rommy
31.05.07,09:35
Ahoj poraďáci, v prílohe k zákonu o dani z príjmov sú v 3 odpis.skupine uvedené drobné stavby, neviete mi pomôcť čo sa tými drobnými stavbami rozumie? V zákone 50/1976 som to nenašla. Idem zaradiť chodník s parkoviskom okolo budovy a neviem či je to 3 alebo 4 odpis. skupina....
karpis
31.05.07,10:14
Ja to mám zaradené v 4. odpisovej skupine
daj si hľadať" spevnené polochy"
rommy
31.05.07,10:43
Ďakujem asi to dám do tej 4. A ešte sa spýtam ak môžem. Ak mám na stavbu kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku 1 rok ako mám postupovať pri odpisovaní?
rommy
31.05.07,11:36
Prosííííím... ešte ste sa s tou skúšobnou prevádzkou nestretli? Ja sa z toho zaraďovania a odpisovania asi zbláznim....
betka
31.05.07,11:55
ČO je drobná stavba:

http://www.porada.sk/showthread.php?t=44124&highlight=drobn%E1+stavba
Vo vyhľadávači: drobná stavba, nepodarilo sa mi preniesť to najdoležitejšie, ale o drobných satvbách sa tu popísalo dosť.
karpis
31.05.07,11:59
Ďakujem asi to dám do tej 4. A ešte sa spýtam ak môžem. Ak mám na stavbu kolaudačné rozhodnutie na skúšobnú prevádzku 1 rok ako mám postupovať pri odpisovaní?
Ja som sa s tým osobne ešte nestretla, čiže oni Ti skolaudovali budovu a ty tam môžeš fungovať len v skúšobnom režime a potom Ti vydajú nové kolaudačné rozhodnutie, ktoré už bude na normálnu prevádzku. To je sen!
rommy
31.05.07,12:09
Tak tak a teraz neviem či si budovu môžem normálne zaradiť a odpisovať alebo či sa tam postupuje nejako inak....
karpis
31.05.07,12:52
To si netrúfam povedať ako to má byť
betka
02.06.07,11:30
Stavba, kt. je predčasne alebo prechodne užívaná, je v účt. účtovaná v obstarávanom dlhodobom HM na účte 042.

Je potrebné účtovne zobraziť skutočnosť zníženia hodnoty takejto stavby v dôsledku jej predčasného alebo prechodného užívania a súčasne sa s takouto skutočnosťou vysporiadať pri uvedení stavby do užívania.

Účtovanie:
Účtovanie OP z dôvodu zníženia stavby pri prechodnom alebo predčasnom užívaní: 559/094
Zúčtovanie OP po uvedení stavby do trvalého užívania: 094/081 (oprávky k stavbám)
Pre účely daňového odpisovania je dôležité členenie stavby podľa času ich použiteľnosti na:
1.stavby trvalé, pri kt. nie je obmedz. doba ich trvania a využitia užívacím povolením
2. Stavba dočasná - čas trvania alebo využívania je obmedzený stavebným alebo užívacím povolením, stavebno-tech. dokumentáciou.

Pre účely odpisovania zaradím stavbu do používania až po kolaudácii. Pred kolaudáciou účtujem všetky výdavky ako obstaranie naúčet O42 ( vJU ako VNZD, )
rommy
02.06.07,12:15
Ale ja mám kolaudačné rozhodnutie na stavbu. Je tam napísané "povoľuje užívanie stavby na skúšobnú prevádzku do 1.1.08"
Myslela som, že by som stavbu normálne zaradila, účtovne odpisovala ale daňové odpisy by som účtovala až po tej skúšobnej prevádzke...
Jana Acsová
02.06.07,13:21
Jana Acsová
02.06.07,13:29
Rozdiel je iba v použití účtu 094. Ak sa jedná o nedokončenú investíciu účet 094 - opravná položka k nedokončenému dlhodobému majetku je vhodnejší.
rommy
02.06.07,13:46
Ale budova je dokončená, normálne v nej všetko funguje:D , na skúšobnú prevádzku je asi preto, lebo v budove je lakovňa asi to má niečo s ovzduším... Myslela som, že si ju môžem zaradiť, lebo kolaudačné mám a budem ju odpisovať len účtovne a o rok aj daňovo...
Jana Acsová
02.06.07,14:05
Postupy:

