swen
30.05.07,10:01
Firma vytvorila opravnu polozku na nedobytnu pohladavku. Ako ju teraz v uctovnictve zrusi, ked na zaklade pravnej analyzy je jasne, ze pohladavka sa uz neda vymoct...

Dakujem.
DušanČ
30.05.07,12:16
Vyžiadal by som si písomný posudok od právnika, že pohľadávka je nevymožiteľná, že náklady na jej vymáhanie by prekročili očakávaný výnos, alebo, že sa jedná o premlčanú pohľadávku (4 roky a viac od splatnosti). Na základe takéhoto právneho posudku by som rozpustil opravnú položku do výnosov a pohľadávku odúčtoval do nákladov.
betka
30.05.07,12:53
Zákon o účtovníctve umožnuje vytvoriť OP k pohľadávkam, kt. nie sú premlčané. posúdenie rizikovosti je v kompetencii Uj. Tvoríme ich, ak ide o pochybné pohľadávky, kt. predstavujú riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí, napohľ. v konkurznom konaní a vyrovnacom konaní, na sporné pohľadávky. Ak existuje riziko, že ch Uj nevymože, vytvára OP. Rozhodovanie o výške OP je v kompetencii Uj pri zohľadnení výšky rizika nezaplatenia.