Milan7
31.05.07,09:25
Prosím o radu. Vyplácame odstupné zamestnancovi pri zrušení pracovného pomeru. Je daňovým nákladom firmy odstupné :
vo výške 2 násobku zárobku zamestnanca. V kolektívnej zmluve ale máme dohodnuté 5 mesačné odstupné . Je toto 5 mesačné odstupné daňovým nákladom ? Pre úplnosť keby sme mali dohodnuté v kolektívnej zmluve aj 10 mesačné odstupné bude aj toto daňovo uznaným nákladom ? Ďakujem za odpovede. :confused:
Denda
31.05.07,10:30