holubička1
29.05.07,17:29
Prosím veľmi súrne o radu: Slovenský odberateľ si objedná opravu zariadenia v Čr u slovenského dodávateľa/ to sme my/. My si túto službu objednáme u českého dodávateľa, ten nám ju vyfaktúroval s DPH. Moja otázka je ako to ja teraz zaúčtujem a ko to vyfakturujem naspäť tomu slovenskému odberateľovi, beriem do úvahy celú sum s DPH alebo len základ, a ako s tou DPH. Prosím poraďte som bezradná!
Monika Kováčová
29.05.07,18:36
Prosím veľmi súrne o radu: Slovenský odberateľ si objedná opravu zariadenia v Čr u slovenského dodávateľa/ to sme my/. My si túto službu objednáme u českého dodávateľa, ten nám ju vyfaktúroval s DPH. Moja otázka je ako to ja teraz zaúčtujem a ko to vyfakturujem naspäť tomu slovenskému odberateľovi, beriem do úvahy celú sum s DPH alebo len základ, a ako s tou DPH. Prosím poraďte som bezradná!

Celá oprava vrátane českej DPH je vašim nákladom, t.j. celková suma k úhrade je vlastne fakturovaná služba. Celkovú sumu k úhrade + SR DPH fakturujete ďalej slovenskému odberateľovi.
holubička1
29.05.07,19:51
Emon ďakujem veľmi pekne
emgeton
30.05.07,07:15
Prosím veľmi súrne o radu: Slovenský odberateľ si objedná opravu zariadenia v Čr u slovenského dodávateľa/ to sme my/. My si túto službu objednáme u českého dodávateľa, ten nám ju vyfaktúroval s DPH. Moja otázka je ako to ja teraz zaúčtujem a ko to vyfakturujem naspäť tomu slovenskému odberateľovi, beriem do úvahy celú sum s DPH alebo len základ, a ako s tou DPH. Prosím poraďte som bezradná!


Celá oprava vrátane českej DPH je vašim nákladom, t.j. celková suma k úhrade je vlastne fakturovaná služba.Súhlasím.

Celkovú sumu k úhrade + SR DPH fakturujete ďalej slovenskému odberateľovi. Nesúhlasím.


Zariadenie je predpokladám hnuteľný hmotný majetok. Miesto dodania opravy bude miesto, kde sa oprava vykonala. A to aj v prípade "refakturácie". Uvedená refakturácia nebude predmetom dane v zmysle slovenského zákona.
holubička1
30.05.07,08:52
Zariadenie je predpokladám hnuteľný hmotný majetok. Miesto dodania opravy bude miesto, kde sa oprava vykonala. A to aj v prípade "refakturácie". Uvedená refakturácia nebude predmetom dane v zmysle slovenského zákona.

No tak potom ako s DPH? Veď niekde musí byť uvedená, či nie?!
emgeton
30.05.07,09:49
Miesto dodania služby je ČR (§16/7 zák 222/2004). Preto v zmysle slov. zákona o DPH uvedená služba nie je predmetom dane (predmet dane -§2/1 b; ).

Je však predmetom dane v ČR. Na tento účel je potrebné preštudovať český zákon o DPH.

Bližšie k českému zákonu: 235/2004 Sb.
V zmysle tohoto zákona je refakturácia riešená v tejto téme (práce na hnut. hmot. majetku) predmetom dane v ČR ( §2/1 b; - 235/2004 Sb)

V zmysle §2/3 je plnenie, ktoré je predmetom dane, zdaniteľným plnením, pokiaľ nie je od dane oslobodené.

V zmysle §10/5 je miestom dodania tejto služby ČR.

