frenkie
04.06.07,13:30
Prosím o radu, čo s nenárokovateľnou DPH za osobný automobil ? Dať to do nákladov / účet 548 / v tom roku, kedy sme automobil obstarali / obdržali faktúru /, alebo to treba časovo rozlíšiť po dobu odpisovania / 4 roky /alebo trvania úveru / 3 roky / ? Už som dostal aj takú radu, že v tomto prípade DPH spolu so základom tvoria obstarávaciu cenu automobilu.
Podľa §19 Zák.o dani z príjmov je nenárokovateľná DPH daňovým výdavkom, ale len v prípade leasingu ? Mám skúsenosti len s leasingom, kde nenárokovateľnú DPH z osob.automobilov účtujem na účet 548 z každej mesačnej splátky.
Pri splátkovom úvere, v mesačných splátkach DPH nie je, tá je vyčíslená vo faktúre.
Ďakujem vopred za skorú radu /stačí mi aj odvolávka na nejaký paragraf atď... /, ktorý mi asi "ušiel".
Pozdravujem a príjemný deň všetkým :)
Mila
04.06.07,13:36
548 určite rozpustiť po dobu odpisovania alebo úveru - dávate to do nákladov cez 381 - budúce obdobia
Johanka
04.06.07,14:17
Johanka
04.06.07,14:29
Pre stanovenie vstupnej ceny majetku je potrebné postupovať podľa § 25 Zákona o dani z príjmov:

(5) Súčasťou vstupnej ceny je aj

a) daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
b) daň z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, a nemôže ju odpočítať alebo
c) časť neodpočítanej dane z pridanej hodnoty u daňovníka, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ak uplatňuje nárok na jej odpočítanie koeficientom podľa osobitného predpisu,6) za podmienky, že neuplatňuje v zdaňovacom období postup podľa § 19 ods. 3 písm. k) druhého bodu.

(6) Pri obstaraní hmotného majetku formou finančného prenájmu súčasťou obstarávacej ceny u nájomcu nie je daň z pridanej hodnoty.


Z týchto ustanovení vyplýva, že ak sa nejedná o nákup osobného automobilu formou finančného prenájmu, súčasťou vstupnej ceny je aj DPH a preto táto DPH nemôže byť daňovým výdavkom ...
Mikolajova
11.12.07,07:40
Prosím Vás ako zaúčtovať ak PO kúpila od PO z EU osobný automobil ojazdený bez DPH. Je mi jasné, že na Slovensku odvedieme DPH, keďže je to osobný automobil a právo na odpočet nám tým pádom nevzniká, len neviem či DPH potom zaradiť do OC auta a odpisovať spolu s ním?
Anja111
11.12.07,07:42
Prosím Vás ako zaúčtovať ak PO kúpila od PO z EU osobný automobil ojazdený bez DPH. Je mi jasné, že na Slovensku odvedieme DPH, keďže je to osobný automobil a právo na odpočet nám tým pádom nevzniká, len neviem či DPH potom zaradiť do OC auta a odpisovať spolu s ním?
Áno, DPH je súčasťou OC a odpisuje sa...
Mikolajova
11.12.07,07:45
Prosím ťa nenaviedla by si ma ako to rozúčtovať? cca ak cena OC je 1000 eur.
Mikolajova
11.12.07,08:17
Alebo tak sa opýtam, v ktorom riadku daňového priznania uvádzať túto DPH?
Anja111
11.12.07,09:07
Alebo tak sa opýtam, v ktorom riadku daňového priznania uvádzať túto DPH?
DPH z nadobudnutého tovaru z EU uvedieš v riadku 7 a 8... DPH zaúčtuješ 042/343 AE...