PanoramixPN
29.05.07,17:08
Ahojte, potrebujem poradiť vo veci, čo ma dokonale zaskočila.
Mal som živnosť do júna 2006 a zároveň som mal príjem zo závislej činnosti. Po ukončení živnosti mám príjem už len zo závislej činnosti. Oznámenie o ukončení živnosti som v stanovenom termíne (28.6. 2006) doručil na DU, evidujú túto informáciu vo svojom systéme.
Na moje veľké prekvapenie ma kontaktoval DU, že mi vzniká štvrťročná povinnosť platiť preddavky na rok 2007. Pre spresnenie uvádzam, že DU sa ešte celou vecou zaoberá, ale dostal som od DU odporučenia:
- zatiaľ zaplatiť za 1 splátku, kým sa celá vec nedorieši, zároveň som obdržal výšku pohľadávky DU voči mne za 1 splátku
- podať oznámenie o tom, že som ukončil živnosť a že som v súčasnosti už len poberateľom príjmov len zo závislej činnosti a teda že mi následne neprináleží platiť preddavky

Na DU pristupujú ku mne korektne a majú snahu to riešiť, ale aj tak by mi moc pomohlo, ak by som mal aké také aj svoje znalosti z problematiky.

veľmi by mi pomohlo:
a) poradiť ako sa vypočíta výška tých (1/4) preddavkov z daňového priznania (najlepšie podľa riadkov v DP), vôbec sa neviem dopočítať k tomu číslu, čo som obdržal
b) ako štylizovať také oznámenie aby splnilo svoj účel
JuKaS
29.05.07,18:21
Oznámenie treba podať tak. ako uvádzaš....že živnosť bola ukončená- dátum ukončenia, a že v súčasnosti poberáš len príjmy zo ZČ.

Výpočet preddavku:
základ dane - nezdaniteľná časť na daňovníka x 19 % daň - daňový bonus - daň vybratá zrážkou podľa § 43 ktorá sa odpočítala ako preddavok na daň : 4

ako ZD tvorí súčet ČZD /ZČ+SZČO/ preddavky sa neplatia ak príjem zo ZČ - ČZD tvorí viac ako 50% z celkového príjmu, ak ČZD zo ZČ tvorí 50% a menej, preddavky sa platia v polovičnej výške, to znamená , že podľa hore uvedeného vzoru sa to vydelí ešte dvoma.
Muška
29.05.07,18:24
tabuľka od apa ...Ti určite pomôže
betka
29.05.07,18:36
(1) Preddavky na daň v priebehu preddavkového obdobia platí daňovník, ktorého posledná známa daňová povinnosť presiahla 50 000 Sk, pričom preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty....

(5) Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 je daň vypočítaná zo základu dane uvedeného v poslednom daňovom priznaní, zníženého o nezdaniteľné časti základu dane podľa § 11 platné nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) platnú v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň pri použití sadzby dane podľa § 15 platnej v zdaňovacom období, na ktoré sú platené preddavky na daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí, o daňový bonus sa o daň vybranú podľa § 43, odpočítavanú ako preddavok na daň. Pri zmene poslednej známej daňovej povinnosti z podaného daňového priznania v bežnom daňovacom období k začiatku preddavkového obdobia podľa odseku 1 sa preddavky na daň splatné do začiatku tohto preddavkového obdobia nemenia, pričom ak preddavky na daň zaplatené do tejto zmeny sú vyššie ako preddavky vypočítané z podaného daňového priznania, suma preddavkov z poslednej známej daňovej povinnosti prevyšujúca sumu preddavkov vypočítanú z podaného daňového priznania sa započíta na úhradu ďalších preddavkov na daň platených po tejto zmene alebo sa na základe žiadosti daňovníkovi vrátia.

(8) Ak daňovník prestal vykonávať činnosť alebo poberať zdaniteľné príjmy, nie je povinný platiť preddavky na daň, a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, v ktorom došlo k zmene rozhodujúcich skutočností; tieto skutočnosti oznámi daňovník správcovi dane.129)

Ak ste podali DP do konca marca 2007 za rok 2006 a ZD bol napr. 500 tis. Sk Vaša daňová povinnosť bola 61 004, Sk. Budete platiť ¼ ročné preddavky, lebo výška poslednej Vašej DP bola viac 50 tis. Sk a menej ako 500 tis.Sk. Preddavkové obdobie Vám začína dňom 1.4.07 a skončí 31.3.2008.
Preddavok na daň:
Do 30.6.,30.9, 31.12, 31.3.

Základ dane za rok 2006: 500 000, Sk
Nezdaniteľná časť na danovníka (par.11/1/a):-95 616,Sk
Sadzba dane: 19%
Daň= (500 000-95 616)x19:100= 76 832
- ak ste mali preddavkovú daň odpočítate si ju (par.43 –napr. úroky z účtu): -1 500, Sk
- posledná známa daˇn .povinnosť: 75 332:4 (76 832-1500)
- výška ¼ ročného preddavku: 75 332:4= 18 833, Sk

Prestali ste vykonávať činnosť, preto nie ste povinný platiť preddavky na daň. Oznámili ste to DU, oni žiadajú od Vás zaplatenie preddavku (neviem prečo, keď nevykonávate žiadnučinnosť v roku 2007 a zamestnávateľ Vám bude vyberať preddavky na daň). Vypočítate si ich ako som uviedla v príklade
Milan Benka
29.05.07,21:34
Ahojte, potrebujem poradiť vo veci, čo ma dokonale zaskočila.
Mal som živnosť do júna 2006 a zároveň som mal príjem zo závislej činnosti. Po ukončení živnosti mám príjem už len zo závislej činnosti. Oznámenie o ukončení živnosti som v stanovenom termíne (marec 2007) doručil na DU, evidujú túto informáciu vo svojom systéme.
Na moje veľké prekvapenie ma kontaktoval DU, že mi vzniká štvrťročná povinnosť platiť preddavky na rok 2007. Pre spresnenie uvádzam, že DU sa ešte celou vecou zaoberá, ale dostal som od DU odporučenia:
- zatiaľ zaplatiť za 1 splátku, kým sa celá vec nedorieši, zároveň som obdržal výšku pohľadávky DU voči mne za 1 splátku
- podať oznámenie o tom, že som ukončil živnosť a že som v súčasnosti už len poberateľom príjmov len zo závislej činnosti a teda že mi následne neprináleží platiť preddavky

Na DU pristupujú ku mne korektne a majú snahu to riešiť, ale aj tak by mi moc pomohlo, ak by som mal aké také aj svoje znalosti z problematiky.

veľmi by mi pomohlo:
a) poradiť ako sa vypočíta výška tých (1/4) preddavkov z daňového priznania (najlepšie podľa riadkov v DP), vôbec sa neviem dopočítať k tomu číslu, čo som obdržal
b) ako štylizovať také oznámenie aby splnilo svoj účel


V zmysle § 31/7 zák 511/1992 Zb. bolo vašou povinnosťou oznámiť zrušenie živnosti do 15 dní od jej zrušenia (teda nie v marci 2007). Za toto porušenie oznamovacej povinnosti môžete dostať sankciu (§35/7 zák. 511/1992 Zb.).

V zmysle §34/8 zák. 595/2003 Zb. nie ste povinný platiť preddavky na daň na rok 2007 z dôvodu, že k zmene rozhodujúcich skutočností došlo ešte v júni 2006 (presný dátum zrušenia živnosti ste neuviedli)

Neuviedli ste, akým spôsobom vás DU kontaktoval. Písomne formou výzvy správcu dane alebo iným spôsobom?
jana2
29.05.07,21:39
ukončenie živnosti treba nahlásiť do 15 dní,
napr. ak bola ukončená živnosť 1.6.2006 tk trebalo to
nahlásiž na DU do 16.6.2006, ak nebola táto nahl.povinnosť
splnená môže dať DU pokutu, prípadne aj penále za preddavky
splatné po ukončení živnosti do dňa nahlásenia ukončenia živnosti
na DU
Milan Benka
29.05.07,21:45
ukončenie živnosti treba nahlásiť do 15 dní,
napr. ak bola ukončená živnosť 1.6.2006 tk trebalo to
nahlásiž na DU do 16.6.2006, ak nebola táto nahl.povinnosť
splnená môže dať DU pokutu ... súhlasím......
, prípadne aj penále za preddavky
splatné po ukončení živnosti do dňa nahlásenia ukončenia živnosti
na DU ... tomuto by sa dalo myslím úspešne vyhnúť .....


