Jana Motyčková
29.05.07,21:20
Kliknutím na konkrétne tlačivo si ho môžete stiahnuť.

typ_X.pdf - tlačivo typ X ročného zúčtovania zdravotného poistenia (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13201&d=1180466274)
vysv_X.pdf - vysvetlivky k tlačivu typ X (nie sú súčasťou tlačiva typ X) (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13202&d=1180466286)
RZ_X_poucenie.doc - oficiálne poučenie k tlačivu typ X. (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13203&d=1180466295)

typ_XA.pdf - list XA tlačiva X ročného zúčtovania zdravotného poistenia (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13204&d=1180466311)
vysv_XA.pdf - vysvetlivky k listu XA (nie sú súčasťou listu XA) (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13205&d=1180466318)
RZ_XA_poucenie.doc - oficiálne poučenie k listu XA (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13206&d=1180466326)

typ_XB.pdf - list XB tlačiva X ročného zúčtovania zdravotného poistenia (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13207&d=1180466342)
vysv_XB.pdf - vysvetlivky k listu XB (nie sú súčasťou listu XB) (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13208&d=1180466349)
RZ_XB_poucenie.doc - oficiálne poučenie k listu XB (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13209&d=1180466357)

typ_XC.pdf - list XC tlačiva X ročného zúčtovania zdravotného poistenia (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13210&d=1180466374)
vysv_XC.pdf - vysvetlivky k listu XC (nie sú súčasťou listu XC) (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13211&d=1180466382)
RZ_XC_poucenie.doc - oficiálne poučenie k listu XC (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13212&d=1180466390)

typ_XD.pdf - list XD tlačiva S ročného zúčtovania zdravotného poistenia (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13213&d=1180466408)
vysv_XD.pdf - vysvetlivky k listu XD (nie sú súčasťou listu XD) (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13214&d=1180466417)
RZ_XD_poucenie.doc - oficiálne poučenie k listu XD (http://www.porada.sk/attachment.php?attachmentid=13215&d=1180466429)