Leticia
04.06.07,10:31
Materiál nakupujeme zo zahraničia v EUR. Faktúra je vystavená napr. 10.4.2007, materiál doviezli 10.5.2007. Ktorý dátum mám použiť na príjemke? Pretože ak použijem 10.5.2007, prerátam sumu podľa kurzu, účet 111 zostane nevyrovnaný.
Gabi03
04.06.07,10:50
10.5.07, zostatok na kurzový rozdiel.