andreag
31.05.07,08:10
Prosím o radu, akým spôsobom sa účtuje odkúpenie vlastných vydaných dlhopisov pred lehotou splatnosti?

1/Vydané dlhopisy r.2004 v hodnote nominálnej 1000 SK, 221/473
2/odkúpenie vlastného vydaného dlhopisu r. 2005 pred lehotou splatnosti za 990.- SK /je možné s ním buď ďalej obchodovať, príp.znehodnotiť/ 255/325
3/rozdiel medzi Nominálnou hodnotou a obstarávacou cenou 100,- 473/668
4/poplatok RMS spojený s prevodom vl. dlhopisu 10, 255/325

Je uvedený spôsob správny? Ďakujem pekne
andreag
04.06.07,10:10
Nájde sa niekto, kto mi odpovie prosím?