EvaB.
29.05.07,14:00
V roku 2006 som získala prostredníctvom 2% z daní peniaze na terapiu pre moju dcéru. Peniaze išli na isté občianske združenie, ktoré mi teraz v júni umožní ich čerpať. Potrebovala by som poradiť, akým spôsobom čerpanie uskutočniť.
Potrebné údaje:
- OZ má v stanovách ošetrené použitie na rôzne terapie na pomoc osobám s autizmom, takže je možné použiť ich na našu terapiu.
- Terapia - vyšetrenia aj preparáty - prebieha v Česku.
- Úhrada za terapiu je vždy na faktúru a zvykneme ju uhrádzať priamo na mieste v hotovosti v českých korunách o čom dostaneme aj potvrdenie (PPD). Moje otázky sú:
1. Treba mať nejakú zmluvu (alebo iný dokument) s OZ o čerpaní prostriedkov?
2. Faktúra vystavená klinikou má byť na meno našej dcéry, na moje meno alebo na OZ? (súvisí s bodom 1.)
3. Je možné peniaze vybrať z účtu OZ prevodom na náš osobný účet, v zmenárni zameniť na CZK a uhradiť znova v hotovosti priamo na mieste?
bill23
29.05.07,14:06
Dôležité je mať zmluvu s občianskym združením. V tej zmluve je možné upraviť podmienky čerpania, resp. určiť pravidlá a to aj tie, na ktoré sa v ďalších bodoch pýtaš. Je to vec dohody.