Johny1331
01.06.07,17:41
Po piatich rokoch a jednom mesiaci držania podielových fondov som požiadal o ich vyplatenie, ako sa zdaňujú??? "výsledok je kladný cca
4 000Skk" prosím poradťe...