Jana Acsová
31.05.07,12:52
K súvisiacej problematike stravovania SZČO aktuálne vydalo DR SR usmernenie, ktoré ozrejmuje v praxi riešené otázky.

Z usmernenia zverejneného v máji 2007 (nájdete ho aj v prílohe a na stránke DRSR) vyberám:

2/ Odpočítanie dane pri nákupe stravných lístkov a stravovacích poukážok na osobnú spotrebu

Platiteľ dane, fyzická osoba si nakupuje pre vlastnú spotrebu (nemá žiadnych zamestnancov) bežné stravné lístky a stravovacie poukážky, pričom si uplatňuje výdavky na stravovanie podľa §19 ods.2 písm. p ) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dani z príjmov). Má platiteľ nárok na odpočítanie dane z nákupu stravného lístka a pri stravovacích poukážkach zo služby sprostredkovania?

Podľa §19 ods.2 písm. e) zákona o dani z príjmov‚ sú daňovými výdavkami, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok uvedených v zákone o dani z príjmov, výdavky daňovníka s príjmami podľa §6 ods.1 a 2 zákona o dani z príjmov vynaložené v súvislosti s činnosťou vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva, najviac vo výške , aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom na tomto mieste. Podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za každý odpracovaný deň v kalendárnom mesiaci , najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/ 2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Napriek skutočnosti, že zákon o dani z príjmov v citovaných ustanoveniach umožňuje fyzickým osobám zahrnúť do výdavkov aj náklady na stravovanie, Daňové riaditeľstvo SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zaujalo nasledovné stanovisko:

Náklady na stravovanie nemožno považovať z hľadiska zákona o DPH za náklady na tovary a služby, ktoré fyzická osoba prijala na účely svojho podnikania, a teda fyzickej osobe, platiteľovi dane, v zmysle § 49 zákona o DPH pri nákupe stravných lístkov a stravovacích poukážok na osobnú spotrebu nevzniká právo na odpočítanie dane.
Zoltán Kovács
31.05.07,12:58
Napriek skutočnosti, že zákon o dani z príjmov v citovaných ustanoveniach umožňuje fyzickým osobám zahrnúť do výdavkov aj náklady na stravovanie, Daňové riaditeľstvo SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zaujalo nasledovné stanovisko:

Náklady na stravovanie nemožno považovať z hľadiska zákona o DPH za náklady na tovary a služby, ktoré fyzická osoba prijala na účely svojho podnikania, a teda fyzickej osobe, platiteľovi dane, v zmysle § 49 zákona o DPH pri nákupe stravných lístkov a stravovacích poukážok na osobnú spotrebu nevzniká právo na odpočítanie dane.Tak priznám sa, že som :eek::eek::eek:.
JAJA11
31.05.07,13:03
Daňové riaditeľstvo SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zaujalo nasledovné stanovisko:

Náklady na stravovanie nemožno považovať z hľadiska zákona o DPH za náklady na tovary a služby, ktoré fyzická osoba prijala na účely svojho podnikania, a teda fyzickej osobe, platiteľovi dane, v zmysle § 49 zákona o DPH pri nákupe stravných lístkov a stravovacích poukážok na osobnú spotrebu nevzniká právo na odpočítanie dane.

[/quote]

A zas tu máme problém, ktorý treba riešiť, lebo toto je v rozpore so zákonom. Ak platiteľ DPH vykonáva len činnosť s DPH a má faktúru za obedy alebo stravné lístky s DPH, nevidím zákonný dôvod, prečo by si ich nemohol uplatniť. :confused: A čo keď to doteraz robil v rozpore s týmto usmernením? :o
Zoltán Kovács
31.05.07,13:07
Daňové riaditeľstvo SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zaujalo nasledovné stanovisko:

Náklady na stravovanie nemožno považovať z hľadiska zákona o DPH za náklady na tovary a služby, ktoré fyzická osoba prijala na účely svojho podnikania, a teda fyzickej osobe, platiteľovi dane, v zmysle § 49 zákona o DPH pri nákupe stravných lístkov a stravovacích poukážok na osobnú spotrebu nevzniká právo na odpočítanie dane.A zas tu máme problém, ktorý treba riešiť, lebo toto je v rozpore so zákonom. Ak platiteľ DPH vykonáva len činnosť s DPH a má faktúru za obedy alebo stravné lístky s DPH, nevidím zákonný dôvod, prečo by si ich nemohol uplatniť. :confused: A čo keď to doteraz robil v rozpore s týmto usmernením? :o[/quote]

