S.Ch.
30.05.07,12:42
Dobrý deň. O pridelení zam-cov sa tu písalo veľa - no najmä z pohľadu refakturácie a DPH. Mňa by zaujímala táto problematika z pohľadu dane z príjmu. Slovenská firma chce dočasne prideliť zamestnancov svojej českej dcérskej spoločnosti a následne jej tieto mzdové náklady prefakturovať. Ako je to s daňou zo závislej činnosti týchto zamestnancov - platiť preddavky na Slovensku aj v ČR, keďže pridelenie bude trvať viac ako 183 dní?
Považuje sa dočasané pridelenie zamestnancov za službu podľa Zmluvy o zame. dvoj. zanenia s ČR? Keďže bude toto pridelenie trvať viac ako 183 dní vzniká Slovenskej firme stála prevádzkáreň v ČR? Budeme musieť z týchto refakturovaných príjmov platiť daň z príjmu v ČR? Aký máte na to názor? Ďakujem?
Marína
30.05.07,13:20
S.Ch.
31.05.07,12:22
Ďakujem veľmi pekne. Niečo nové som sa tam dozvedela. Pochopila som to tak, že vysielajúci podnik vystaví za týchto zamestnancov mzdu, vyplatí im ju a prefakturuje to českému podniku. Ale čo s daňou zo závislej činnosti? Vysielajúci podnik daň vypočíta ale neodvádza svojmu daňovému úradu? Odvedie ju zamestnanec sám na český daňový úrad? Prosím Vás, neviete ako to funguje?
emgeton
31.05.07,12:39
Ďakujem veľmi pekne. Niečo nové som sa tam dozvedela. Pochopila som to tak, že vysielajúci podnik vystaví za týchto zamestnancov mzdu, vyplatí im ju a prefakturuje to českému podniku. Ale čo s daňou zo závislej činnosti? Vysielajúci podnik daň vypočíta ale neodvádza svojmu daňovému úradu? Odvedie ju zamestnanec sám na český daňový úrad? Prosím Vás, neviete ako to funguje?

Daň zo závislej činnosti, keďže príjem zo závislej činnosti bude vyplácany prostredníctvom osoby (slov. zamestnávateľa) so sídlom v zahraničí ( z pohľadu českého zákona), bude zrážať a odvádzať do českého rozpočtu česká firma. V období, keď bude odvádzaná daň (preddavky) v ČR, na slovensku sa z tohoto príjmu preddavky na daň zo závislej činnosti odvádzať nebudú.

Zamestnanec v tomto prípade by mal po skončení roku 2007 podať DP v ČR (ak jeho pobyt nepresiahne 183 dní, bude mu celá daň vrátená, ak toto obdobie bude dlhšie, uplatní si nezdaniteľné položky podľa českého zákona) a následne podať DP typu A na Slovensku. Nebudete mu robiť ročné zúčtovanie .
S.Ch.
31.05.07,13:05
Ďakujem za veľmi rýchlu a jasnú odpoveď. Stále nad tým rozmýšľam, ako sa to vlastne bude prakticky "vykonávať". Ja (slovenský zamestnávateľ) tomuto zamestnancovi vypočítam mzdu, nevypočítam preddavok na daň a celú mu ju vyplatím na účet (nebude mať odvedený preddavok na daň) a do faktúry pre český podnik presne rozpíšem mzdu (základná mzda, cestovné náhrady...). Z tohto český podnik vypočíta preddavok na daň podľa českého zákona? Ako sa preddavok dostane na český daňový úrad, keď zamestnanec už má mzdu na vlastnom bankovom účete? Zrejme tomu celému zle rozumiem. Ďakujem za ochotu.
emgeton
31.05.07,13:33
Ďakujem za veľmi rýchlu a jasnú odpoveď. Stále nad tým rozmýšľam, ako sa to vlastne bude prakticky "vykonávať". Ja (slovenský zamestnávateľ) tomuto zamestnancovi vypočítam mzdu, nevypočítam preddavok na daň a celú mu ju vyplatím na účet (nebude mať odvedený preddavok na daň) a do faktúry pre český podnik presne rozpíšem mzdu (základná mzda, cestovné náhrady...). Z tohto český podnik vypočíta preddavok na daň podľa českého zákona? Ako sa preddavok dostane na český daňový úrad, keď zamestnanec už má mzdu na vlastnom bankovom účete? Zrejme tomu celému zle rozumiem. Ďakujem za ochotu.

Česká firma vám o túto daň menej zaplatí za faktúru. Dá vam o zrazení a odvedení dane (na český fin. úrad) oznámenie (potvrdenie).