sophie
30.05.07,13:28
Akciová spoločnosť absolvovala služobnú cestu do zahraničia autom, ktoré je v leasingu jedného zo zakladateľov akciovej spoločnosti. Ako zúčtovať túto cestu, keďže auto nie je súkromnej osoby, ale majetkom jedného z akcionárov. Bolo by vhodnejšie, aby táto zakl.spoločnosť vyfakturovala prenájom auta akciovke na tieto účely? Na druhej strane je to auto v leasingu, takže by to malo byť pravdepodobne s jej súhlasom. No neviem čo s tým. Poradíte?
sophie
30.05.07,13:47
posúvam, ak by niekto vedel na to reagovať
sophie
30.05.07,14:32
nikto :confused:
Chobot
30.05.07,15:15
Akciová spoločnosť absolvovala služobnú cestu do zahraničia autom, ktoré je v leasingu jedného zo zakladateľov akciovej spoločnosti. Ako zúčtovať túto cestu, keďže auto nie je súkromnej osoby, ale majetkom jedného z akcionárov. Bolo by vhodnejšie, aby táto zakl.spoločnosť vyfakturovala prenájom auta akciovke na tieto účely? Na druhej strane je to auto v leasingu, takže by to malo byť pravdepodobne s jej súhlasom. No neviem čo s tým. Poradíte?

Ty si nejaká netrpezlivá....:rolleyes:

Akciová spoločnosť nemohla absolvovať SC. Mohol ju absolvovať jedine zamestnanec alebo niektorý člen predstavenstva.

Čo chcete dosiahnuť? Ak to bolo auto jedného zo zakladateľov, znamená to, že ho požičal tomu zamestnancovi, ktorý išiel na služobnú cestu? Alebo išiel ten zakladateľ na SC?

Pokiaľ auto nie je vo vlastníctve firmy, tak firma si nemôže zaúčtovať tieto náklady. Jedine by mohla vyplatiť náhradu za použitie iného ako služobného auta + náhradu PHM tomu, kto autom cestoval, hoci paradoxne nemusel byť jeho vlastníkom.

Bola by tu aj tá možnosť, že by ten majiteľ auta zapožičal za odplatu to auto firme, ale je to problematické, lebo ako uvádzaš, on nie je majiteľom, majiteľom je leasingová spoločnosť. A to by musel mať súhlas leasingovky na zapožičanie auta tretej osobe.
sophie
30.05.07,16:01
Ty si nejaká netrpezlivá....:rolleyes:

Akciová spoločnosť nemohla absolvovať SC. Mohol ju absolvovať jedine zamestnanec alebo niektorý člen predstavenstva.

Čo chcete dosiahnuť? Ak to bolo auto jedného zo zakladateľov, znamená to, že ho požičal tomu zamestnancovi, ktorý išiel na služobnú cestu? Alebo išiel ten zakladateľ na SC?

Pokiaľ auto nie je vo vlastníctve firmy, tak firma si nemôže zaúčtovať tieto náklady. Jedine by mohla vyplatiť náhradu za použitie iného ako služobného auta + náhradu PHM tomu, kto autom cestoval, hoci paradoxne nemusel byť jeho vlastníkom.

Bola by tu aj tá možnosť, že by ten majiteľ auta zapožičal za odplatu to auto firme, ale je to problematické, lebo ako uvádzaš, on nie je majiteľom, majiteľom je leasingová spoločnosť. A to by musel mať súhlas leasingovky na zapožičanie auta tretej osobe.

Som netrpezlivá, lebo ma tlačia čím skôr to zúčtovať, takže sa ospravedlňujem.
Dovysvetľujem:
Na služobnú cestu šiel predseda predstavenstva novozaloženej akciovej spoločnosti. Na cestu použil auto, ktoré má v leasingu obč.združenie kde je tak isto predseda združenia a to združenie je jedným zo zakladateľov akciovej spoločnosti.
Najprv som chcela urobiť náhradu za použitie auta a za PHM, ale nie je to vlastné mot.vozidlo. Môžem to urobiť aj napriek tomu?
Chobot
30.05.07,16:17
Som netrpezlivá, lebo ma tlačia čím skôr to zúčtovať, takže sa ospravedlňujem.
Dovysvetľujem:
Na služobnú cestu šiel predseda predstavenstva novozaloženej akciovej spoločnosti. Na cestu použil auto, ktoré má v leasingu obč.združenie kde je tak isto predseda združenia a to združenie je jedným zo zakladateľov akciovej spoločnosti.
Najprv som chcela urobiť náhradu za použitie auta a za PHM, ale nie je to vlastné mot.vozidlo. Môžem to urobiť aj napriek tomu?

Môžeš to urobiť, lebo predseda predstavenstva je považovaný v tomto prípade za zamestnanca a náhrady sa riadia Zákonom o cest. náhradách. Podľa tohto zákona si môže zamestnanec vyúčtovať náhrady, ak použije iné vozidlo okrem auta zamestnávateľa (nie je podmienka vlastné vozidlo).

To, čo ty myslíš, je v prípade SZČO, ktorého sa týka zákon o dani z príjmov. Tento zákon, aby si mohol SZČO (teda majiteľ firmy), podmieňuje cestovať vlastným motorovým vozidlom.