Dúfam, že toto usmernenie nemá spätnú platnosť. Nemám v úmysle spätne prerábať dph a podávať DDP. Nič iné nám neostáva, ako držať sa tohto usmernenia, ak nechceme mať starosti pri kontrole dph.
Anja111
31.05.07,13:09
Daňové riaditeľstvo SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zaujalo nasledovné stanovisko:

Náklady na stravovanie nemožno považovať z hľadiska zákona o DPH za náklady na tovary a služby, ktoré fyzická osoba prijala na účely svojho podnikania, a teda fyzickej osobe, platiteľovi dane, v zmysle § 49 zákona o DPH pri nákupe stravných lístkov a stravovacích poukážok na osobnú spotrebu nevzniká právo na odpočítanie dane.A zas tu máme problém, ktorý treba riešiť, lebo toto je v rozpore so zákonom. Ak platiteľ DPH vykonáva len činnosť s DPH a má faktúru za obedy alebo stravné lístky s DPH, nevidím zákonný dôvod, prečo by si ich nemohol uplatniť. :confused: A čo keď to doteraz robil v rozpore s týmto usmernením? :o[/quote]

To máme začať podávať DDP k DPH a doplácať DPH?
JAJA11
31.05.07,13:14
To máme začať podávať DDP k DPH a doplácať DPH?[/quote]

Ja si myslím, že nie, lebo to ich vysvetlenie nemá oporu v zákone, ale záleží od daňovej kontroly a väčšinou sa bude jednať o nízke sumy, takže tú pokutu radšej zaplatíme, aky by sme sa mali dohadovať s daňovákmi. (I keď dnes mám skôr pozitívne skúsenosti s nimi a v takýchto prípadoch postupovali korektne a nepokutovali tieto sporné veci.) :rolleyes:
Jana Acsová
31.05.07,13:17
A ako ste to riešili doteraz? Na Porade sa o tom diskutovalo, len nebolo úplne jasné stanovisko daňovej správy, ale zo skúsenosti viem, že sa skôr inklinovalo k tomu, aby sa to považovalo za osobnú spotrebu a teda buď by nebola daň odpočítavaná, alebo by následne bola dopočítala s vystavením dokladu podľa § 71 ods. 9.
Viac tém na Porade rozoberalo tento problém. ALBO bola zapojená do diskusií a rovnako som zastávala názor, že "s právom na odpočítanie dane v tomto prípade zachádzať opatrne".

Pre mňa je však významná nepriama informácia o sprostredkovateľskej prirážke stravovacích poukážok. Malo by sa jednať o súvisiaci náklad so zabezpečením stravovania a ak sa nejedná o dodávku pre účely podnikania, tak ani DPH z predmetnej provízie nie je možné odpočítať.
Zoltán Kovács
31.05.07,13:20
Pre mňa je však významná nepriama informácia o sprostredkovateľskej prirážke stravovacích poukážok. Malo by sa jednať o súvisiaci náklad so zabezpečením stravovania a ak sa nejedná o dodávku pre účely podnikania, tak ani DPH z predmetnej provízie nie je možné odpočítať.

DPH z sprostredkovateľskej prirážky bez okolkov som uplatňoval. Podľa mňa je to cele na hlavu postavené. Ak zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie svojím zamestnancom, a pritom má právo si uplatniť dph, tak szčo je zase postavený do menejcennej kategórie, alebo szčo nepotrebuje prijímať stravu aby mohol ešte lepšie, rýchlejšie, kvalitnejšie ...... zarábať svoje peniažky, nebodaj ešte aj zbohatnúť. :D
rene
31.05.07,13:21
Ja som tento problem riesila v marci, ked nas upozornili pri kontrole roka 2006, aby sme si v roku 2007 davali pozor pri stravnych listkoch SZCO , nakolko nevznika pravo na odpocitanie dane. Radsej sme podali sme DDP a teraz nenarokujeme.
Jana Acsová
31.05.07,13:25
Je dobre, že sa dostalo na svetlo takéto usmernenie ... z dôvodu názorovej nejednotnosti v praxi.
Anja111
31.05.07,13:30
A podľa akého kľúča budem rozpočítavať províziu, keď SZČO nakupuje stravné poukážky pre seba, spolu s poukážkami pre zamestnancov? Pri nákupe ešte neviem, koľko poukážiek použije pre seba...
JAJA11
31.05.07,13:36
DPH z sprostredkovateľskej prirážky bez okolkov som uplatňoval. Podľa mňa je to cele na hlavu postavené. Ak zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť stravovanie svojím zamestnancom, a pritom má právo si uplatniť dph, tak szčo je zase postavený do menejcennej kategórie, alebo szčo nepotrebuje prijímať stravu aby mohol ešte lepšie, rýchlejšie, kvalitnejšie ...... zarábať svoje peniažky, nebodaj ešte aj zbohatnúť. :D

