zuzkadzugi
04.06.07,07:58
Čaute poraďáci,

prosím Vás, k 31.3.2007 som ukončila živnosť. Ak sa nemýlim, tak do 30.6. musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Mám príjmy aj zo závislej činnosti, ale do tohto DP zahrniem iba príjmy zo živnosti. Mám tam dať aj napr. bankové úroky atď alebo iba príjmy podľa §6? A ako je to s výkazmi. Tiež do 30.6.2007 musím poslať Prehľad o príjmoch a výdavkoch, Prehľad o majetku a záväzkoch. Budú to mimoriadne výkazy?

Zuzana
Zoltán Kovács
04.06.07,08:12
Čaute poraďáci,

prosím Vás, k 31.3.2007 som ukončila živnosť. Ak sa nemýlim, tak do 30.6. musím podať daňové priznanie a zaplatiť daň. Mám príjmy aj zo závislej činnosti, ale do tohto DP zahrniem iba príjmy zo živnosti. Mám tam dať aj napr. bankové úroky atď alebo iba príjmy podľa §6? A ako je to s výkazmi. Tiež do 30.6.2007 musím poslať Prehľad o príjmoch a výdavkoch, Prehľad o majetku a záväzkoch. Budú to mimoriadne výkazy?

Zuzana

Daňové priznanie za rok 2007 podáš do 31.03.2008. Ten termín čo si uviedla je ak daňovník umrie, vtedy sa podáva DP do troch mesiacov.
ekopo
04.06.07,08:18
A ešte doplním čísla §§. Je to podľa §49 ods.2 zákona o dani z príjmov, pričom zdaňovacie obdobie je rok 2007.
zuzkadzugi
04.06.07,11:03
Ale v §49 ods. 2 je nasledovné:

Ak zaniká daňovník bez likvidácie, je daňovník alebo jeho právny nástupca povinný podať daňové priznanie v lehote uvedenej v odseku 2 počítanej od jeho zrušenia za časť zdaňovacieho obdobia, ktoré sa končí dňom jeho zrušenia. Majetok a záväzky vzniknuté odo dňa zrušenia daňovníka bez likvidácie do dňa jeho zániku sú súčasťou majetku jeho právneho nástupcu.
karpis
04.06.07,11:12
Daňové priznanie podávaš za rok 2007 do 31.3.2008. Výkazy budú spracované k dátumu skončenia podnikania a odovzdané na DU do 31.3.2008
vikinka
04.06.07,11:15
V § 49 ods.6 je uvedená citácia nie v odst.2 ,ten sa len odvoláva na ods.2kde je uvedená lehota-čiže do troch kalendár.mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia.