zuki
29.05.07,19:11
Dobrý deň, firma vybudovala na pozemku inžinierske siete- plyn, vodu elektrinu a cestu. Majetok odovzdáva do vlastníctva plynárňam,elektrárňam, vodárňam a obci. Potrebujem poradiť, či pri bezodplatnom prevode cesty/darovacou zmluvou/obci sa musí odviesť DPH? Prípadne ako najvhodnejšie riešiť tento prevod? Elektrárne sami navrhli odkúpenie elektr.sietí za 1Sk. Je to v poriadku?
betka
29.05.07,20:00
Zákon o DPH:

§ 2
Predmet dane

(1) Predmetom dane je
a) dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
b) poskytnutie služby (ďalej len dodanie služby ) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou,
c) nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskych spoločenstiev (ďalej len členský štát ),

(3) Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo dodá tovar na ďalší iný účel ako na podnikanie a ak pri kúpe alebo vytvorení tohto tovaru vlastnou činnosťou bola daň úplne alebo čiastočne odpočítateľná, považuje sa takéto dodanie tovaru za dodanie tovaru za protihodnotu. Bezodplatné dodanie obchodných vzoriek na reklamu tovarov, bezodplatné dodanie reklamných predmetov, ak ich hodnota nepresiahne 500 Sk za jeden predmet a ak sú označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa, a dodanie vzoriek na kontrolné účely podľa osobitného predpisu5) sa nepovažuje za dodanie tovaru za protihodnotu.

Protihodnotou je aj 1.Sk.
Vladimír Ozimý
21.11.08,09:51
nie je nejaké usmernenie k tomuto bezodplatnému prevodu na obce...čo sa týka DPH?
Marína
21.11.08,11:48
Našla som len Nemovitosti: Daňové problémy u developerů a stavebních společností (http://finweb.ihned.cz/c3-20847510-P00000_d-nemovitosti-danove-problemy-u-developeru-a-stavebnich-spolecnosti), aj to na českom webe.