najviac vo výške , aká je ustanovená pre zamestnancov podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, a to na stravovanie, ubytovanie, cestovné dopravnými prostriedkami a nevyhnutné výdavky spojené s pobytom na tomto mieste. Podľa § 19 ods. 2 písm. p) zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom stravné vynaložené daňovníkom s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov za každý odpracovaný deň v kalendárnom mesiaci , najviac v rozsahu a vo výške ustanovených na kalendárny deň pre časové pásmo 5 až 12 hodín podľa zákona č. 283/ 2002 Z. z. v znení neskorších predpisov

Ak sa držím tohoto, tak ak mám právo pri zamestnacovi si uplatniť DPH, tak prečo by som si ako SZČO nemohla toto DPH uplatniť. Na základe akého paragrafu? To stravovanie je pre osobnú potrebu a potom by som si ho nemohla dať ani do nákladov. Ale zákon povolil a zaradil stravovanie ako náklad a tým ho posunul do oprávnených nákladov a podľa mňa spolu so všetkým čo s tým súvisí. Jednoducho povedané stravovanie je náklad súvisiaci s podnikaním, z toho vyplýva, že vzniká právo na odpočet. :mad: Je jasné, že si DPH teraz nebudem uplatňovať, lebo je usmernenie, ale kľudne to môže skončiť ako so stravnými lístkami a DPH. :mee:
JAJA11
31.05.07,13:38
A podľa akého kľúča budem rozpočítavať províziu, keď SZČO nakupuje stravné poukážky pre seba, spolu s poukážkami pre zamestnancov? Pri nákupe ešte neviem, koľko poukážiek použije pre seba...

A to je len dôkaz, že zas vymysleli úradníci od stola totálnu hlúposť.:mad: :mad:
Jana Acsová
31.05.07,13:42
A podľa akého kľúča budem rozpočítavať províziu, keď SZČO nakupuje stravné poukážky pre seba, spolu s poukážkami pre zamestnancov? Pri nákupe ešte neviem, koľko poukážiek použije pre seba...V tom prípade by som doporučovala uplatniť odpočítanie dane a následne sledovať výdaj stravovacích poukážok ... a v prípade výdaja lístkov pre SZČO vystaviť doklad podľa spomínaného § 71 ods. 9. Predpokladám, že evidenciu stravovacích poukážok robíte priebežne, najmenej raz sa mesiac. Od toho by som odvinula aj následné dodanenie provízie zo SL pre SZČO.
Jana Acsová
31.05.07,13:47
Ak sa držím tohoto, tak ak mám právo pri zamestnacovi si uplatniť DPH, tak prečo by som si ako SZČO nemohla toto DPH uplatniť. Na základe akého paragrafu? To stravovanie je pre osobnú potrebu a potom by som si ho nemohla dať ani do nákladov. Ale zákon povolil a zaradil stravovanie ako náklad a tým ho posunul do oprávnených nákladov a podľa mňa spolu so všetkým čo s tým súvisí. Váš prístup k problematike nie je úplne správny. Prečo? Lebo definície podľa zákona o DPH a podľa zákona o daniach z príjmov, ako aj východiská týchto predpisov sú rôzne. To, že sa jedná o dańový výdavok podľa § 19 zákona o daniach z príjmov, neznamená, že sa nejedná o výdavok na osobnú spotrebu SZČO podľa § 9 ods. 3 zákona o dani z pridanej hodnoty. Daňová uznateľnosť výdavkov nemusí ísť ruka v ruke s právom na odpočítanie dane. Sú to dva rozdielne právne predpisy. Ani tovar pre účely DPH nie je vždy účtovaný na 132 ... iba vtedy, ak splní účtovnú definíciu tovaru. To, že pre účely DPH je to tovar na to nemá žiadny vplyv. Tak ani daňová uznateľnosť nemusí (ale samozrejme môže) mať vplyv na právo odpočítať DPH.
Anja111
31.05.07,13:48
V tom prípade by som doporučovala uplatniť odpočítanie dane a následne sledovať výdaj stravovacích poukážok ... a v prípade výdaja lístkov pre SZČO vystaviť doklad podľa spomínaného § 71 ods. 9. Predpokladám, že evidenciu stravovacích poukážok robíte priebežne, najmenej raz sa mesiac. Od toho by som odvinula aj následné dodanenie provízie zo SL pre SZČO.
Áno, robím to mesačne. (Ale aj tak sa mi to nepáči...)
Jana Acsová
31.05.07,13:50
Áno, robím to mesačne. (Ale aj tak sa mi to nepáči...)
Však si odbehnite do inej dépéháčkárskej témy ... jedna dva ... Zlepší sa Vám nálada. .-)
duficek
31.05.07,13:55
mrzi ma, ze svojim prispevkom som znizil uroven porady a dovolil som si pouzit expresivnejsie vyjadrenie, aj ked nie vulgarne...:rolleyes:
Zoltán Kovács
31.05.07,13:57
to si zas ti zakakani perohryzi budu mat na com zgustnut pri kontrole....