Ďalej:
§14/(5) Za poskytnutí služby se však nepovažuje: ...-
e) přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně, a dále přeúčtování služeb od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce služby pořídil a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle zvláštního předpisu11a) (http://www.kurzy.cz/zakony/235-2004-zakon-o-dani-z-pridane-hodnoty-dph/cast-1-hlava-2-dil-3/#€1Ľ2¤×3§14P11a) nebo vede daňovou evidenci odpovídajícím způsobem, pokud jde o plátce, který nemá povinnost vést účetnictví.
- teda kým slov. firma nie je "plátcom" v zmysle českého zákona, je tu zase potvrdené, že s jedná o zdaniteľné plnenie.

V zmysle § 108/1 i; je osobou povinnou priznať a zaplatiť daň, pričom plátcom ( po slov. platiteľom) sa stáva v zmysle § 94/11 dňom uskutočnenia tohoto plnenia.

V zmysle § 95/12 - citujem
"Osoba povinná k dani, která se stane plátcem podle § 94 odst. 11 , je povinna podat přihlášku k registraci Finančnímu úřadu pro Prahu 1 nejpozději k datu uskutečnění plnění. V přihlášce k registraci je povinna uvést všechna daňová identifikační čísla, která jí byla přidělena v jiném členském státě nebo ve třetí zemi."
- teda bola nutná registrácia pre DPH v ČR.

§101 ...
(7) Plátce podle § 94 odst. 11 je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém mu vznikla daňová povinnost, podat daňové přiznání. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Tak mi to nejak z toho českého zákona vychádza.
Jana Acsová
30.05.07,09:56
Dovolím si požiadať účastníkov diskusie o zreteľné citovanie a zreteľné odpovedanie.

Ďakujem.
holubička1
30.05.07,10:22
Dovolím si požiadať účastníkov diskusie o zreteľné citovanie a zreteľné odpovedanie.

Ďakujem.
Takže p. . Janka prosím ešte raz zreteľne o radu: Slovenský odberateľ si objednal opravu gastro zariadenia resp. montáž súčiastky na zariadenie v ČR u nás ako dodávateľa, my sme si to objednali u českej firmy, ktorá vykonala dodávku a montáž súčiastky a vyfakturoivala nám to s DPH, moja otázka znie. zaúčtujem komplet celú fa aj s DPH do nákladov? A asko to budem ďalej faktúrovať tej slovenskej firme? bez DPH alebo s DPH?. Stále v tom nemám jasno. ĎAKUJEM.
emgeton
30.05.07,10:44
Takže p. . Janka prosím ešte raz zreteľne o radu: Slovenský odberateľ si objednal opravu gastro zariadenia resp. montáž súčiastky na zariadenie v ČR u nás ako dodávateľa, my sme si to objednali u českej firmy, ktorá vykonala dodávku a montáž súčiastky a vyfakturoivala nám to s DPH, moja otázka znie. zaúčtujem komplet celú fa aj s DPH do nákladov? A asko to budem ďalej faktúrovať tej slovenskej firme? bez DPH alebo s DPH?. Stále v tom nemám jasno. ĎAKUJEM.

Nie som p. Janka, ale:

Slovenský odberateľ, ktorému máte faktúrovať je platiteľom DPH v ČR?

Ak je platiteľom dane v ČR tak faktúrujete bez DPH. Prenášate daňovú povinnosť na neho.

Ak nie je, tak nemáte na koho preniesť daňovú povinnosť a postupujete podľa: http://www.porada.sk/showpost.php?p=471410&postcount=6
Monika Kováčová
30.05.07,11:28
Je však predmetom dane v ČR. Na tento účel je potrebné preštudovať český zákon o DPH.Ale v ČR už bola služba predmetom zdanenia (dodávateľ ČR fakturoval s českou DPH)....
Ďakujem emgeton, že si sa pridal k debate: ja som v štádiu rozmýšľania... vyjadrím sa.
Monika Kováčová
30.05.07,11:35
Rozmýšľam:
§ 16 odst. 7, o ktorom píše emgeton:
(7) Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sa vykonajú pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa práce fyzicky vykonajú, je členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým sa mu služba dodala; ak sa tovar neodošle alebo neprepraví mimo členského štátu, v ktorom sa služby fyzicky vykonali, je miestom dodania služby členský štát, v ktorom sa služby fyzicky vykonali.

