Lenka1979
30.05.07,10:57
ahojte poraďáci,potrebovala by som poradiť.
sme "s.r.o.",pre našich zamestnancov sme dali urobiť tričká s potlačou loga našej firmy, tak isto aj pracovných odevov. Môžem to účtovať ako reklamu? Tak isto sme dali robiť aj vizitky. Môžete mi poradiť ako to mám účtovať? Celková faktúra je s DPH 3332 Sk-
vďaka.
Zoltán Kovács
30.05.07,11:35
ahojte poraďáci,potrebovala by som poradiť.
sme "s.r.o.",pre našich zamestnancov sme dali urobiť tričká s potlačou loga našej firmy, tak isto aj pracovných odevov. Môžem to účtovať ako reklamu? Tak isto sme dali robiť aj vizitky. Môžete mi poradiť ako to mám účtovať? Celková faktúra je s DPH 3332 Sk-
vďaka.

tričká s logom - dá sa to chápať ako prac odev, alebo rovnošata - 527 alebo 501
prac.odev s logom - ost.sociálne náklady - 527 AE
vizitky - kancelárske potreby - 501 AE
betka
30.05.07,11:40
(2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú

c) výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na
1. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk,
2. starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi a na vlastné zdravotnícke zariadenia, 86)
3. vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, vlastné vzdelávacie zariadenia, výchovu žiakov v stredných odborných učilištiach, ak ich nie je povinný uhrádzať príslušný orgán štátnej správy,
4. príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 86a)
5. mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu ustanovenom pracovnoprávnymi predpismi, 17)

Daňovými výdavkami sú:
k) výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka,


Daňovými výdavkami nie sú:
h) výdavky na reprezentáciu okrem výdavkov na reklamné predmety označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa v hodnote neprevyšujúcej 500 Sk za jeden predmet,
Lenka1979
30.05.07,11:47
Ďakujem veľmi pekne,betka,smith...pekný deň.
Bee
16.03.09,11:18
viem, že je tu o tom už veľa popísané, ale potrebujem vedieť či som správne urobila nasledovné:
1. dali sme potlačiť firemnú dodávku produktami a logom našej firmy, na toto prišla faktúra vo výške cca 14000 Sk, z ktorej som si aj uplatnila odpočet dph a potlače dala na 501.
2. využili sme priestor, ktorý je vlastníctvom našich susedov, ktorý nám dali súhlas na využitie jednej steny ich domu, kde sme urobili akoby reklamu našej firme /zaoberáme sa výrobou mozaík, takže sme sem urobili mozaiku, ktorá slúži ako pútač a obsahuje aj firemné logo/. na túto sme použili materiál zo skladu, ktorý som zúčtovala na 501, a následne spravila výdajku zo skladu, pretože účtujeme spôsobom B. aj dph som si uplatnila v plnej výške.
no začínam uvažovať či toto nieje náklad na reprezentáciu, tým pádom musím opraviť dph, a preúčtovať na nedaňový náklad 513.
tak neviem, ako sa toto posudzuje.