martina100
30.05.07,07:54
Ahojte poradaci, podarilo sa mi zas nieco skomplikovat. Klient mi teraz oznamil, ze za minuly rok som mu vystavila 2 faktury za rovnake obdobie - 1. stvrtrok 2006. On mi to aj uhradil. Mozem teraz vystavit dobropis k jednej z faktur, aj ked sa to tyka min. roku? V juni im budem robit fa za dalsi kvartal, tak by som mohla sparovat fa s dobropisom a boli by sme financne vysporiadani. Ale je to tak spravne. Ide mi hlavne o DPH. Dik.
betka
30.05.07,08:05
§ 25
Oprava základu dane
(1) Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa opraví

a) pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom vrátení dodávky tovaru,
b) pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
c) pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.


(3) Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou a opravenou daňou sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom sa vyhotovil doklad o oprave základu dane,a pri oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo pri dodaní tovaru alebo služby, keď je povinný platiť daň nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby,rozdiel sa uvedie v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom nadobúdateľ tovaru alebo príjemca služby obdržal doklad o oprave základu dane.

Vo Vašom prípade išlo o dvojitú fakturáciu tej istej veci. Nedošlo k zníženiu ceny tovaru alebo služby, ani k úplnému alebo čiastočnému zrušeniu dodávky. Urobila by som DDP.
simonka
30.05.07,08:26
Dňa 7.3.2007 sme vykonali dodávku tovaru. kedže odberateĺ má 3 firmy na ktoré faktúrujeme predaj omylom sme vystavili fa na inú firmu ako malo byť. Odberateĺ si to všimol až teraz. Volal abz som vystavila dobropis na zlú firmu lebo fa ma zaúčtovanú a taktiež novú fa na inä firmu. aké mám uviesť dútumy dodania tovaru na dobropise a novej fa. ďakujem
martina100
30.05.07,08:42
PLS, mozete este niekto poradit?
betka
30.05.07,08:43
Pre Simonka:

Tu by som nevystavovala dobropis. Pretože nešlo o zrušenie dodávky, ani k zníženiu ceny tovaru. Urobila by som storno FA na firmu, kde išla povodná FA, a novú FA by som urobila na firmu, kam mala ísť. Z hľadiska DPH máte v záznamoch uvedenú zlú firmu, tu by som vykonala opravu. DP DPH máte správne, len došlo k vystaveniu na zlú firmu.
Ak firma, kt. ste povodne vystavili FA, si uplatnila nárok na odpočítanie DPH, mala by urobiť DDP, pretože nedošlo k dodávke tovaru a služieb pre túto firmu, ak keď im FA došla.
Druhá firma, kde išla dodávka tovaru, si môže uplatniť odpočítanieDPH v období, v nasledujúcom ZO, alebo v období, keď im FA došla.
betka
30.05.07,08:44
PLS, mozete este niekto poradit?

Martinka a v čom poradiť, už ste dostali odpoveď
betka
30.05.07,08:56
Martinka, môžete to ešte vyriešiť tak, že nemusíte podať DDP, a necháte to tak. Pričom si v pohľadávkach vystornujete FA. A z pohľadu DPH ste odviedli za tovar, službu dvakrát tu istú daň. Ak sa jedná o malú sumu, môžete to nechať tak, ak ide o značnú sumu, radšej by som urobila DDP, veď ide o Vaše peniaze.
martina100
30.05.07,10:01
Ak im vratim peniaze, podam dodatocne DP k DPH, dan z prijmov za rok 2006 bude v poriadku?
betka
30.05.07,11:20
Martinka.
DPH:
Ak si uvedomím, v akých prípadoch môžem vystaviť dobropis, tak by som vystavila dobropis. Vystaviť dobropis môžem podľa par. 25 z o DPH v horeuvedených podmienkach.

Z pohľadu účtovníctva:
Opravy chýb minulých účtovných období.
Podľa postupov účtovania sa náklady a výnosy účtujú do obdobia, s kt. časovo a vecne súvisia. Ak UJ nezaúčtuje N alebo V do UO, s kt. časovo a vecne súvisia, alebo ich zaúčtuje nesprávne, potom o nich musí účtovať v tom období, v kt. sa o týchto opravách dozvie. teda bude účtovať o oprave chýb min. obdobia
Postupy rozlišujú významné a nevýznamné opravy chýb min. UO a podľa toho
ustanovujú aj sposob účtovania.

Učtovanie nevýznamných opráv nákladov a výnosov. Učtujeme ich ako bežné prípady bežného UO na príslušných účtoch N a V z hospod. činnosti jednotky.
Učtovanie vyznamných N a V sa účtujú na účte 428, 429

Podmienku významnosti si stanovuje Uj v internej smernici, pretože 50 tis. Sk môže byť pre menšiu UJ významná chyba a teda pojde aj o významnú opravu, ale pre inú UJ pojde o nevýznamnú chybu (nevýznamnú opravu).

Ak UJ zistí, že v priebehu roka zaúčtovala nesprávne účtovný prípad a UZ už bola za predch rok schválená najvyšším orgánom spoločnosti, opatovné otvorenie UK už neprichádza do úvahy, o oprave nesprávne zaúčtovaného účtovného prípadu bude účtovať v tomto UO, teda v období, v kt. na chybu, resp. na nesrávne zaúčtovaný prípad prišla.
To isté platí, aj v prípade, ak Uj nemá ešte nemá schválenú UZ, ale z pohľadu UJ ide o nevýznamnú opravu, koli kt. nebude opatovne otvárať UK, aj tento prípad zaúčtuje v tomto UO, v kt. sa chyba zistila..

PP im môžete vrátiť, alebo započítať s FA, kt. bude vystavená v juni.
martina100
30.05.07,11:40
OK, jedna sa o 6.000,- Sk, uctujem v sustave JU. PP im vracat nebudem, ale zapocita sa to v juni t.r. PLS, ako to mam vlastne opravit?
martina100
30.05.07,11:44
Bola by velka trufalost nechat to tak a v tomto roku jednu fakturu vobec nevystavit? S odberatelom by sme boli vysporiadani, len o zakon...
betka
30.05.07,11:55
Prepáč, predtýmto príspevok som dala na podmienky PU, tak si ho nevšímaj, . tie opravy sú pre PU.


OK, jedna sa o 6.000,- Sk, uctujem v sustave JU. PP im vracat nebudem, ale zapocita sa to v juni t.r. PLS, ako to mam vlastne opravit?

V juni môžeš započítať. Ak nie je pre Teba a pre firmu vysoká suma tých 6 tis. Sk, nechaj to tak. Ak je, urobila by som DDP. Upravila by som ZD, znížila o túto sumu, kt som dostala vyplatenú 2x.


Bola by velka trufalost nechat to tak a v tomto roku jednu fakturu vobec nevystavit? S odberatelom by sme boli vysporiadani, len o zakon...

Asi by to naozaj bola trúfalosť. Pekne FA vystav a započítaj si. K dodávke tovaru, služby Ti dojde v júni.
Zita5
30.05.07,12:02
Nezdá sa mi správne ... nechať to tak ...., ak by sa jednalo o dodanie tovaru . Jednoznačne na konci roka nemohla sedieť inventúra ani u dodávateľa/prebytok/ ani u odberateľa/manko/.

V prípade dodania služieb je podľa mňa potrebné brať zreteľ aj na prípadnú zmluvu o obchodnom styku .