jalenka
03.06.07,16:41
Prosím poraďte.
Firma si objednala v ČR reklamu v časopise v ČR v marci. Prišla faktúra od nich až 14.5.2007, ale na ktorej bolo:
dätum vystavenia: 27.3.2007
dátum zdaniteľného plnenia: 27.3.2007

Kolega volal na daňový úrad, že nemusím dávať opravné daňové, ale neviem teraz, ku ktorému dňu môžem urobiť samozdanenie.Ďaaaaaakujem.
Tweety
03.06.07,16:54
DP vznikla v marci, kedže fa ešte v tom mesiaci nemal, ale obdržal ju až v máji,pred podaním DP za apríl, môže urobiť samozdanenie v apríli.
Jana Acsová
03.06.07,17:06
Kolega volal na daňový úrad, že nemusím dávať opravné daňové, ale neviem teraz, ku ktorému dňu môžem urobiť samozdanenie.Ďaaaaaakujem.
Dávate veľmi málo informácií, aby sa dalo potvrdiť toto.
Jana Acsová
03.06.07,17:07
DP vznikla v marci, kedže fa ešte v tom mesiaci nemal, ale obdržal ju až v máji,pred podaním DP za apríl, môže urobiť samozdanenie v apríli.A aj toto.
Jana Acsová
03.06.07,17:14
DP vznikla v marci, kedže fa ešte v tom mesiaci nemal, ale obdržal ju až v máji,pred podaním DP za apríl, môže urobiť samozdanenie v apríli.
Daňová povinnosť nikdy nevzniká v prípade klasického dodania v zdaňovacom období, kedy faktúru obdržíme. Vznik daňovej povinnosti v prípade, že príjemca v tuzemsku je osobou povinnou platiť daň sa viaže:
- na deň vyhotovenia faktúry,
- resp. ak nie je vystavená do konca tretieho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola služba dodaná, DP vzniká najneskôr posledným dňom tohto obdobia.
Bližšie viď § 19 ZDPH.

Právo na odpočítanie dane je iná vec. To sa uplatní:
- v zdaňovacom období kedy DP vznikne alebo v nasledujúcom zdaňovacom období v prípade, ak má daňový subjekt faktúru do termínu na podanie priznania za obdobie, kedy DP vznikla,
- ak doklad neobdrží podľa predchádzajúceho bodu, právo na odpočítanie dane môže uplatniť v zdaňovacom období, kedy faktúru obdržal.

P.S.:
V prípade služieb sa môže ľahko stať, že dańová povinnosť vznikne skôr, ako právo na odpočítanie dane.
jalenka
03.06.07,18:11
Takže ako som správne pochopila, na výšku dane použijem deň vystavenia faktúry, ale odpočítam si to až teraz v drohom štvrťroku, sme štvrťroční plátcovia dane. Bola uhradená až po doručení faktúry.