Jana Motyčková
29.05.07,20:16
Kliknutím na konkrétne tlačivo si ho môžete stiahnuť.

S
Tlačivo typ S ročného zúčtovania zdravotného poistenia [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13178&d=1180465842)typ_S.pdf (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13178&d=1180465842)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13178&d=1180465842)
Vysvetlivky k tlačivu typ S (nie sú súčasťou tlačiva typ S) [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13179&d=1180465854)vysv_S.pdf (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13179&d=1180465854)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13179&d=1180465854)
Oficiálne poučenie k tlačivu typ S.[ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13180&d=1180465864)RZ_S_poucenie.doc (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13180&d=1180465864)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13180&d=1180465864)
Neoficiálne poučenie k tlačivu typ S (použité zjednodušené pojmy) (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13181&d=1180465876)[ l_RZ_S_poucenie.doc] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13181&d=1180465876)

SA
List SA tlačiva S ročného zúčtovania zdravotného poistenia [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13182&d=1180465889) typ_SA.pdf (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13182&d=1180465889)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13182&d=1180465889)
Vysvetlivky k listu SA (nie sú súčasťou listu SA) [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13183&d=1180465890) vysv_SA.pdf (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13183&d=1180465890)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13183&d=1180465890)
Oficiálne poučenie k listu SA [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13184&d=1180465909) RZ_SA_poucenie.doc (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13184&d=1180465909)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13184&d=1180465909)
Neoficiálne poučenie k listu SA (použité zjednodušené pojmy) [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13185&d=1180465921) l_RZ_SA_poucenie.doc (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13185&d=1180465921)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13185&d=1180465921)

SB
List SB tlačiva S ročného zúčtovania zdravotného poistenia [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13200&d=1180466169) typ_SB.pdf (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13200&d=1180466169)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13200&d=1180466169)
Vysvetlivky k listu SB (nie sú súčasťou listu SB) [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13186&d=1180465934) vysv_SB.pdf (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13186&d=1180465934)]
Oficiálne poučenie k listu SB [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13187&d=1180465947) RZ_SB_poucenie.doc (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13187&d=1180465947)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13187&d=1180465947)
Neoficiálne poučenie k listu SB (použité zjednodušené pojmy) [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13188&d=1180465955) l_RZ_B_poucenie.doc (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13188&d=1180465955)]
(http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13188&d=1180465955)
SC
List SC tlačiva S ročného zúčtovania zdravotného poistenia [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13194&d=1180466080) typ_SC.pdf (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13194&d=1180466080)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13194&d=1180466080)
vysv_SC.pdf - Vysvetlivky k listu SC (nie sú súčasťou listu SC) [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13195&d=1180466090) typ_SC.pdf (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13194&d=1180466080)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13195&d=1180466090)
Oficiálne poučenie k listu SC [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13196&d=1180466098) RZ_SC_poucenie.doc (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13196&d=1180466098)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13196&d=1180466098)
Neoficiálne poučenie k listu SC (použité zjednodušené pojmy) [ l_RZ_SC_poucenie.doc ](dodáme dodatočne)

SD
List SD tlačiva S ročného zúčtovania zdravotného poistenia [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13197&d=1180466115) typ_SD.pdf (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13197&d=1180466115)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13197&d=1180466115)
Vysvetlivky k listu SD (nie sú súčasťou listu SD) (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13198&d=1180466126) [ vysv_SD.pdf (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13198&d=1180466126)]
Oficiálne poučenie k listu SD [ (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13199&d=1180466136) RZ_SD_poucenie.doc (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13199&d=1180466136)] (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13199&d=1180466136)
Neoficiálne poučenie k listu SD (použité zjednodušené pojmy) [ l_RZ_SD_poucenie.doc ](dodáme dodatočne)