sybila3
01.06.07,07:05
Ahojte, chcela by som sa opýtať, na konci roka som preúčtovala nespotrebované zásoby na sklad 112/501,504. Účtovanie spôsobom B. Potom ked ich budem chcieť spotrebovať, ako to budem účtovať, dík.
Johanka
01.06.07,08:18
§ 43 Postupov účtovania
(4)Spôsobom B sa účtujú zásoby takto:
a) v priebehu účtovného obdobia sa zložky obstarávacej ceny nakupovaných zásob účtujú na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy so súvzťažným zápisom na príslušných účtoch zúčtovacích vzťahov alebo na finančných účtoch, pričom sa aktivujú vnútroorganizačné služby, ktoré súvisia s prepravou a dodávok zásob a vlastné náklady na spracovanie materiálu; aktivácia materiálu, služieb a tovaru sa účtuje na ťarchu účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy súvzťažne s príslušným účtom účtovej skupiny 62 – Aktivácia,
b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy účtov 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v predajniach účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar; stav zásob podľa inventarizácie sa účtuje pri materiáli na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade so súvzťažným zápisom na účte 501 - Spotreba materiálu a na ťarchu účtu 132 - Tovar na sklade a v predajniach so súvzťažným zápisom na účte 504 - Predaný tovar; manká a škody sa účtujú na ťarchu účtu 549 -Manká a škody; prebytky zásob sa účtujú v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy, ak možno preukázať, že došlo k prebytku nesprávnym účtovaním spotreby materiálu alebo predaného tovaru.



Z uvedeného vyplýva, že začiatočné stavy účtov 112,132 preúčtuješ na 501,504 až pri uzavieraní účtovných kníh, nie v priebehu účtovného obdobia.
sybila3
01.06.07,09:06
Takže na začiatku roka som to mala preúčtovať naspäť:
501/321-211
112/501 na konci roka a na začiatku to znova preúčtujem 501/112, tak? díky moc
Johanka
01.06.07,09:11
§ 43 Postupov účtovania
(4)Spôsobom B sa účtujú zásoby takto:
b) pri uzavieraní účtovných kníh sa začiatočné stavy účtov 112 - Materiál na sklade a 132 - Tovar na sklade a v predajniach účtujú na ťarchu účtov 501 - Spotreba materiálu a 504 - Predaný tovar; stav zásob podľa inventarizácie sa účtuje pri materiáli na ťarchu účtu 112 - Materiál na sklade so súvzťažným zápisom na účte 501 - Spotreba materiálu a na ťarchu účtu 132 - Tovar na sklade a v predajniach so súvzťažným zápisom na účte 504 - Predaný tovar; manká a škody sa účtujú na ťarchu účtu 549 -Manká a škody; prebytky zásob sa účtujú v prospech účtu 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti alebo v prospech účtov účtovej skupiny 50 - Spotrebované nákupy, ak možno preukázať, že došlo k prebytku nesprávnym účtovaním spotreby materiálu alebo predaného tovaru.



Z uvedeného vyplýva, že začiatočné stavy účtov 112,132 preúčtuješ na 501,504 až pri uzavieraní účtovných kníh, nie v priebehu účtovného obdobia.

... nie na začiatku roka, na konci účtovného obdobia (roka).
Pr.
1.1.2007 ZS 132 10.000 Sk
31.12.2007 504/132 10.000 Sk
31.12.2007 132/504 x Sk - inv.stav k 31.12.2007
margaretka100
04.06.07,21:01
mimotemy
prosim Vas,ked sme už pri tom.. napadlo ma... 381 a 384 si dam do nakladov a vynosov na ID s datumom 1.1... správne?
MartinkoK
13.06.07,10:46
... nie na začiatku roka, na konci účtovného obdobia (roka).
Pr.
1.1.2007 ZS 132 10.000 Sk
31.12.2007 504/132 10.000 Sk
31.12.2007 132/504 x Sk - inv.stav k 31.12.2007

A čo na začiatku roka ako dostanem ten tovar z 132-ky, keď účtujem spôsobom B?
Danila
13.06.07,11:31
A čo na začiatku roka ako dostanem ten tovar z 132-ky, keď účtujem spôsobom B?Ja si o účtovaní spôsobom B myslím niečo iné. Na konci účtovného obdobia vykonám inventarizáciu tovaru a materiálu. Na základe výsledkov inventarizácie 112,132/5tr. Na začiatku nasledujúceho účtovného obdobia sa stavy zásob materiálu a tovaru zúčtujú do nákladov na ťarchu účtov tr. 5.