Odberateľ (pri refakturácii) je SK, takže práce sú vykonané pre odberateľa identifikovaného v ČŠ inom, ako je ČŠ, kde sa práce fyzicky vykonali, t.j. miesto dodania ČŠ, ktorý pridelil SK IČDPH.... vychádza mi Slovensko....
emgeton
30.05.07,12:14
Rozmýšľam:
§ 16 odst. 7, o ktorom píše emgeton:
(7) Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sa vykonajú pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa práce fyzicky vykonajú, je členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým sa mu služba dodala; ak sa tovar neodošle alebo neprepraví mimo členského štátu, v ktorom sa služby fyzicky vykonali, je miestom dodania služby členský štát, v ktorom sa služby fyzicky vykonali.

Odberateľ (pri refakturácii) je SK, takže práce sú vykonané pre odberateľa identifikovaného v ČŠ inom, ako je ČŠ, kde sa práce fyzicky vykonali, t.j. miesto dodania ČŠ, ktorý pridelil SK IČDPH.... vychádza mi Slovensko....

Keďže v zadaní témy nie je uvedené, že zariadenie opustilo Českú republiku, mám za to, že ostalo na jej území a preto za miesto dodania služby považujem Českú republiku.
V opačnom prípade by bol nesprávny už postup českej firmy, ktorá opravu v skutočnosti vykonala.
ALBO
30.05.07,12:19
Rozmýšľam:
§ 16 odst. 7, o ktorom píše emgeton:
(7) Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom hmotnom majetku, ak sa vykonajú pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa práce fyzicky vykonajú, je členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým sa mu služba dodala; ak sa tovar neodošle alebo neprepraví mimo členského štátu, v ktorom sa služby fyzicky vykonali, je miestom dodania služby členský štát, v ktorom sa služby fyzicky vykonali.

Odberateľ (pri refakturácii) je SK, takže práce sú vykonané pre odberateľa identifikovaného v ČŠ inom, ako je ČŠ, kde sa práce fyzicky vykonali, t.j. miesto dodania ČŠ, ktorý pridelil SK IČDPH.... vychádza mi Slovensko....

Pri refakturácii sa správa akoby službu sám dodal §9/4. Takže akoby slovák urobil niečo v česku, HM tam zostane, a fakturoval slovákovi.
Toto ale platí za predpokladu že sa ten HM z česka niekam vyvezie:
ak sa vykonajú pre odberateľa, ktorý je identifikovaný pre daň v členskom štáte inom, ako je členský štát, kde sa práce fyzicky vykonajú, je členský štát, ktorý pridelil odberateľovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým sa mu služba dodala;
Ale ak sa ten HM nevyviezol z česka tak platí tá druhá veta:
ak sa tovar neodošle alebo neprepraví mimo členského štátu, v ktorom sa služby fyzicky vykonali, je miestom dodania služby členský štát, v ktorom sa služby fyzicky vykonali.

Keď by slovák išiel opravovať stroj do česka pre maďara, tiež by musel s českou DPH(reg). Si myslím.
Monika Kováčová
30.05.07,12:23
... ach tie služby... asi ich nikdy nepochopím...
holubička1
30.05.07,13:09
Miesto dodania služby je ČR (§16/7 zák 222/2004). Preto v zmysle slov. zákona o DPH uvedená služba nie je predmetom dane (predmet dane -§2/1 b; ).

Je však predmetom dane v ČR. Na tento účel je potrebné preštudovať český zákon o DPH.

Bližšie k českému zákonu: 235/2004 Sb.
V zmysle tohoto zákona je refakturácia riešená v tejto téme (práce na hnut. hmot. majetku) predmetom dane v ČR ( §2/1 b; - 235/2004 Sb)

V zmysle §2/3 je plnenie, ktoré je predmetom dane, zdaniteľným plnením, pokiaľ nie je od dane oslobodené.

