saskia9
03.06.07,19:43
Akú daň na Slovensku uplatním pri príjme z prenájmu hnuteľlnej veci, ktorá je na území SR, a plynie zahraničnej právnickej osobe.