§ 33
Účtovanie obstarania dlhodobého majetku
(1) Dlhodobým nehmotným majetkom a dlhodobým hmotným majetkom sú na účely účtovania majetok a technické zhodnotenie podľa § 32 ods.2 písm. c) uvedené do užívania. Uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov23). Zníženie hodnoty stavby v období prechodného užívania stavby23a) a v období dočasného užívania stavby23b) sa účtuje podľa § 18. Po uvedení stavby do užívania23c) sa toto zníženie hodnoty upraví v odpisovom pláne a zúčtuje sa opravná položka v prospech účtu 081 – Oprávky k stavbám.

Odvolávky:
23) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z.
23a) § 83 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 229/1997 Z. z.
23b) § 84 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
23c) § 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 479/2005 Z. z.

Pozrite, na čo sa odvoláva, v zmysle čoho bolo vydané Vaše rozhodnutie, t.j. či sa jedná o uvádzané prechodné, alebo dočasné užívanie stavby. Ak áno, postup je uvedený v citovanom § 33 ods. 1 postupov.
rommy
11.07.07,19:55
Takže teraz po novom by som mala na konci roka vytvoriť opravnú položku na účet 553/094? Je to tak správne? A je takáto opravná položka daňovo uznaná? Mám v tých opravných položkách dosť chaoz, ešte som žiadnu nerobila :( .
betka
11.07.07,20:27
rommy prepáč, ešte ťa trošíčku dopletiem týmto:
Technická rekultivácia (TR) je samostatný druh hmotného majetku, predstavuje náklady, kt. UJ vynaložila.
Za TR považujeme:
- terénne úpravy, ako je presun a navážanie zeminy, zarovnania a nezrovnalosti terénu
- odstránenie následkov vodnej erozie
- odstránenie následkov zdevastovania pôdy po stavebnej činnosti
- odstránenie dočasných prístupových komunikácií.........
....
TR môže by súčasťou:
1. OC nákladov dlhodobého majetku (ak sa v súvislosti s výstavbou buduje nejaký závod a firma vybuduje dočasnú prístupovú cestu, oplotí pozemky...)
2. Náklady na TR sú súčasťou nákladov (zákono odpadoch, banský zákon)

3. TR je samostatným dlhodobým hmotným majetkom- náklady na jeho obstaranie nie sú súčasťou OC hmotného majetku.
Ide tu o - iný majetok-to sú stavby dočasného charakteru, napr. dočasné prístupové komunikácie, dočasne spevnené odstavné plochy, dočasné objekty na skladovanie stavebého materiálu. Po dokončení výstavby diela sa odstránia. Podokončení výstavby diela sa dočasné stavby odstránia. Ide o TR, ku kt. má vlastnícke právo hospodárenia iná osoba než tá, kt. mala zo všeobecne závazného predpisu povinnosť vykonať TR.

Tento iný majetok odpisujeme podľa par.26/6.
rommy
12.07.07,06:52
Tak si ma trošičku doplietla, vôbec neviem čoho sa to týka...:(
mango11
28.09.07,13:57
Ahoj poraďáci, v prílohe k zákonu o dani z príjmov sú v 3 odpis.skupine uvedené drobné stavby, neviete mi pomôcť čo sa tými drobnými stavbami rozumie? V zákone 50/1976 som to nenašla. Idem zaradiť chodník s parkoviskom okolo budovy a neviem či je to 3 alebo 4 odpis. skupina....

