sybila3
31.05.07,09:53
Ešte by som sa chcela opýtať, keď je dátum na súvahe schválenie napr. 30.3.2007, to znamená, že vtedy sa konalo valné zhromaždenie, alebo nie? dík
Anja111
31.05.07,10:18
Ešte by som sa chcela opýtať, keď je dátum na súvahe schválenie napr. 30.3.2007, to znamená, že vtedy sa konalo valné zhromaždenie, alebo nie? dík

Áno. A mala by si mať aj Zápisnicu z Valného zhromaždenia, konaného 30.3.2007, kde je schválená účtovná závierka...
Fany
31.05.07,10:20
A nevie sem niekto pripojit nejaký vzor takej zápisnice?
sta
31.05.07,10:26
A nevie sem niekto pripojit nejaký vzor takej zápisnice?

Ja používam túto. ;) Je to taká jednoduchá pre malú spoločnosť, ktorá len vyslovene schvaľuje VH a jeho rozdelenie.
Anja111
31.05.07,10:27
sybila3
31.05.07,10:33
Super, díky, na súd do obchodného registra sa to môže zaslať poštou alebo treba zaniesť osobne, díky.
Anja111
31.05.07,10:34
Super, díky, na súd do obchodného registra sa to môže zaslať poštou alebo treba zaniesť osobne, díky.
Môžeš aj poštou.
sybila3
31.05.07,10:43
A mám to zaslať dvojmo, alebo 1x, nemusím to mať potvrdené, že to prebrali? dík
Aljok
31.05.07,10:46
Zašli 1 x, doporučene, so sprievodným listom.
sybila3
31.05.07,10:48
A priložím výkaz ziskov a strát, súvahu, poznámky, prikladá sa aj daňové priznanie, myslím, že nie, díky.
sta
31.05.07,10:50
A priložím výkaz ziskov a strát, súvahu, poznámky, prikladá sa aj daňové priznanie, myslím, že nie, díky.

Daňové priznanie sa neprikladá.
Aljok
31.05.07,10:50
DP neposielaš.
Anja111
31.05.07,10:50
A priložím výkaz ziskov a strát, súvahu, poznámky, prikladá sa aj daňové priznanie, myslím, že nie, díky.
Súvaha, Výkaz ziskov a strát a Poznámky. DP nie.
Aljok
31.05.07,10:52
Tri odpovede naraz.:) :) :)
sybila3
31.05.07,19:08
Keď sa dáva dodatočná súvaha na DU tak sa dáva s aktuálnymi číslami, aké majú byť, alebo sa tam uvádzajú len tie opravy? díky
Johanka
31.05.07,19:10
Uvedieš správne čísla.
sybila3
01.06.07,06:00
Aj výkaz ziskov a strát, tiež. Takže to podám ako keby nový výkaz, díky. Ale ešte sa opýtam na dodatočné daňové, to sa nepodáva nové, len sa tam píše suma ktorú treba doúčtovať? dík
Johanka
01.06.07,06:13
Aj do dodatočného DP vypíšeš správne čísla. Na strane 3 daňového priznania je tabuľka , v ktorej sa vyčísľujú rozdiely oproti riadnemu DP.
sybila3
01.06.07,10:32
A keď som zistila vyššiu daň, tak ked dnes podám dodatočné, musí byť dnes aj doplatená? díky A tým pádom aj preddavky treba doplatiť za I.štvrťrok. dík
evina
01.06.07,12:15
A keď som zistila vyššiu daň, tak ked dnes podám dodatočné, musí byť dnes aj doplatená? díky A tým pádom aj preddavky treba doplatiť za I.štvrťrok. dík
§39
2) Ak zistí daňový subjekt, že jeho daňová povinnosť má byť vyššia, ako bola uvedená v daňovom priznaní alebo hlásení alebo správcom dane vyrubená, je povinný predložiť do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení dodatočné priznanie alebo hlásenie. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná.

Teda pekne musíš poplatiť:)
sybila3
03.06.07,18:12
Díky za odpoveď, ešte len si chcem overiť, súvahu a výkaz ziskov a strát vypisujem po zdanení-čiže po zaúčtovaní dane v mojich výkazoch. A riadok súvahy 85 a riadok výkazu ZaS musia sedieť a má tam byť zisk po zdanení. Dúfam, ď.
evina
03.06.07,18:18
Díky za odpoveď, ešte len si chcem overiť, súvahu a výkaz ziskov a strát vypisujem po zdanení-čiže po zaúčtovaní dane v mojich výkazoch. A riadok súvahy 85 a riadok výkazu ZaS musia sedieť a má tam byť zisk po zdanení. Dúfam, ď.

Áno výkazy sa zostavujú po zdanení, teda zaúčtovaní dane. Vo výkazoch je tzv, čistý zisk, teda zisk po zdanení a musí byť totožný v oboch výkazoch.
sybila3
03.06.07,18:21
Daň zaúčtujem tú, ktorá mi vyšla na riadku 910, po odrátaní, r.830-zrážkovej dane, čiže aj preddavky sa budú platiť z tejto dane. díky moc
evina
03.06.07,18:32
Daň zaúčtujem tú, ktorá mi vyšla na riadku 910, po odrátaní, r.830-zrážkovej dane, čiže aj preddavky sa budú platiť z tejto dane. díky moc

Daň zaúčtuješ tú, ktorá Ti vyšla na riadku 600, t.j. základ dane krát 19% = daň.

Odpočítanie zrážkovej dane, prípadne preddavkov má vplyv na výšku úhrady dane, nie na jej celkovú výšku.

Preddavky sa budú platiť:
-daň, znížená o zápočet dane zaplatenej v zahraničí a o daň vybranú podľa § 43 odpočítavanú ako preddavok na daň.
sybila3
03.06.07,18:44
Takže daň z riadku 600 pôjde na 591 a preddavky rátam z riadku 910, kde mám od dane odrátané zrážky-daň z výnosov v banke 59,-. Dúfam, že je to dobre, lebo to budem musieť prerábať, dík
evina
03.06.07,19:25
Takže daň z riadku 600 pôjde na 591 a preddavky rátam z riadku 910, kde mám od dane odrátané zrážky-daň z výnosov v banke 59,-. Dúfam, že je to dobre, lebo to budem musieť prerábať, dík
Áno .