Aisha
04.06.07,15:04
Ahojte,
prosím vás na aký účet mám zaúčtovať penále ktoré sme na základe §369 OZ fakturovali nášmu odberateľovi za neuhradenú faktúru?
Na účet 644 alebo 645? zmluvu s ním nemáme...:confused:
olmoj
05.06.07,08:11
Ja by som to dala na 645 t.j. vyúčtovanie pokuty, penále a úroky z omeškania okrem zmluvných.
Ak by bola zmluva tak na 644.
Aisha
07.06.07,13:29
Ostatní poraďáci súhlasite s 645 keďže nie je zmluva iba podľa OZ?
prosím vyjadrite svoje názory...ďakujem
Jozef I
07.06.07,13:53
Podľa mňa je to zmluvná pokuta, čiže na 644. Ide tu o to že máte medzi sebou zmluvný vzťah a nie o to či je naozaj zmluva napísaná.
Podľa Cenigovej sa napr. na účte 544 "....účtujú namä úroky z omeškania za noneskorené plnenie peňažného záväzku voči veriteľovi podľa par. 369 OZ."
Nezmluvné sú vždy penále voči štátnym inštitúciam: DU, SP, Colný úrad a pod.
Zoltán Kovács
07.06.07,13:55
Podľa mňa je to zmluvná pokuta, čiže na 644. Ide tu o to že máte medzi sebou zmluvný vzťah a nie o to či je naozaj zmluva napísaná.
Podľa Cenigovej sa napr. na účte 544 "....účtujú namä úroky z omeškania za noneskorené plnenie peňažného záväzku voči veriteľovi podľa par. 369 OZ."
Nezmluvné sú vždy penále voči štátnym inštitúciam: DU, SP, Colný úrad a pod.

Vystavenie faktúry je tiež úrčitý zmluvný vzťah, na základe čoho odberateľ uznáva svoj dlh voči dodávateľovi.
Tweety
07.06.07,13:57
Súhlasím a doplním, zdaňujeme iba zaplatené penále a pokuty z omeškania.
Aisha
07.06.07,14:07
Ďakujem Vám všetkým, áno do základu dane DzP PO to pôjde iba ak budú zaplatené, inak je to odpočítateľná položka...pekný deň