mimotemy Pochopím rozčúlenie dufiček, ale myslím si, že kultúra porady je na vyššej úrovni.
duficek
31.05.07,14:01
Váš prístup k problematike nie je úplne správny. Prečo? Lebo definície podľa zákona o DPH a podľa zákona o daniach z príjmov, ako aj východiská týchto predpisov sú rôzne. To, že sa jedná o dańový výdavok podľa § 19 zákona o daniach z príjmov, neznamená, že sa nejedná o výdavok na osobnú spotrebu SZČO podľa § 9 ods. 3 zákona o dani z pridanej hodnoty. Daňová uznateľnosť výdavkov nemusí ísť ruka v ruke s právom na odpočítanie dane. Sú to dva rozdielne právne predpisy. Ani tovar pre účely DPH nie je vždy účtovaný na 132 ... iba vtedy, ak splní účtovnú definíciu tovaru. To, že pre účely DPH je to tovar na to nemá žiadny vplyv. Tak ani daňová uznateľnosť nemusí (ale samozrejme môže) mať vplyv na právo odpočítať DPH.
to je sice pravda, ale potom ma DPH pri sprostredkovani dvojaky status, PRECO? listok pre zamestnanca je pre SZCO-zamestnavatela "tovar", ale listok pre samotneho SZCO nie? :mee:
Jana Acsová
31.05.07,14:05
to je sice pravda, ale potom ma DPH pri sprostredkovani dvojaky status, PRECO? listok pre zamestnanca je pre SZCO-zamestnavatela "tovar", ale listok pre samotneho SZCO nie? :mee:V oboch prípadoch sa jedná o tovar. Len účel je iný. A ... nebombardujme niekoho, kto za to nemôže. Berme to ako fakt ... a postupujme v praxi podľa zverejneného usmernenia.
Katka2
01.06.07,11:11
Mohol by to niekto prosím vysvetliť na konkrétnom príklade? Ďakujem.
Účtujeme v JÚ.
Jana Acsová
01.06.07,11:39
Mohol by to niekto prosím vysvetliť na konkrétnom príklade? Ďakujem.
Účtujeme v JÚ.
Pravdaže. Ale zadajte si otázku do príslušnej porady týkajúcej sa jednoduchého účtovníctva.
Marianna01
05.06.07,17:31
už vidím mojich klientov, ako nadšene sa tvária...

mimotemy je to celé nezmysel. Ja beriem všetko na 100%, čo písala Janka, treba to brať tak, ako to je. Nadávaním a hrešením nič nevyriešime, bude to aj naďalej rovnako, ale ako skvele sa nám uľaví...
JAJA11
06.06.07,07:26
mimotemy Pochopím rozčúlenie dufiček, ale myslím si, že kultúra porady je na vyššej úrovni.