V zmysle §10/5 je miestom dodania tejto služby ČR.

Ďalej:
§14/(5) Za poskytnutí služby se však nepovažuje: ...-
e) přeúčtování služeb, které plátce pořídil od jiného plátce, pokud při jejich pořízení neuplatnil nárok na odpočet daně, a dále přeúčtování služeb od neplátce, pokud přijatá úhrada nepřevyšuje částku, za kterou plátce služby pořídil a o této skutečnosti účtuje odpovídajícím způsobem podle zvláštního předpisu11a) (http://www.kurzy.cz/zakony/235-2004-zakon-o-dani-z-pridane-hodnoty-dph/cast-1-hlava-2-dil-3/#€1Ľ2¤×3§14P11a) nebo vede daňovou evidenci odpovídajícím způsobem, pokud jde o plátce, který nemá povinnost vést účetnictví.
- teda kým slov. firma nie je "plátcom" v zmysle českého zákona, je tu zase potvrdené, že s jedná o zdaniteľné plnenie.

V zmysle § 108/1 i; je osobou povinnou priznať a zaplatiť daň, pričom plátcom ( po slov. platiteľom) sa stáva v zmysle § 94/11 dňom uskutočnenia tohoto plnenia.

V zmysle § 95/12 - citujem
"Osoba povinná k dani, která se stane plátcem podle § 94 odst. 11 , je povinna podat přihlášku k registraci Finančnímu úřadu pro Prahu 1 nejpozději k datu uskutečnění plnění. V přihlášce k registraci je povinna uvést všechna daňová identifikační čísla, která jí byla přidělena v jiném členském státě nebo ve třetí zemi."
- teda bola nutná registrácia pre DPH v ČR.

§101 ...
(7) Plátce podle § 94 odst. 11 je povinen do 25 dnů po skončení zdaňovacího období, ve kterém mu vznikla daňová povinnost, podat daňové přiznání. Vlastní daňová povinnost je splatná ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Tak mi to nejak z toho českého zákona vychádza.

EMGETON, posl. dotaz, takže sa mám prihlásiť na reg. v čr kvôli nejakým 1500 CZK, alebo čo, nejako to nechápem....Alebo mám tú službu faktúrovať s DPH aj u nás??
emgeton
30.05.07,13:13
EMGETON, posl. dotaz, takže sa mám prihlásiť na reg. v čr kvôli nejakým 1500 CZK, alebo čo, nejako to nechápem....Alebo mám tú službu faktúrovať s DPH aj u nás??

Podľa môjho názoru by fakturácia mala byť s českou DPH.
Prečo?
Pretože došlo k uskutočneniu zdaniteľného plnenia s miestom dodania v ČR a vy nemáte na koho preniesť daňovú povinnosť v ČR.
Monika Kováčová
30.05.07,13:21
A určite vám fakturovali opravu, nie nejakú súčiastku?
Vladimír Ozimý
30.05.07,13:27
aj podľa mňa ide o plnenie v rámci čestkej republiky to jest osoba je povinná sa registrovať v ČR...ale niekde som čítal že ak ju vystavíte so Slovenskou DPH tak vás samozrejme za to nikto nezabije a české úrady nemajú dosah na vás keďže nie ste registrovaná :)...ale to som len počul ja s tým nesúhlasím :)
ALBO
30.05.07,14:46
EMGETON, posl. dotaz, takže sa mám prihlásiť na reg. v čr kvôli nejakým 1500 CZK, alebo čo, nejako to nechápem....Alebo mám tú službu faktúrovať s DPH aj u nás??


