Jana Motyčková
29.05.07,20:05
Kliknutím na konkrétne tlačivo si ho môžete stiahnuť.

A
Tlačivo typ A ročného zúčtovania zdravotného poistenia [typ_a.pdf] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13166&d=1180465466)

Vysvetlivky k tlačivu typ A (nie sú súčasťou tlačiva typ A) [vysv_a.pdf - ] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13167&d=1180465477)

Oficiálne poučenie k tlačivu typ A. [ RZ_A_poucenie.doc ] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13168&d=1180465486)

Neoficiálne poučenie k tlačivu typ A (použité zjednodušené pojmy) [ l_RZ_A_poucenie.doc - ] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13169&d=1180465513)