alpland
03.06.07,15:05
Zdravim, prosim o radu, momentalne fungujem ako SZCO, platca dane z prijmu, no dan som este neplatil, lebo som nemusel.ideme prevadzkovat vydavatelsku cinnost a radi by sme presli na DPH, za akych podmienok je to mozne, moj obrat nebol ako spomina zakon, chceme to dobrovolne.
V pripade, ak by sme sa stali platcami DPH, je nutne viest podvojne uctovnictvo?Ako uzatvorit a uskutocnit prechod na PU z JU?Vdaka.
evina
03.06.07,15:27
Zdravim, prosim o radu, momentalne fungujem ako SZCO, platca dane z prijmu, no dan som este neplatil, lebo som nemusel.ideme prevadzkovat vydavatelsku cinnost a radi by sme presli na DPH, za akych podmienok je to mozne, moj obrat nebol ako spomina zakon, chceme to dobrovolne.
V pripade, ak by sme sa stali platcami DPH, je nutne viest podvojne uctovnictvo?Ako uzatvorit a uskutocnit prechod na PU z JU?Vdaka.

V zmysle paragrafu 4. odst. 4 požiadaš DÚ o registráciu. /t.j. požiadaš o registráciu aj keď nespĺňaš podmienku obratu 1,5 mil. SK/.
Platiteľ DPH - SZČO nie je povinná viesť PÚ z titulu platiteľstva...
.
alpland
15.07.07,09:15
Ďakujem,Ako uzatvorit a uskutocnit prechod na PU z JU?Je potrebne podat DP ako neplatca DPH?resp. ako to mam urobit?
Johanka
15.07.07,09:38
Daňové priznanie k dani z príjmov podávajú platitelia DPH v rovnakej lehote ako tí, ktorí nie sú platiteľmi DPH. Zákon o dani z príjmov nerozlišuje daňovníkov v súvislosti s tým, či je daňovník platiteľom DPH alebo nie je. Tzn., že DP k dani z príjmov podáš za celé zdaňovacie obdobie r.2007 do 31.3.2008.

Ak sa napriek tomu, že to nie je povinné, rozhodneš prejsť z JÚ na PÚ, nemôžeš tak urobiť v priebehu účt.obdobia. Vyplýva to z §9 Zákona o účtovníctve:
(3) Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva je povinný, ak účtovná jednotka nespĺňa podmienky ustanovené v odseku 2 pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva. Prechod zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva a zo sústavy podvojného účtovníctva do sústavy jednoduchého účtovníctva sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom období, v ktorom účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom na zmenu účtovnej sústavy.
Jana Acsová
15.07.07,09:39
Ďakujem,Ako uzatvorit a uskutocnit prechod na PU z JU?Je potrebne podat DP ako neplatca DPH?resp. ako to mam urobit?Neplatí žiadna podmienka povinného prechodu do sústavy podvojného účtovníctva. Platiteľ dane ako fyzická osoba môže naďalej pokračovať v účtovaní v sústave jednoduchého účtovníctva. Máte to uvedené aj v predchádzajúcom príspevku.

Ak si účtovná jednotka môže zvoliť účtovnú sústavu, zmenu môže uskutočniť iba po riadnom ukončení účtovného obbobia - u fyzickej osoby je to kalendárny rok. Ak plánujete prechod zo sústavy JÚ do PÚ, musíte riadne ukončiť účtovanie v sústave JÚ k 31.12.2007 a prejsť na PÚ k 1.1.2008.
alpland
17.07.07,17:38
No a danove priznanie v r. 2008 za rok 2007 sa podava len jedno ako dan z prijmu alebo aj DP z DPH ked teraz som na dani z prijmov a chcem prejst na DPH?
Orsz
17.07.07,17:41
No a danove priznanie v r. 2008 za rok 2007 sa podava len jedno ako dan z prijmu alebo aj DP z DPH ked teraz som na dani z prijmov a chcem prejst na DPH?

Daňové priznanie na DPH budeš dávať vtedy, ak sa staneš platcom - a to sa dáva v štvrťročných intervaloch, a ak za kalendárny rok prekročíš obrat 10mil.Sk tak v mesačných intervaloch. Prvý krát za štvrťrok, kedy sa staneš platcom.
Johanka
17.07.07,18:07
No a danove priznanie v r. 2008 za rok 2007 sa podava len jedno ako dan z prijmu alebo aj DP z DPH ked teraz som na dani z prijmov a chcem prejst na DPH?
Neprejdeš z dane z príjmov na DPH - sú to dve rozdielne dane, každá sa riadi vlastným predpisom. Zdaňovacie obdobie pre daň z príjmov FO je kalendárny rok, zdaňovacie obdobie pre DPH je kalendárny mesiac, príp. štvrťrok.