Mne sa to nezdá, lebo vy ste v česku neurobili nič. Vy refakturujete niečo, čo vám náš zákon hovorí, že máte postupovať akoby ste to urobili sám. Ale náš zákon hovorí o odvode našej dane. A podľa našeho zákona ide o plnenie s miestom dodania v česku.
holubička1
30.05.07,15:27
Podľa môjho názoru by fakturácia mala byť s českou DPH.
Prečo?
Pretože došlo k uskutočneniu zdaniteľného plnenia s miestom dodania v ČR a vy nemáte na koho preniesť daňovú povinnosť v ČR.
tAK ĎAKUJEM PEKNE MUSíM TO NEJAKO PREšPEKULOVAť, díky moc.
emgeton
31.05.07,09:51
aj podľa mňa ide o plnenie v rámci čestkej republiky to jest osoba je povinná sa registrovať v ČR...ale niekde som čítal že ak ju vystavíte so Slovenskou DPH tak vás samozrejme za to nikto nezabije a české úrady nemajú dosah na vás keďže nie ste registrovaná :)...ale to som len počul ja s tým nesúhlasím :)

Ak by ste ju vystavili so slov. DPH, môžete uviesť vášho odberateľa do omylu a on si uplatní nárok na odpočet DPH, pričom ten nárok mu v skutočnosti nevzniká. A vy zbytočne odvediete do štátneho rozpočtu DPH, ktorá mu nepatrí.
emgeton
31.05.07,10:12
EMGETON, posl. dotaz, takže sa mám prihlásiť na reg. v čr kvôli nejakým 1500 CZK, alebo čo, nejako to nechápem....Alebo mám tú službu faktúrovať s DPH aj u nás??


Mne sa to nezdá, lebo vy ste v česku neurobili nič. Vy refakturujete niečo, čo vám náš zákon hovorí, že máte postupovať akoby ste to urobili sám. Ale náš zákon hovorí o odvode našej dane. A podľa našeho zákona ide o plnenie s miestom dodania v česku.

Tak postupujme podľa nášho zákona:

Slov. firma vykonala (aj keď si túto prácu objednala v českej firme ) prácu na hnut. hm. majetku v ČR pre slov. odberateľa. Obaja sú registrovaní pre DPH v SR. Hnuteľný hm. majetok po vykonaní opravy neopustí územie ČR. Teda v zmysle slov. zákona ( §16/7) je miestom dodania služby miesto, kde sa práca vykonala, t.z. v ČR.
Slov. firma teda v konečnom dôsledku uskutočnila zdaniteľné plnenie na území ČR, stáva sa tak zdaniteľnou osobou v zmysle českého zákona a musí sa pridŕžať zákona o DPH platného v ČR.
kattka.c
10.06.07,19:27
Ahojte riešim dva prípady a budem rada ak mi pomôžete:
v obidvoch prípadoch ide o sprostredkovanie jazykového kurzu pre slovenského študenta v Anglicku. Jazyková škola ktorá to sprostredkuje je platiteľ DPH ale školy v anglicku nie sú.

1) študent zaplatil za kurz priamo anglickej škole. Naša jazyková škola chce teraz urobiť faktúru anglickej škole (chce fakturovať províziu). Má byť FA s DPH alebo bez? :(

2) anglická škola poslala faktúru našej slov. škole za kurz. Naša slov. škola chce túto faktúru refakturovať študentovi (suma bude navýšená o províziu). refakturovať túto sumu tak ako je, alebo je navýšiť o DPH? :confused:

ďakujem
kattka.c
11.06.07,10:40
prosim pomozte mi s tym :confused: ....
kattka.c
11.06.07,12:15
po dlhom skumaní si myslím, ze v oboch prípadoch by mali byť faktúry vystavené bez DPH. ale bola by som rada keby ste mi to potvrdili. :rolleyes:
ALBO
11.06.07,14:48
Ahojte riešim dva prípady a budem rada ak mi pomôžete:
v obidvoch prípadoch ide o sprostredkovanie jazykového kurzu pre slovenského študenta v Anglicku. Jazyková škola ktorá to sprostredkuje je platiteľ DPH ale školy v anglicku nie sú.

