veronic
31.05.07,15:41
Vie mi prosím niekto poradiť? Prílohou daňového priznania je individ.účt.závierka ale aj konsolid.účt.závierka? Zákon o správe daní a poplatkov v §38 ods.2 píše že prílohou daňového priznania je účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Ďakujem za radu
Jana Acsová
31.05.07,16:01
Vie mi prosím niekto poradiť? Prílohou daňového priznania je individ.účt.závierka ale aj konsolid.účt.závierka? Individuálna účtovná závierka. Tá z ktorej vychádza úprava výsledku hospodárenia na základ dane.
veronic
01.06.07,08:11
Ďakujem, ja som tiež tak myslela. t.j. KÚZ a konsolidovaná výročná správa sa:
- ukladajú do zbierky listín obchodného registra - do 1 roka od skončenia účt.obdobia a
- a zverejňuje v obchodnom vestníku do jedného roka od skončenia účt.obdobia.
To znamená že KÚZ -31.12. 2007 treba najneskôr zverejniť do 31.12.2008 a iné povinnosti nemá.

Samozrejme IÚZ musí podať Daň.úradu najneskôr do 31.03.2008 a tiež zverejniť svoje údaje podľa § 21 (zákon o účt.)
OHAN
04.03.08,11:48
Ja mám skôr otázku ku KÚZ za rok 2007.
§192, ods.1 Obchodného zákonníka. Treba KÚZ za rok 2007 dať schváliť valnému zhromaždeniu?