beabel
01.06.07,08:53
Z platných postupov účtovania vyplývajú dva spôsoby účtovania inv.prebytkov:
1. Inv.prebytok DHM podľa §11 opatrenia sa zaúčtuje do účt.ako plne odpísaný ocenený v repr.obst. cene................. 02. / 08.

2.DHM odpisovaný, ak ide o novo zistený pri inventarizácii a v účt.doteraz nezachytený sa ocení ROC a účtuje podľa §21 ods.2................ 02. / 384

Prosím vysvetliť rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi. Kedy vlastne musím použiť spôsob č.2?
mudroš
02.06.07,14:04
Asi je to iba "technická chyba". Bol novelizovaný § 21 a v § 11 to zabudli opraviť.
Správny je postup podľa 2.