Najka
04.06.07,12:22
Ahojte, vzali sme úžitk.auto na tatra-leasing. Zvýšenú splátku aj sprac.poplatok sme zaplatili v hotovosti priamo predajcovi. Od Tatra-leasingu sme dostali splátkový kalendár, kde je uvedená aj táto zvýš.splátka. Ako to máme zaúčtovať?
Mila
04.06.07,12:45
cez ID : 1, obstaranie - cena vozidla bez dph 042/022
2, zaradenie - cena vozidla bez dph 022/474
3, 1. zvýšená splátka 474/221,211
potom už podľa splátkového kalendára doúčtovanie dph - 343/474
a jednostlivé splátky 474/221,211
Samozrejme aj rozpustenie úroku a prípadne poistenia.
Najka
04.06.07,13:01
Takže ma vôbec nemusí trápiť , že tú zvýšenú splátku sme zaplatili priamo predajcovi a nie Tatra-leasingu?
evina
04.06.07,13:30
cez ID : 1, obstaranie - cena vozidla bez dph 042/022
2, zaradenie - cena vozidla bez dph 022/474
3, 1. zvýšená splátka 474/221,211
potom už podľa splátkového kalendára doúčtovanie dph - 343/474
a jednostlivé splátky 474/221,211
Samozrejme aj rozpustenie úroku a prípadne poistenia.

Poupravila by som účtovanie nasledovne:
1. Obstaranie - istina vozidla bez DPH 042/474
2. zaradenie 022/042
Johanka
04.06.07,13:33
.. ešte by som preverila či to "úžitkové" auto je kategórie N ;) .
Skúsenosť z posledných dní - klient kúpil na faktúre N1, v TP M1. Predajca povedal, že to tak stačí :) .
Najka
12.06.07,12:38
Ešte raz sa vraciam k tomu lízingu, lebo v tom nemám veľmi jasno.
Takže:
1. zaplatili sme predajcovi zálohu v hot. 5000,- 10.05.07
2. doplatili sme predajcovi sumu 206000,- 15.05.07, čo predstavuje spolu
s tými 5000,- prvú zvýšenú splátku + spracov.poplatok
3. od lízingovky sme dostali splátk.kalendár, kde je vyčíslená 1. zvýš.
splátka aj sprac.popl.
4. 15.05.07 sme uhradili lízingovke riadnu splátku 8000,-

Ako to mám zaúčtovať, hlavne tie prvé 2 body? Stačí mi na uplatnenie DPH splátk.kalendár, hoci som tú zvýš.splátku+poplatok zaplatila predajcovi?
Najka
12.06.07,13:07
posúvam...
Najka
13.06.07,05:59
Poradí niekto?