SICS
30.05.07,10:07
Americká firma kúpi od slovenskej firmy tovar s montážou a následne ho predá Ruskej firme(tiež s montážou) .Ruská firma dodá tento tovar s montážou Veľvyslanectvu Ruskej Federácie vo Viedni.
V zmluve medzi slovenskou a americkou firmou je uvedený ako príjemca Veľvyslanectvo Ruskej Federácie vo Viedni.
Ako fakturuje slovenská firma americkej z pohľadu DPH a ako sa v tomto prípade zohľadňuje §43 ods.6 a 7 zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty.
Vzniká pri tomto obchode niektorej zo zahraničných firiem povinnosť registrácie na DPH ?
Vladimír Ozimý
30.05.07,12:25
nie je náhodou veľvyslanectvo Ruska vo Viedni ako územie Ruska?...Ak ano ide podľa mňa o klasicky vývoz do tretej krajiny to jest DPH sa to netýka...tým pádom ani paragraf 43 vás nezaujima...
emgeton
30.05.07,13:23
Dodanie tovaru pre diplomatické misie , ..... je od dane oslobodené (§43/6 a; ) - je to dané aj 6.smernicou (kap. 8, čl. 151)