mimotemy ono to niekedy človeku v zlosti ujde aj to čo by inak nepovedal, ale čo nám iné ostáva, aspoň si trochu ulaviť. Už sme tu mali DPH zo stravných lístkov zamestnancov a museli kapitulovať :D , lenže teraz sa bude jednať o malé sumy, takže to nik nedá na súd, a im ostane ich "pravda". :mad:
duficek
07.06.07,12:01
ja by som mal k tejto problematike este podotazku k uplatneniu DPH.
takze DPH si nemozem uplatni ani zo sprostrekovatelskeho poplatku pri nakupe stravnych listkoch pre SZCO.
co ale s DPH z toho poplatku, ak su tie listky pre zamestnancov, ale zamestnancovi su listky preplacane v plnej vyske s maximalnym moznym prispevkom zo soc. fondu, teda zamestnanec za listky nic nedoplaca.

mam za to, ze ani v tomto pripade nie je narok na odpocet DPH, spravne?

este dodatok - ak je to tak, je tado neuplatnitelna DPH v JU aspon VOZD, alebo VNZD?
b.breza
07.05.08,07:44
Daňové riaditeľstvo SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zaujalo nasledovné stanovisko:

"Náklady na stravovanie nemožno považovať z hľadiska zákona o DPH za náklady na tovary a služby, ktoré fyzická osoba prijala na účely svojho podnikania"

Zase ďalšia somarina, krtorá sa podarila vyprodukovať MF a DR.
Je to obdobné, ako keď tvrdili a uzákonili, že SZČO nemá nárok na str. lístky vôbec. A pritom pracoval tak isto a často oveľa viac ako jeho zamestnanec.
Teraz nemá nárok na odpočet DPH, ale ak kupuje str. listky pre zamestnancov na odpočet DPH má nárok (zo sprostredkov. provízie).
...nemožno považovať z hľadiska zákona o DPH za náklady na tovary a služby, ktoré fyzická osoba prijala na účely svojho podnikania. A ak je štátna organizácia platiteľom DPH a str. lístky dostáva napr. p. generálny riaditeľ, v tomto prípade je nárok na odpočet DPH? Treba dávať veľký pozor, aby SZČO - obuvník, stolár, účtovník náhodou nezbohatol.
JAJA11
07.05.08,08:18
Daňové riaditeľstvo SR v spolupráci s Ministerstvom financií SR zaujalo nasledovné stanovisko:

"Náklady na stravovanie nemožno považovať z hľadiska zákona o DPH za náklady na tovary a služby, ktoré fyzická osoba prijala na účely svojho podnikania"

Zase ďalšia somarina, krtorá sa podarila vyprodukovať MF a DR.
Je to obdobné, ako keď tvrdili a uzákonili, že SZČO nemá nárok na str. lístky vôbec. A pritom pracoval tak isto a často oveľa viac ako jeho zamestnanec.
Teraz nemá nárok na odpočet DPH, ale ak kupuje str. listky pre zamestnancov na odpočet DPH má nárok (zo sprostredkov. provízie).
...nemožno považovať z hľadiska zákona o DPH za náklady na tovary a služby, ktoré fyzická osoba prijala na účely svojho podnikania. A ak je štátna organizácia platiteľom DPH a str. lístky dostáva napr. p. generálny riaditeľ, v tomto prípade je nárok na odpočet DPH? Treba dávať veľký pozor, aby SZČO - obuvník, stolár, účtovník náhodou nezbohatol.