trochu som to doplnil
PanoramixPN
29.05.07,21:59
sorry bol tam preklep, je to uz opravene na (28.6. 2006)
Muška
29.05.07,22:10
Ak je všetko tak, ako píšeš, t.j. Oznámenie podané včas......tak by som žiadny preddavok neplatila a žiadala by som DU z akého dôvodu to po mne vyžadujú.
Vladimír Ozimý
30.05.07,06:26
paragraf 34 ods 8 jasne hovorí, ak daňovník prestal vykonávať činnosť alebo poberať zdaniteľné príjmy, nie je povninný platiť preddavky na daň a to od platby preddavku, ktorá je splatná po dni, vktrom doľlo k zmene rozhodujúcich skutočnosti...tak neviem čo rieši daňový úrad...
PanoramixPN
30.05.07,15:48
Keď sa nad tým zamýšlam, nejde mi do hlavy jedna vec...možno preto, že som sa už po zrušení živnosti vôbec nezaoberal preddavkami.
Okolo 20 mája ma z DU telefonicky vyzvali riešiť si veci okolo preddavkov. Mohli nejak zistiť z daňového priznania, že sa ich nechystám platiť?... Ak nie, tak prečo ten záujem ešte v čase splatnosti preddavku (do 2.7.2007), aby som si dostál svojej "preddavkovej povinnosti"?
Aky je postup ak by som v júni 2006 živnosť nezrušil a povinnosť by som mal? Vypočítam preddavky podľa zákona a zaplatím, alebo je potrebné spraviť ešte niečo viac?
Muška
30.05.07,16:00
Keď sa nad tým zamýšlam, nejde mi do hlavy jedna vec...možno preto, že som sa už po zrušení živnosti vôbec nezaoberal preddavkami.
Okolo 20 mája ma z DU telefonicky vyzvali riešiť si veci okolo preddavkov. Mohli nejak zistiť z daňového priznania, že sa ich nechystám platiť?. žeby si mal správkyňu jasnovidku?? :D.. Ak nie, tak prečo ten záujem ešte v čase splatnosti preddavku (do 2.7.2007), aby som si dostál svojej "preddavkovej povinnosti"? Môj názor: - vlastná skúsenosť. Pracovníčka DU si Ťa nahodila ako platiteľa preddavkovej dane ......a aby to mohla zrušiť musela by priznať chybu a ísť za šéfkou, aby jej to povolila zrušiť....tak najskôr začala skúšať na Teba. :D - ale to je iba môj názor
Aky je postup ak by som v júni 2006 živnosť nezrušil a povinnosť by som mal? Vypočítam preddavky podľa zákona a zaplatím, alebo je potrebné spraviť ešte niečo viac? nie nerobíš, len zaplatíš

...... v texte
PanoramixPN
22.07.07,10:26
Tak ako to nakoniec dopadlo.

Musel som si podat žiadosť o určenie preddavkov inak. DU mi na podľa § 34 ods.4. zákona o DP určil preddavky na 0 na všetky 4 obdobia. Tento postup odovodňuje tým, že aj keď som ukončil živnosť, neprestal som poberať príjem od zamestnávateľa, a z tohto dôvodu na na mňa nevzťahuje § 34 ods.8 zákona o DP.
Muška
22.07.07,10:38
Tak ako to nakoniec dopadlo.

Musel som si podat žiadosť o určenie preddavkov inak. DU mi na podľa § 34 ods.4. zákona o DP určil preddavky na 0 na všetky 4 obdobia. Tento postup odovodňuje tým, že aj keď som ukončil živnosť, neprestal som poberať príjem od zamestnávateľa, a z tohto dôvodu na na mňa nevzťahuje § 34 ods.8 zákona o DP.

Aj tak si myslím, že nemajú pravdu, veď Ty zo zamestnania predsa naďalej platíš preddavky.
A preddavky, ktoré si mal platiť vyplývali z príjmu podľa § 6.

