margaretka100
02.06.07,12:17
Prosím Vas,
ako môžem zaúčtovať zaradenie krátkod.nehmotn.majetku-problem je v tom,že s.r.o. ho nadubudla bezodlpatne.
Mám si ho len nadefinovať do knihy krátkodobého majetku,popis zložky,dátum obstarania,cena 0 Sk a bude to všetko v poriadku:confused:
ďakujem za pomoc
Danila
02.06.07,19:12
Prosím Vas,
ako môžem zaúčtovať zaradenie krátkod.nehmotn.majetku-problem je v tom,že s.r.o. ho nadubudla bezodlpatne.
Mám si ho len nadefinovať do knihy krátkodobého majetku,popis zložky,dátum obstarania,cena 0 Sk a bude to všetko v poriadku:confused:
ďakujem za pomocV zmysle §-25, ods.1, písm.d, Zákona o účtovníctve oceníš majetok bezodplatne nadobudnutý reprodukčnou obstarávacou cenou.
margaretka100
04.06.07,21:59
V zmysle §-25, ods.1, písm.d, Zákona o účtovníctve oceníš majetok bezodplatne nadobudnutý reprodukčnou obstarávacou cenou.

ok,ďakujem...
tzn. že v cene podobneho majetku..
ale ako to prosim ťa mam potom zaučtovať??
margaretka100
02.07.07,17:58
Porďte mi prosim Vas:
Majetok nadobudnuty bezodplatne si ocenim reprodukčnou obstaravacou cenou - Ok - tuto cenu nadefinujem do evidencie kratkodobeho majetku - ďalej to treba ešte niekde zaúčtovať? na konkretne učty?
Alebo nadefinovanim do evidencie kratk.majetku je všetko vysporiadane?

ďakujem