VieraK.
30.05.07,20:13
Prosím o radu v danej oblasti - firma A (platca DPH) požičiava svojich zamestnancov firme B (neplatca DPH). Zamestnanci firmy A teda vykonávajú práce pre firmu B, ktorá zabezpečuje upratovací servis. Pre firmu A nevykonávajú títo jej zamestnanci žiadne práce. Mzdy zamestnancom vypláca firma A, ktorá tiež platí aj účtovníckej firme (neplatca DPH) za spracovanie miezd. Firma A chce firme B fakturovať mzdy zamestnancov + prefakturovať spracovanie miezd. Má vystaviť faktúru s DPH alebo bez DPH. Ďakujem za odpoveď.
Marína
30.05.07,21:56
Zdroj: Ing. Beata Krausová
Dočasné pridelenia zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
Otázka: Naša zamestnankyňa sa zúčastňuje zahraničných služobných ciest, ktoré absolvuje na príkaz majiteľa firmy, ktorý má sídlo v Rakúsku. Môžeme cestovné, ktoré je jej vyplácané, refakturovať majiteľovi do Rakúska? Podobne aj mzdu za prácu, ktorú vykonáva výslovne pre majiteľa firmy? Ako je to v tomto prípade s DPH?
Odpoveď: Refaktúrovať cestovné zamestnanca samozrejme môžete, otázne je, či vám uvedenú refakturáciu druhá strana uzná. Ak vyšlete zamestnankyňu na pracovnú cestu, ktorá nesúvisí s podnikaním vašej firmy, zamestnankyňa samozrejme má nárok na cestovné náhrady a mzdu za výkon práce, avšak tieto náklady nie sú daňovo uznaným výdavkom vašej firmy. V danom prípade by bolo vhodné, aby ste tieto náklady refaktúrovali majiteľovi, ale samozrejme až po dohode s ním.
Ak zamestnankyňu dočasne pridelíte na výkon práce k inému zamestnávateľovi na základe § 58 Zákonníka práce, takáto činnosť je predmetom dane z pridanej hodnoty a miesto dodania tejto služby upravuje § 15 ods. 8 písm. e) zákona o DPH. V danom prípade by bolo miesto dodania služby v Rakúsku, čiže faktúru by ste vystavovali bez 19% dane. Ak však prostredníctvom zamestnankyne poskytujete iné služby rakúskemu majiteľovi, hoci aj v tomto prípade ide o dodanie služby podľa § 9 zákona o DPH a miesto dodania služby je upravené v § 15 tohto zákona, vzhľadom na to, že nemám k dispozícii dostatok informácií, neviem určiť, kde je miesto dodania poskytovaných služieb a či ste povinní vystaviť faktúru s 19% DPH alebo bez DPH.

Dodatok: Našla som aj nasledujúce témy.
DPH pri prefakturácii miezd
Prefakturácia a DPH
DPH a prefakturácia miezd (http://www.porada.sk/t1042-dph-a-prefakturacia-miezd.html?highlight=Dph+prefaktur%E1cia+miezd)

Dodatok 2: Prikladám -
Metodický pokyn DRSR k uplatňovaniu dane z pridanej hodnoty pri dočasnom pridelení zamestnancov, podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
emgeton
31.05.07,06:12
Prosím o radu v danej oblasti - firma A (platca DPH) požičiava svojich zamestnancov firme B (neplatca DPH). Zamestnanci firmy A teda vykonávajú práce pre firmu B, ktorá zabezpečuje upratovací servis. Pre firmu A nevykonávajú títo jej zamestnanci žiadne práce. Mzdy zamestnancom vypláca firma A, ktorá tiež platí aj účtovníckej firme (neplatca DPH) za spracovanie miezd. Firma A chce firme B fakturovať mzdy zamestnancov + prefakturovať spracovanie miezd. Má vystaviť faktúru s DPH alebo bez DPH. Ďakujem za odpoveď.

Pridelenie zamestnancov je dodaním služby za protihodnotu. Miesto dodania služby je krajina odberateľa (§15/7,8).
M3G
27.07.07,15:22
Chcel som iba dodať, že na uvedenú činnosť dočasného pridelenia zamestnancov treba mať povolenie vykonávať agentúru dočasného zamestnávania.
Misicka21
08.06.11,07:49
Dobre, a v prípade, že zamestnávateľ je konateľov v obidvoch firmách A ( vyrába výrobky ) B ( preváža výrobky )
môžem spísať dohodu §58 ZP o požičaní, "pracovná výpomoc A-B, B-A", s tým, že sa to nebude fakturovať len by sa v prípade potreby vypomohlo zamestnancom??
KEJKA
08.06.11,08:00
konateľstvo v oboch firmách nie je podstatné.
Ide o dva samostatné právne subjekty a treba posúdiť či došlo k dodaniu, kedy a miesto dodania. odpovede máš vyššie.