Karuna
01.06.07,19:02
Za vedenie účtu vyúčtovala banka poplatok 60- SK, ktorý následne odpustila
čiže výsledok je nula /prvý mesiac spravovania účtu/ Je potrebné i tento pohyb zaúčtovať v peňažnom denníku?
Tweety
01.06.07,19:05
Každý pohyb na BÚ podlieha zaúčtovaniu. Takže raz plus, raz mínus poplatok.