1) študent zaplatil za kurz priamo anglickej škole. Naša jazyková škola chce teraz urobiť faktúru anglickej škole (chce fakturovať províziu). Má byť FA s DPH alebo bez? :(
§16/6 a 15/4 teda bez DPh
2) anglická škola poslala faktúru našej slov. škole za kurz. Naša slov. škola chce túto faktúru refakturovať študentovi (suma bude navýšená o províziu). refakturovať túto sumu tak ako je, alebo je navýšiť o DPH? :confused:
Toto by malo byť tiež bez dane.(angličania kurz zaťažia anglickou DPH.
ďakujem
.....................
kattka.c
11.06.07,16:58
dakujem,
ale ani jedna jazykova skola v Anglicku nie je paltitelom DPH, takze v druhom pripade nemožu zaťažiť anglickou DPH.
kattka.c
19.06.07,10:04
kedze som dostavala z roznych stran rozne odpovede - nakoniec som dala dopyt na drsr. Tu je odpoved:

Dobrý deň,
na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné: Pre správne uplatnenie dane z pridanej hodnoty je potrebné určiť ako koná dodávateľ služby pri poskytnutí služby, t.j. či koná vo svojom mene na iný účet alebo koná v inom mene na iný účet, určiť miesto dodania služby a následne uplatňovanie DPH.
1. V prípade, ak ide o dodanie sprostredkovateľskej služby, pri ktorej sprostredkovateľ koná v mene a na účet inej osoby, miesto dodania sprostredkovateľskej služby sa určí podľa § 16 ods. 6 zákona o DPH. Základným pravidlom pre určenie miesta dodania tejto služby je, že miestom dodania sprostredkovateľskej služby je to isté miesto ako miesto dodania tovaru, dodania služby alebo nadobudnutia tovaru, ktoré sú sprostredkované (okrem sprostredkovania služieb podľa § 15 ods. 7 a 8 a sprostredkovania služieb podľa § 16 ods. 4 a 5). Z tohto základného pravidla platí výnimka týkajúca sa sprostredkovania dodania tovaru, dodania služby alebo nadobudnutia tovaru pre zákazníka, ktorý má pridelené identifikačné číslo pre daň v inom členskom štáte ako je členský štát, v ktorom je miesto dodania sprostredkovaného tovaru alebo služby. V takomto prípade platí, že miestom dodania sprostredkovateľskej služby je členský štát, ktorý pridelil zákazníkovi identifikačné číslo pre daň, pod ktorým mu sprostredkovateľ svoju službu poskytol. Z uvedeného vyplýva, ak je miestom dodania služby, ktorá bola sprostredkovaná (napr. miestom dodania vzdelávacej služby podľa § 15 ods. 4 zákona o DPH je miesto, kde sa táto služba fyzicky vykoná) v inom členskom štáte, potom aj miestom dodania sprostredkovateľskej služby je iný členský štát (služba nie je predmetom dane v SR) a dodávateľ sprostredkovateľskej služby je povinný sa informovať na legislatívu štátu, v ktorom je miesto dodania služby ohľadom plnenia si svojich daňových povinností.
2. V prípade, ak platiteľ dane pri obstaraní služby koná vo svojom mene, ale na účet inej osoby, potom na účely DPH platí, že obstarávateľ je prijímateľom a zároveň aj poskytovateľom obstaranej služby a svoju odmenu za obstaranie služby osobitne nezdaňuje, ale ju zahrnie do ceny obstaranej služby (§ 9 ods. 4 zákona o DPH). Miesto dodania vzdelávacej služby je miesto, kde sa táto služba vykonáva, t.j. ak sa služba fyzicky vykoná v inom členskom štáte, potom miesto dodania služby je v inom členskom štáte (služba nie je predmetom dane v SR) a obstarávateľ služby je povinný sa informovať na legislatívu štátu, v ktorom je miesto dodania služby ohľadom plnenia si svojich daňových povin


Ako to chapete?