Ale aj tak fajn aspoň, že máš preddavky 0,- :D
PanoramixPN
22.07.07,10:51
naozaj je to zvlastne v tom, ze keby sme chceli urcit okruh ludi, ktori po zruseni zivnosti nemusia na základe §34 ods. 8 platit preddavky, kto by tam potom vlastne ostal...ci len poberatelia socialnych davok,podpory v nezamestanosti (ale aj to je vlastne prijem), zomreli ti to snad maju v suchu, ak by to nenaparili dedicom pravda...argumentovali niecim takym, ze pocas doby podnikania som mal subeh prijmov a nie len prijem zo zivnosti a to ma vyradilo z §34 ods. 8 zákona. Aj ked sa mi zdalo, ze okrem metodickeho usmernenia co mali v rukach, neboli si moc isty tymto vykladom zakona...
Muška
22.07.07,11:01
Ja byť Tebou, tak len z vlastnej "ješitnosti" by som dala dotaz na stránke www.drsr.sk , na mail Ti odpovedia do týždňa.
Fedab
17.01.08,11:33
Som dôchodca.31.12.2007 som ukončil živnosť.Mám povinnosť platiť preddavky na daň,ak od 1.2.2008 opäť začnem soživnosťou?
Milan Benka
19.01.08,11:15
Som dôchodca.31.12.2007 som ukončil živnosť.Mám povinnosť platiť preddavky na daň,ak od 1.2.2008 opäť začnem soživnosťou?

V súlade s § 34/1 Vám vzniká povinnosť platiť preddavky na daň ( podľa poslednej známej daňovej povinnosti), nakoľko pre Vás prestane platiť ukončenie platenia preddavkov podľa §34/8.
Neviem ako Vám vychádza daňová povinnosť za r.2007, ale možno by stálo za námahu požiadať o určenie preddavkov inak ( ak Vám nevychádza vysoká daňová povinnosť za r. 2007). Toto určenie preddavkov by sa vzťahovalo na preddavky splatné do 31.03.2008. Ďalšie preddavky budete rátať z daňovej povinnosti za r. 2007.
Fedab
19.01.08,11:54
Daňová povinnosť za rok 2007 mi vychádza 57.437.- Sk,čiže prvú splátku vo výške 14 360.-Sk zaplatím súčasne s daňou,alebo až 1.4.2008?
Milan Benka
19.01.08,12:29
V súlade s § 34/1 Vám vzniká povinnosť platiť preddavky na daň ( podľa poslednej známej daňovej povinnosti), nakoľko pre Vás prestane platiť ukončenie platenia preddavkov podľa §34/8.
Neviem ako Vám vychádza daňová povinnosť za r.2007, ale možno by stálo za námahu požiadať o určenie preddavkov inak ( ak Vám nevychádza vysoká daňová povinnosť za r. 2007). Toto určenie preddavkov by sa vzťahovalo na preddavky splatné do 31.03.2008. Ďalšie preddavky budete rátať z daňovej povinnosti za r. 2007.


Daňová povinnosť za rok 2007 mi vychádza 57.437.- Sk,čiže prvú splátku vo výške 14 360.-Sk zaplatím súčasne s daňou,alebo až 1.4.2008?


Do konca marca platíte preddavky z daňovej povinnosti 2006. Neviem akú ste mali daň. povinnosť v r. 2006 - či ste platili preddavky mesačne alebo štvrťročne. Ak ste platili preddavky mesačne, máte mesačné preddavky splatné do konca februára a marca.

Čo sa týka preddavku na daň počítaného z daňovej povinnosti za r.2007, preddavok je splatný do konca kalendárneho štvrťroka. Keďže preddavkové obdobie začína prvým dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na podanie DP, splatnosť prvého štvrťročného preddavku na daň na rok 2008 bude 30.6.2007.
Fedab
19.01.08,13:00
Z daňovej povinnosti r.2006 mi nevyplývalo platiť preddavky.
Riešim teraz DP r.2007 a vďaka Vašej rade už som pochopil,že preddavok budem platiť..Neviete mi ešte poradiť,kde mám napísať sumu preddavkov v DP,neviem objaviť kolonku na to určenú.Vopred ďakujem .Používam nové tlačivo typ "B" ..