Je to v § 139b stavebneho zakona. V zmysle § 33 postupov uctovania sa pri prechodnom a docasnom uzivani stavby uctuje OP, t.j. uctuje sa o OP k uctu 042.Tento majetok nemozes zaradit pokym mas zo stavebneho uradu rozhodnutie len na docasne uzivanie stavby. Mame podobny pripad. V roku 2006 sme postavili obilne sila, ktore boli funkcne aj sme ich pouzivali, ale stavebny urad nam vydal rozhodnutie na docasne uzivanie stavby na skusobnu prevadzku do novembra 2007. Kazdy mesiac sme uctovali opravnu polozku k tejto stavbe na ucet 553/094 (od 1.1.2007,v r. 2006 to bolo 559/094). Hodnota stavby mi ostala v r. 2006 na ucte 042. V auguste 2007 sme uz dostali rozhodnutie o uzivani stavby, takze sme obilne sila zaradili do dlhodobeho majetku.
1.Tvorba OP k stavbe, ktora este nebola uvedena do uzivania, ale sa prechodne alebo docasne uziva 553/094
2.Uvedenie stavby do uzivania 021/042
3.Zrusenie vytvorenej OP 094/081
Po uvedeni do uzivania sa zacne stavba odpisovat z ceny, ktora je znizena o sumu opravnej polozky.
Este k danovym zalezitostiam, tato opravna polozka je danovo neuznana, patri medzi tzv. ostatne opravne polozky, ktore je danovnik povinny tvorit v uctovnictve v zmyle zasady opatrnosti, ale nie je mozne ju danovo uplatnit.
rommy
28.09.07,14:14
A musím o tej opravnej položke účtovať každý mesiac? Lebo vedenie sa snaží aby právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo do konca tohto roka takže by som na konci roka stavbu zaradila a uplatnila daň. odpis.
mango11
01.10.07,11:33
A musím o tej opravnej položke účtovať každý mesiac? Lebo vedenie sa snaží aby právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo do konca tohto roka takže by som na konci roka stavbu zaradila a uplatnila daň. odpis.

Noooo, mala by si:) . Nie je podstatne, ci to zaradis v auguste alebo v decembri, uctovanie o opravnej polozke nemozes predsa vynechat. Po prve, ze by si porusila zakon o uctovnictve a postupy uctovania a po druhe v akej hodnote by si zaradila potom ten majetok? Ved o vysku opravnej polozky musis znizit cenu majetku pri zaradovani a tak tu OP musis mat aj niekde zauctovanu. Danovy odpis si sice uplatnis, ale predmetom uctovnictva je odpis uctovny....
rommy
25.10.07,09:48
Ahoj, potrebovala by som ešte pár info k tej opravnej položke. Takže ak som to pochopila správne, tak stavbu mám mať stále na 042 (http://www.porada.sk/t59428-042-obstaranie-dlhodobeho-hmotneho-majetku.html) a mesačne účtujem opravnú položku 553 (http://www.porada.sk/t59570-553-tvorba-a-zuctovanie-opravnych-poloziek-k-dlhodobemu-majetku.html)/094. Môžeš mi ešte prosím poradiť v akej výške ju mám tvoriť?
Ak budem mať právoplatné kol.rozhodnutie, tak zaúčtujem cca 23mil. 021 (http://www.porada.sk/t59419-021-stavby.html)/042
cca 900tis. 094 (http://www.porada.sk/t59454-094-opravne-polozky-k-nedokoncenemu-dlhodobemu-hmotnemu-majetku.html)/081
A stavbu si do majetku zaradím v sume 23mil. - 900tis.= 22,1 a z tejto hodnoty uplatňujem účtovné aj daňové odpisy?
Je to dosť zložité, navyše bývalá účtovníčka mi poradila, že si stavbu môžem zaradiť a účtovne odpisovať, len si nesmiem uplatniť daň.odpis. Takže to budem asi musieť poopravovať...