Katka2
01.06.07,12:55
Usmernenie DRSR z mája 2007:
Náklady na stravovanie nemožno považovať z hľadiska zákona o DPH (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showthread&forumid=54) za náklady na tovary a služby, ktoré fyzická osoba prijala na účely svojho podnikania, a teda fyzickej osobe, platiteľovi dane, v zmysle § 49 zákona o DPH (http://www.porada.sk/autolink.php?id=1&script=showthread&forumid=54) pri nákupe stravných lístkov a stravovacích poukážok na osobnú spotrebu nevzniká právo na odpočítanie dane.
Vedel by niekto uviesť nejaký konkrétny príklad?
Ďakujem.
olmoj
01.06.07,14:42
Podľa uvedeného príkladu si nemôžeš uplatniť DPH zo stravných lístkov len zo služby spojenej s predajom lístkov.
Napr.

Str. lískty 1000,-
DPH zo str. listov 190,-
Manipolačný popl 100,-
DPH z man. popl. 19,-

Zaúčtuješ str. lístky spolu s DPH 1190 ako výdavok a Manipulačný poplatok 100 a DPH 19,-Sk
Zoltán Kovács
01.06.07,14:44
Denda
01.06.07,14:46
http://www.porada.sk/t53808-stravovanie-szco-a-dph-usmernenie-drsr.html

Celá téma je o tom.
Ona sa pýta na konkrétny príklad v JU a preto bola vyzvaná aby založila otázku do novej témy.:)
Zoltán Kovács
01.06.07,14:47
Ona sa pýta na konkrétny príklad v JU a preto bola vyzvaná aby založila otázku do novej témy.:)

To som nevedel. :)
Jana Acsová
01.06.07,17:17
No čo s tými stravnými lístkami?

Máme SL za 90.- Sk bez dane 17,10 DPH. Kupujeme pre jednu SZČO naraz napr. 20 lístkov celkovo 107,10x20=2142,00 Sk

Čo sa stane? DPH nemôžeme odpočítať a preto budeme účtovať v cene maximálne do výšky 89,- Sk/deň (zjednodušene) do daňových výdavkov a rozdiel 107,10-89=18,10 Sk/lístok do nedaňových nákladov. Neuplatníme DPH a neuplatníme ani daňový výdavok v čiastke presahujúcej 89,00 Sk.

Ak máme cenu SL vrátene DPH do 89,00 Sk - výdavok bude daňový - prevádzková réžia.

Príspevok uvádzam ako ilustratívny pre pochopenia vplyvu DPH na účtovanie v JÚ.
Anja111
01.06.07,17:56
Ja mám napr. SZČO, ktorá nakúpila stravné poukážky nasledovne:
1) pre zamestnanca 20 ks á 50,-- Sk = 1000,-- Sk,
2) pre seba 20 ks á 89,-- Sk = 1780,-- Sk,
3) za službu zaplatila 139,10 Sk + 26,40 Sk (19% DPH).
A teraz tú DPH za služby rozpočítam:
a) podľa počtu lístkov, t.j. na polovicu = 13,20 Sk - neuplatním DPH,
b) podľa hodnoty SP, t.j. (26,40 : 3780) x 1780 = 12,50 Sk - neuplatním DPH?
Čo je správne?
Jana Acsová
01.06.07,17:58
Anja111 ja som Váš podpis začala čítať ako:

Platiteľ je ten ...

Asi sa už na dnes vypnem. :)
Anja111
01.06.07,18:07
Anja111 ja som Váš podpis začala čítať ako:

Platiteľ je ten ...

Asi sa už na dnes vypnem. :)

... kto zostáva, keď všetci odišli.
Aj tak to má zmysel... A aj sa to v živote stáva.
Katka2
01.06.07,22:08
Ďakujem všetkým za vysvetlenie.
Jana Acsová
02.06.07,15:12
A teraz tú DPH za služby rozpočítam:
a) podľa počtu lístkov, t.j. na polovicu = 13,20 Sk - neuplatním DPH,
b) podľa hodnoty SP, t.j. (26,40 : 3780) x 1780 = 12,50 Sk - neuplatním DPH?
Čo je správne?a) alebo b) .-)
Jana Acsová
02.06.07,15:17
So sprostredkovateľom stravovania máte uzatvorenú zmluvu. V zmluve sa uvádza (možno aj vo vydaných všeobecných obchodných podmienkach) ako je kalkulovaná odmena sprostredkovateľa. Ak sa odvíja od hodnoty odobratých stravovacích poukážok, vychádzala by som z rovnakého kľúča pri výpočte DPH prislúchajúcej k provízii.
Ak je stanovená minimálna hranica pre výšku provízie, tu by bol obhájiteľný podľa môjho názoru aj postup pomerného prepočtu podľa počtu stravovacích poukážok. Problém však môže nastať pri obhajobe ak bude DPH v jednotlivých zdaňovacích obdobiach počítaná rôzne.

Ale obhájiť by sa mali obidva spôsoby, nakoľko v druhom prípade sa jedná o výšku provízie bez ohľadu na počet lístkov, či hodnotu poukážok.

Ako východisko by som brala podmienky, za akých sa provízia kalkuluje.
Anja111
02.06.07,16:15
Ďakujem veľmi pekne... Idem si naštudovať podmienky...