Plne súhlasím, kedysi sa nemohla uplatniť ani pri zamestnancoch DPH, respektíve sa musela odvádzať z celého plnenia, až keď rozhodol europský súd, museli upustiť od svojho stanoviska. Teraz majú výhodu, že sa žiaden SZČO neobráti na súd, pretože sa jedná len o pár korún. Ale jednoznačne to nie je plnenie pre SZČO ako súkromnú osobu, ale pre SZČO - podnikateľa - t.j. mala by byť možnosť odpočítania DPH. :o Ale každá koruna dobrá pre tento štát. Veď im veru veľa chýba. :rolleyes:
Vranová
07.05.08,23:31
Presne, je to rok staré a bolo to vyvesené na info tabuli na daňovom úrade, teda aspoň v TN.
Pravdu povediac, ani mne sa to nepáči, pretože DPH je uplatnené len na služby, čiže v podstate na províziu /sprostredkovanie/. Súhlasím tu s názormy, že je to diskriminácia SZČO.
Vranová
07.05.08,23:34
Zo nevadí, že zamestnanec nič nedopláca...im nejde o zamestnancov , ale výslovne sa to týka SZČO!!!!! Veru čítala som tu jeden príspevok, kde je napísané...boja sa aby niekto nezbohatol....
luluha
20.05.08,09:34
Neviem či som tomu dobre pochopila takže:
Môžem si uplatniť nárok na odpočet DPH z provízie za lístky pre SZČO?
Čo ak SZČO dostane faktúru od platcu DPH za stravu napr. v reštaurácii za zamestnancov a tam vyčíslená DPH je, môžem ju uplatniť? Alebo len 55%?
Tweety
20.05.08,09:36
Neviem či som tomu dobre pochopila takže:
Môžem si uplatniť nárok na odpočet DPH z provízie za lístky pre SZČO?
Čo ak SZČO dostane faktúru od platcu DPH za stravu napr. v reštaurácii za zamestnancov a tam vyčíslená DPH je, môžem ju uplatniť? Alebo len 55%?
Nie, z provízie nemôžeš, o tom je to usmernenie drsr.
Nárok na odpočet zo stravy pre zamestnancov aj SZČO je, nie je však nárok na odpočet dph z provízie pre SZČO.
luluha
20.05.08,09:53
Prepáč že sa pýtam stále dokola ale nejako som z toho dopletená.
To znamená, že z provízie pre zamestnancov si uplatniť DPH môžem?
DPH z faktúry z reštaurácie si uplatním celú?
Tweety
20.05.08,09:55
Prepáč že sa pýtam stále dokola ale nejako som z toho dopletená.
To znamená, že z provízie pre zamestnancov si uplatniť DPH môžem?
DPH z faktúry z reštaurácie si uplatním celú?
Áno, z provízie za nákup pre zamestn. je možné uplatniť odpočet, aj z faktúry pre zamestnancov. Tak ako som písala vyššie.:)
luluha
20.05.08,10:02
Ďakujem :)
vgabka
09.06.08,20:25
Tweety, prosim Ťa, vyveď ma z tejto polemiky. Po prečítaní všetkých príspevkov od začiatku (aj keď je tam časový posun) som pochopila, že SZČO si nemože uplatniť DPH zo stravných lístkov pre seba a ani z provízie za stravné lístky pre seba. Ale Ty si v tomto príspevku napísala "Nárok na odpočet zo stravy pre zamestnancov aj SZČO je". Takže tomu už vôbec nerozumiem.
Tweety
09.06.08,20:28
Tweety, prosim Ťa, vyveď ma z tejto polemiky. Po prečítaní všetkých príspevkov od začiatku (aj keď je tam časový posun) som pochopila, že SZČO si nemože uplatniť DPH zo stravných lístkov pre seba a ani z provízie za stravné lístky pre seba. Ale Ty si v tomto príspevku napísala "Nárok na odpočet zo stravy pre zamestnancov aj SZČO je". Takže tomu už vôbec nerozumiem.
V ktorom príspevku ?
vgabka
09.06.08,20:29
Príspevok 32
Tweety
09.06.08,20:32
Príspevok 32Odpoveď je správna. U SZČO nie je nárok na odpočet dph z provízie pri nákupe straveniek. Kedže stravenky sú považované za ceniny, nie sú s dph, ale provízia áno. V príspevku som spomenula stravu, nie stravenky, a tá je od platiteľa dph s daňou, tu je nárok na jej odpočet. Samozrejme ak je doklad od platiteľa platiteľovi dph.
vgabka
09.06.08,20:41
A čo v prípade, ak je strava zabezpečovaná prostredníctvom stravovacieho zariadenia a je vystavená faktúra za odber stravy pre zamestnancov aj SZČO (aj s DPH)? V tom prípade DPH pripadajúcu na stravovanie pre SZČO si nemôžem uplatniť, nie?
Tweety
09.06.08,20:52
A čo v prípade, ak je strava zabezpečovaná prostredníctvom stravovacieho zariadenia a je vystavená faktúra za odber stravy pre zamestnancov aj SZČO (aj s DPH)? V tom prípade DPH pripadajúcu na stravovanie pre SZČO si nemôžem uplatniť, nie?
Pozri prísp. 32. Tam odpoveď máš.:)
vgabka
09.06.08,21:04
Už posledný krát - takže príspevok 9 je teda nesprávny
japis
09.06.08,21:45
Ja si myslím, že príspevok 32 je nesprávny. DÚ považuje náklady na stravovanie FO z hľadiska DPH za osobnú spotrebu, a teda, podľa môjho názoru, nemožno si uplatniť DPH z faktúr za stravu pre SZČO, tu nejde iba o províziu zo stravovacích poukážok, ale
všetky náklady na stravu SZČO.
lynn
11.06.08,15:56
Tiež čítam všetky príspevky od začiatku ohľadom možnosti /pre zamestancov/ resp. nemožnosti /pre SZČO/uplatniť DPH na vstupe z provízie pri nákupe stravovacích poukážok a vie mi niekto poradiť za čo sú považovaní konatelia s.r.o., ktorí nemajú postavenie zamestnanca /nemajú so spoločnosťou uzavretú prac.zmluvu/, nie sú SZČO a pracujú len pre túto spoločnosť?
Anja111
11.06.08,16:25
Tiež čítam všetky príspevky od začiatku ohľadom možnosti /pre zamestancov/ resp. nemožnosti /pre SZČO/uplatniť DPH na vstupe z provízie pri nákupe stravovacích poukážok a vie mi niekto poradiť za čo sú považovaní konatelia s.r.o., ktorí nemajú postavenie zamestnanca /nemajú so spoločnosťou uzavretú prac.zmluvu/, nie sú SZČO a pracujú len pre túto spoločnosť?
Konatelia sú pre tieto účely považovaní za zamestnancov...
Petra29
15.06.08,07:46
Konatelia sú pre tieto účely považovaní za zamestnancov...
Konatelia sú považovaní za zamestnancov aj bez PP, na účely zdrav.poistenia a zákona o dani z pr. /zdaˇovanie odmeny, odvod preddavku na ZP/. Bez PP však nie sú považovaní za zamestnancov podľa Zákonníka práce, z tohoto dôvodu nárok na SL konateľom bez uzavretého PP nevzniká a prípadné poskytnutie SL týmto konateľom /bez PP/ nebude daň.výdavkom. Žiaľ, nárok na stravu nemajú, ale ak by boli na služobke, tu už aplikujeme zákon o cest.náhradách, z ktorého im vzniká nárok na stravné.
Milan Benka
17.06.08,08:26
Na zamyslenie:

" Zák. práce
§152
......
(7) Zamestnávateľ môže po prerokovaní so zástupcami zamestnancov

a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci, alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa odseku 3.

595/2003
§19
....
2) Daňové výdavky, ktoré možno uplatniť len v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, sú

a) výdavky (náklady), ktoré je daňovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov, 84)
b) výdavky (náklady) na prevádzku vlastného zariadenia na ochranu životného prostredia podľa osobitných predpisov, 85)
c) výdavky (náklady) na pracovné a sociálne podmienky a starostlivosť o zdravie vynaložené na

1. bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienické vybavenie pracovísk,
2. starostlivosť o zdravie zamestnancov v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi a na vlastné zdravotnícke zariadenia, 86)
3. vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov, vlastné vzdelávacie zariadenia, výchovu žiakov v stredných odborných učilištiach, ak ich nie je povinný uhrádzať príslušný orgán štátnej správy,
4. príspevky na stravovanie zamestnancov poskytované za podmienok ustanovených osobitným predpisom, 86a)
5. mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov v rozsahu ustanovenom pracovnoprávnymi predpismi, 17)"1. V zmysle zák. práce po dohode so zástupcami zamestnancov rozšírim okruh osôb, kt. poskytujem stravovanie aj o konateľov.


2. Ak konateľ bude poberať odmenu konateľa (čo i len 1,- Sk) bude sa považovať v zmysle zák. o dani z príjmu za zamestnanca (§5).

Pri splnení uvedených dvoch podmienok bude aj poskytovanie stravovania konateľovi v súlade s predpismi a príspevok na stravovanie bude daňovým výdavkom.