú sa výkazy o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch, ale sa prikladá Súvaha, Výkaz ziskov a strát a poznámky. Takisto sa aj na sociálnu poisťovňu predkladá Výpis z daňové priznania, len sa tam neuvedú príjmy a výdavky, ale náklady a výnosy.
ormika
29.05.07,14:36
A ešte jedna otázočka: ak by som predsalen účtovala jednoduché účtovníctvo, môžem pri tom použiť program pre podvojné, s tým, že si samozrejme upravím jednotlivé účty? Myslým, že daňovákom môže byť jedno, v akom programe pracujem? Nie?[/quote]

Nie je jedno v akom programe účtuješ, lebo ak vedieš podvojné účtovníctvo, tak sa pri kontrole predkladajú aj súvisiace knihy s podvojným účtovníctvom. Napr. Hlavná kniha, Kniha analytickej evidencie. A toto v jednoduchom účtovníctve nerobíš. V jednoduchom účtovníctve sa účtuje v úplne iných knihách. A prečo si to vlastne chceš takto komplikovať?
uctovnictvo
29.05.07,14:49
Nechcem si to komplikovať. Len by som si musela kúpiť program pre JU. Ale v podstate by som účtovala v jednoduchom účtovníctve, len by som použila program pre podvojné účtovníctvo. Účtovať budem len pokladňu a banku - pokladničný denník a kniha banky sú takmer rovnaké ako v JU. Pohľadávky a záväzky budem účtovať ako OF a DF - výstup bude vo forme knihy OF alebo knihy DF, len si tam rukou pripíšem, že sa jedná o knihu pohľadávok alebo záväzkov. Namiesto knihy cenín by som mala obrat účtu 213, kde sú takisto obraty podľa príjmu a výdaju aj so zostatkom. Len to má iný názov. Inak podľa mňa spĺňajú všetky predpísané náležitosti. Na účty výnosov a nákladov budú účtované len obraty z pokladne a banky, čiže budem evidovať len príjmy a výdaje. Myslím, že by to malo byť OK. A súvaha a výsledovka by mi nahradila Prehľad príjmov a výdajov, majetku a záväzkov. Z nich by som vychádzala pri vypĺňaní výkazov k DPFO.
uctovnictvo
29.05.07,14:53
A ešte sa vrátim k tomu PU. Ty účtuješ v podvojnom. Musíme nahlásiť na DU, že budeme účtovať v PU (ak sa tak rozhodneme). Aký je postup, ak FO v roku 2006 účtovala v JU a v roku 2007 by účtovala v PU. Ešte si nenapísala, či v PU na konci roka berieš do úvahy príjmy a výdaje na určenie základu dane, alebo výnosy a náklady. Lebo pri každom výde iný základ dane. Ďakujem.
Aljok
29.05.07,14:57
Ak nechceš kupovať program, tak klikni sem: http://www.porada.sk/t31828-penazny-dennik-v-exceli.html?highlight=pe%F2a%BEn%FD+denn%EDk
Je tu peňažný denník v Exceli.
bill23
29.05.07,14:58
Nemôžeš použiť program pre podvojné účtovníctvo. lebo jednotlivé príjmy a hlavne výdaje musia byť členené v predpísanej forme. Program na podvojné účtovníctvo Ti to síce rozčlení podľa jednotlivých nákladových a výnosových účtov, ale už to nebude chronologický podľa dátumu.
ormika
29.05.07,15:02
A ešte sa vrátim k tomu PU. Ty účtuješ v podvojnom. Musíme nahlásiť na DU, že budeme účtovať v PU (ak sa tak rozhodneme). Aký je postup, ak FO v roku 2006 účtovala v JU a v roku 2007 by účtovala v PU. Ešte si nenapísala, či v PU na konci roka berieš do úvahy príjmy a výdaje na určenie základu dane, alebo výnosy a náklady. Lebo pri každom výde iný základ dane. Ďakujem.
Na DÚ sa nenahlasuje v akej sústave účtuješ (ak FO bude viesť PÚ, tak v daňovom priznaní v osobitných záznamoch uvedie že účtuje v PÚ) , účtovanie môžeš meniť aj každý rok, len musíš dodržať zásadu, že buď celý rok vedieš jednoduché, alebo celý rok podvojné účtovníctvo. Na prechod medzi JÚ a PÚ sú taktiež postupy ktorými sa musíš riadiť. No a ak účtujem v PÚ, tak samozrejme na konci roka neberiem do úvahy príjmy a výdaje na určenie základu dane, ale výnosy a náklady. Ono je to takto dosť ťažko... jednoducho sa musíš rozhodnúť v akej sústave budeš účtovať a potom sa dá o tom aj debatovať. A základ dane je samozrejme rozdielny :)